ՀայերենРусскийEnglish

Հիմնական վիճակագրական տվյալներ

 

Ամսական տվյալներ (Հունիս 2018)  
Տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը, %         114.1
Արդյունաբերական արտադրանքի ծավալը,մլն դրամ10456.8
Գյուղատնտեսության համախառն արտադրանքի ծավալը, մլն. դրամ16314.7
Շինարարության ծավալը, մլն. դրամ5554.0
Սպառողական գների ինդեքսը, %100.9
   
2018թ. հունվար-հունիս  
Համախառն ներքին արդյունք, շուկայական գներով, մլն. դրամ120940.6
Արտաքին առևտրաշրջանառությունը, հազ. ԱՄՆ դոլար270732.3
Արտահանում, հազ. ԱՄՆ դոլար 98950.9
Ներմուծում, հազ. ԱՄՆ դոլար 171781.5
Միջին ամսական անվանական աշխատավարձը, դրամ157694.0
 մանրամասն

 

 

 
ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՏԱՐԵԳԻՐՔԸ 2010-2016թ.