ՀայերենРусскийEnglish

Հիմնական վիճակագրական տվյալներ

 

Ամսական տվյալներ (Ապրիլ 2020)  
Տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը, %      102.3
Արդյունաբերական արտադրանքի ծավալը,մլն դրամ8890.1
Գյուղատնտեսության համախառն արտադրանքի ծավալը, մլն. դրամ2633.3
Շինարարության ծավալը, մլն. դրամ 2857.5
Սպառողական գների ինդեքսը, %100.8
   
2020թ. հունվար-մարտին  
Համախառն ներքին արդյունք, շուկայական գներով, մլն. դրամ60039.3
Արտաքին առևտրաշրջանառությունը, հազ. ԱՄՆ դոլար108786.0

Արտահանում, հազ. ԱՄՆ դոլար

35138.3

Ներմուծում, հազ. ԱՄՆ դոլար

73647.7
Միջին ամսական անվանական աշխատավարձը, դրամ185665
 մանրամասն

 

 

 
ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱՑԱՆԿ, 2020

 
ԱՐՑԱԽԻ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՏԱՐԵԳԻՐՔԸ, 2019թ.