ՀայերենРусскийEnglish

Հիմնական վիճակագրական տվյալներ

 

Ամսական տվյալներ (Մարտ 2022)  
Տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը, %  106.2
Արդյունաբերական արտադրանքի ծավալը,մլն դրամ8751.8
Գյուղատնտեսության համախառն արտադրանքի ծավալը, մլն. դրամ1752.2
Շինարարության ծավալը, մլն. դրամ 8932.9
Սպառողական գների ինդեքսը, %107.4
   
2021թ. Հունվար-Դեկտեմբեր  
Համախառն ներքին արդյունք, շուկայական գներով, մլն. դրամ249354.9
Արտաքին առևտրաշրջանառությունը, հազ. ԱՄՆ դոլար356956.6

Արտահանում, հազ. ԱՄՆ դոլար

98532.4

Ներմուծում, հազ. ԱՄՆ դոլար

258424.2
Միջին ամսական անվանական աշխատավարձը, դրամ205454
 մանրամասն

 

 

 
ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱՑԱՆԿ, 2022

 
ԱՐՑԱԽԻ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՏԱՐԵԳԻՐՔԸ, 2021թ.