ՀայերենРусскийEnglish
Home Library NKR statistical publications
NKR statistical publications

ԼՂՀ վիճակագրական տարեգիրք 1985-1996թթ.
ԼՂՀ վիճակագրական տարեգիրք 1995-1999թթ.
ԼՂՀ վիճակագրական տարեգիրք 2000-2002թթ.
ԼՂՀ վիճակագրական տարեգիրք 2000-2003թթ.
ԼՂՀ վիճակագրական տարեգիրք 2000-2004թթ.
ԼՂՀ վիճակագրական տարեգիրք 2000-2005թթ.
ԼՂՀ վիճակագրական տարեգիրք 2000-2006թթ.
ԼՂՀ վիճակագրական տարեգիրք 2002-2007թթ.
ԼՂՀ վիճակագրական տարեգիրք 2002-2008թթ.
ԼՂՀ վիճակագրական տարեգիրք 2003-2009թթ.
ԼՂՀ վիճակագրական տարեգիրք 2004-2010թթ.
ԼՂՀ վիճակագրական տարեգիրք 2005-2011թթ.
ԼՂՀ վիճակագրական տարեգիրք 2007-2013թթ.
ԼՂՀ վիճակագրական տարեգիրք 2008-2014թթ.
ԼՂՀ վիճակագրական տարեգիրք 2009-2015թթ.
ԼՂՀ վիճակագրական տարեգիրք 2010-2016թթ.
ԼՂՀ վիճակագրական տարեգիրք 2011-2017թթ.
ԱՀ վիճակագրական տարեգիրք 2019թ.


ԼՂՀ շրջանները  թվերով 2000-2002թթ.
ԼՂՀ շրջանները  թվերով 2000-2003թթ.
ԼՂՀ շրջանները  թվերով 2000-2004թթ.
ԼՂՀ շրջանները  թվերով 2000-2005թթ.
ԼՂՀ շրջանները թվերով, 2000-2006թթ.
ԼՂՀ շրջանները թվերով ,2002-2007թթ.
ԼՂՀ շրջանները թվերով ,2002-2008թթ.
ԼՂՀ շրջանները թվերով ,2003-2009թթ.
ԼՂՀ շրջանները թվերով, 2004-2010թթ.
ԼՂՀ շրջանները թվերով ,2005-2011թթ.
ԼՂՀ շրջանները թվերով, 2006-2012թթ.
ԼՂՀ շրջանները թվերով, 2007-2013թթ.
ԼՂՀ շրջանները թվերով ,2008-2014թթ.
ԼՂՀ շրջանները թվերով, 2009-2015թթ.
ԼՂՀ շրջանները թվերով ,2010-2016թթ.
ԼՂՀ շրջանները թվերով, 2018թ.
ԱՀ շրջանները թվերով. 2019թ.

Գները և գների ինդեքսները ԼՂՀ-ում 2003-2007թթ.
Գները և գների ինդեքսները ԼՂՀ-ում 2004-2008թթ.
Գները և գների ինդեքսները ԼՂՀ-ում 2005-2009թթ.
Գները և գների ինդեքսները ԼՂՀ-ում 2006-2010թթ.
Գները և գների ինդեքսները ԼՂՀ-ում 2007-2011թթ.
Գները և գների ինդեքսները ԼՂՀ-ում 2008-2012թթ.
Գները և գների ինդեքսները ԼՂՀ-ում 2009-2013թթ.
Գները և գների ինդեքսները ԼՂՀ-ում 2010-2014թթ.
Գները և գների ինդեքսները ԼՂՀ-ում 2011-2015թթ.
Գները և գների ինդեքսները ԼՂՀ-ում 2012-2016թթ.
Գները և գների ինդեքսները ԱՀ-ում 2014-2018 թթ.
Գները և գների ինդեքսները ԱՀ-ում 2018 թ 
Գները և գների ինդեքսները ԱՀ-ում 2019 թ
 
Պարենային ապահովությունը 2011թ.
Պարենային ապահովությունը 2012թ.
Պարենային ապահովությունը 2013թ.
Պարենային ապահովությունը 2015թ.
Պարենային ապահովությունը 2017թ.
Պարենային ապահովություն 2018թ.
 
