ՀայերենРусскийEnglish

Հիմնական վիճակագրական տվյալներ

 

Ամսական տվյալներ (Օգոստոս 2021)  
Տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը, %  (Սեպտեմբեր 2021)74.1
Արդյունաբերական արտադրանքի ծավալը,մլն դրամ5673.6
Գյուղատնտեսության համախառն արտադրանքի ծավալը, մլն. դրամ3087.3
Շինարարության ծավալը, մլն. դրամ 6734.0
Սպառողական գների ինդեքսը, %107.8
   
2021թ. Հունվար-Հունիս  
Համախառն ներքին արդյունք, շուկայական գներով, մլն. դրամ98837.4
Արտաքին առևտրաշրջանառությունը, հազ. ԱՄՆ դոլար149109.4

Արտահանում, հազ. ԱՄՆ դոլար

40893.8

Ներմուծում, հազ. ԱՄՆ դոլար

108215.6
Միջին ամսական անվանական աշխատավարձը, դրամ191151
 մանրամասն

 

 

 
ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱՑԱՆԿ, 2021

 
ԱՐՑԱԽԻ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՏԱՐԵԳԻՐՔԸ, 2020թ.