ՀայերենРусскийEnglish

թիվ 11, 16 նոյեմբերի 2009թ.

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
վիճակագրության պետական խորհրդի նիստի


16 նոյեմբերի 2009թ.                                                                              թիվ 11


Մասնակցում էին`

ԼՂՀ ՎՊԽ նախագահ Մ.Մինասյանը, ԼՂՀ ՎՊԽ անդամներ` Ի.Ավանեսյանը, Է. Բաբուրյանը:

Հրավիրված էին`

ԼՂՀ ԱՎԾ նախագահի տեղակալ Կ.Առուշանյանը, ԼՂՀ ԱՎԾ նախագահի օգնական Արտակ Ղահրամանյանը, ԼՂՀ ԱՎԾ աշխատակազմի ՄՑԱՀՖՎ բաժնի գլխավոր տնտեսագետ Ա.Սահակյանը:
                                         
Նիստում լսվեց հետևյալ հարցը`

1. ՙԳյուղատնտեսական արտադրանքի արտադրության ընթացիկ ծախսերը և գյուղատնտեսական մթերքների իրացումը՚ ընտրանքային հետազոտության հարցաթերթը և լրացման հրահանգը հաստատելու և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2008 թվականի հոկտեմբերի 27-ի N 65-ն որոշումը ուժը կորցրած ճանաչելու մասին:
                          /Զեկուցող` Է.Բաբուրյան /

Որոշեցին`
Հաստատել
ՙԳյուղատնտեսական արտադրանքի արտադրության ընթացիկ ծախսերը և գյուղատնտեսական մթերքների իրացումը՚ ընտրանքային հետազոտության հարցաթերթը և լրացման հրահանգը հաստատելու և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2008 թվականի հոկտեմբերի 27-ի N 65-ն որոշումը ուժը կորցրած ճանաչելու մասին որոշումը:
   /Նորմատիվ/

 

 

 

        Նախագահ`                                                    Մ.ՄԻՆԱՍՅԱՆ


        Կազմեց`                                                        Ա.Սահակյան