ՀայերենРусскийEnglish

Հիմնական վիճակագրական տվյալներ

 

Ամսական տվյալներ (Հոկտեմբեր 2021)  
Տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը, %  -
Արդյունաբերական արտադրանքի ծավալը,մլն դրամ7193.7
Գյուղատնտեսության համախառն արտադրանքի ծավալը, մլն. դրամ3316.2
Շինարարության ծավալը, մլն. դրամ 6396.9
Սպառողական գների ինդեքսը, %107.6
   
2021թ. Հունվար-Սեպտեմբեր  
Համախառն ներքին արդյունք, շուկայական գներով, մլն. դրամ162773.5
Արտաքին առևտրաշրջանառությունը, հազ. ԱՄՆ դոլար242242.4

Արտահանում, հազ. ԱՄՆ դոլար

56921.4

Ներմուծում, հազ. ԱՄՆ դոլար

185321.0
Միջին ամսական անվանական աշխատավարձը, դրամ198747
 մանրամասն

 

 

 
ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱՑԱՆԿ, 2021

 
ԱՐՑԱԽԻ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՏԱՐԵԳԻՐՔԸ, 2020թ.