ՀայերենРусскийEnglish

Հիմնական վիճակագրական տվյալներ

 

Ամսական տվյալներ (Ապրիլ 2023)  
Տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը, %  59.5
Արդյունաբերական արտադրանքի ծավալը,մլն դրամ1884.2
Գյուղատնտեսության համախառն արտադրանքի ծավալը, մլն. դրամ1330.2
Շինարարության ծավալը, մլն. դրամ 595.5
Սպառողական գների ինդեքսը, %109.3
   
2023թ. Հունվար-Մարտ  
Համախառն ներքին արդյունք, շուկայական գներով, մլն. դրամ37179.6
Արտաքին առևտրաշրջանառությունը, հազ. ԱՄՆ դոլար20207.9

Արտահանում, հազ. ԱՄՆ դոլար

1310.5

Ներմուծում, հազ. ԱՄՆ դոլար

18897.4
Միջին ամսական անվանական աշխատավարձը, դրամ269723
 մանրամասն

 

 

 
ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱՑԱՆԿ, 2023

 
ԱՐՑԱԽԻ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՏԱՐԵԳԻՐՔԸ, 2022թ.

 

Նորություններ