ՀայերենРусскийEnglish

Հիմնական վիճակագրական տվյալներ

 

Ամսական տվյալներ (Նոյեմբեր 2021)  
Տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը, %  -
Արդյունաբերական արտադրանքի ծավալը,մլն դրամ8806.6
Գյուղատնտեսության համախառն արտադրանքի ծավալը, մլն. դրամ2104.1
Շինարարության ծավալը, մլն. դրամ 8180.3
Սպառողական գների ինդեքսը, %109.2
   
2021թ. Հունվար-Սեպտեմբեր  
Համախառն ներքին արդյունք, շուկայական գներով, մլն. դրամ162773.5
Արտաքին առևտրաշրջանառությունը, հազ. ԱՄՆ դոլար242242.4

Արտահանում, հազ. ԱՄՆ դոլար

56921.4

Ներմուծում, հազ. ԱՄՆ դոլար

185321.0
Միջին ամսական անվանական աշխատավարձը, դրամ198747
 մանրամասն

 

 

 
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇՐՋԱՆՆԵՐԸ ԹՎԵՐՈՎ, 2021

 
ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱՑԱՆԿ, 2021

 
ԱՐՑԱԽԻ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՏԱՐԵԳԻՐՔԸ, 2021թ.