ՀայերենРусскийEnglish

Հիմնական վիճակագրական տվյալներ

 

Ամսական տվյալներ (Հունիս 2021)  
Տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը, %  46.4
Արդյունաբերական արտադրանքի ծավալը,մլն դրամ7089.2
Գյուղատնտեսության համախառն արտադրանքի ծավալը, մլն. դրամ3493.7
Շինարարության ծավալը, մլն. դրամ 7222.9
Սպառողական գների ինդեքսը, %104.9
   
2021թ. Հունվար-Մարտ  
Համախառն ներքին արդյունք, շուկայական գներով, մլն. դրամ45505.9
Արտաքին առևտրաշրջանառությունը, հազ. ԱՄՆ դոլար54075.6

Արտահանում, հազ. ԱՄՆ դոլար

16353.6

Ներմուծում, հազ. ԱՄՆ դոլար

37722.0
Միջին ամսական անվանական աշխատավարձը, դրամ180283
 մանրամասն

 

 

 
ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱՑԱՆԿ, 2021

 
ԱՐՑԱԽԻ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՏԱՐԵԳԻՐՔԸ, 2020թ.