ՀայերենРусскийEnglish

Հիմնական վիճակագրական տվյալներ

 

Ամսական տվյալներ (դեկտեմբեր 2017)  
Տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը, %         115.4
Արդյունաբերական արտադրանքի ծավալը,մլն դրամ12390.5
Գյուղատնտեսության համախառն արտադրանքի ծավալը, մլն. դրամ10368.2
Շինարարության ծավալը, մլն. դրամ7931.9
Սպառողական գների ինդեքսը, %101.5
   
2017թ. հունվար-սեպտեմբեր  
Համախառն ներքին արդյունք, շուկայական գներով, մլն. դրամ174288.7
Արտաքին առևտրաշրջանառությունը, հազ. ԱՄՆ դոլար323345.7

Արտահանում, հազ. ԱՄՆ դոլար

106415.2

Ներմուծում, հազ. ԱՄՆ դոլար

216930.5
Միջին ամսական անվանական աշխատավարձը, դրամ153168
 մանրամասն

 

 

 
ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՏԱՐԵԳԻՐՔԸ 2010-2016թ.