ԼՂՀ-ի համախառն ներքին արդյունքը 1999թ.
ԼՂՀ-ի համախառն ներքին արդյունքը 2001թ.
ԼՂՀ-ի համախառն ներքին արդյունքը 2002թ.
ԼՂՀ-ի համախառն ներքին արդյունքը 2003թ.
ԼՂՀ-ի համախառն ներքին արդյունքը 2004թ.
ԼՂՀ-ի համախառն ներքին արդյունքը 2006թ.
ԼՂՀ-ի համախառն ներքին արդյունքը 2007թ.
ԼՂՀ-ի համախառն ներքին արդյունքը 2008թ.
ԼՂՀ-ի համախառն ներքին արդյունքը 2009թ.
ԼՂՀ-ի համախառն ներքին արդյունքը 2010թ.
ԼՂՀ-ի համախառն ներքին արդյունքը 2011թ.
ԼՂՀ-ի համախառն ներքին արդյունքը 2013թ.
ԼՂՀ-ի համախառն ներքին արդյունքը 2014թ.
ԼՂՀ-ի համախառն ներքին արդյունքը 2015թ.
ԼՂՀ-ի համախառն ներքին արդյունքը  2016թ.
ԱՀ-ի համախառն ներքին արդյունքը 2017թ.
ԱՀ-ի համախառն ներքին արդյունքը 2018թ.
ԱՀ-ի համախառն ներքին արդյունքը  2019թ.
 
ԼՂՀ ֆինանսների վիճակագրություն 1999-2000թթ.
ԼՂՀ ֆինանսների վիճակագրություն  2001թ.
ԼՂՀ ֆինանսների վիճակագրություն  2002թ.
ԼՂՀ ֆինանսների վիճակագրություն  2003թ.
ԼՂՀ ֆինանսների վիճակագրություն  2004թ.
ԼՂՀ ֆինանսների վիճակագրություն  2005թ.
ԼՂՀ ֆինանսների վիճակագրություն  2006թ.
ԼՂՀ ֆինանսների վիճակագրություն  2007թ.
ԼՂՀ ֆինանսների վիճակագրություն  2008թ.
ԼՂՀ ֆինանսների վիճակագրություն  2009թ.
ԼՂՀ ֆինանսների վիճակագրություն  2010թ.
ԼՂՀ ֆինանսների վիճակագրություն  2011թ.
ԼՂՀ ֆինանսների վիճակագրություն  2013թ.
ԼՂՀ ֆինանսների վիճակագրություն  2014թ.
ԼՂՀ ֆինանսների վիճակագրություն  2015թ.
ԼՂՀ ֆինանսների վիճակագրություն  2016թ. 
ԱՀ ֆինանսների վիճակագրություն  2017թ. 
ԱՀ ֆինանսների վիճակագրություն 2018թ.
ԱՀ ֆինանսների վիճակագրություն 2019թ. 
ԱՀ ֆինանսների վիճակագրություն 2020թ.
 
Շինարարությունը ԼՂՀ-ում 1999թ.
Շինարարությունը ԼՂՀ-ում 2000թ.
Շինարարությունը ԼՂՀ-ում 2001թ.
Շինարարությունը ԼՂՀ-ում 2002թ.
Շինարարությունը ԼՂՀ-ում 2003թ.
Շինարարությունը ԼՂՀ-ում 2004թ.
Շինարարությունը ԼՂՀ-ում 2005թ.
Շինարարությունը ԼՂՀ-ում 2006թ.
Շինարարությունը ԼՂՀ-ում 2007թ.
Շինարարությունը ԼՂՀ-ում 2008թ.
Շինարարությունը ԼՂՀ-ում 2009թ.
Շինարարությունը ԼՂՀ-ում 2010թ.
Շինարարությունը ԼՂՀ-ում 2011թ.
Շինարարությունը ԼՂՀ-ում 2012թ.
Շինարարությունը ԼՂՀ-ում 2013թ.
Շինարարությունը ԼՂՀ-ում 2014թ. 
Շինարարությունը ԼՂՀ-ում 2015թ.
Շինարարությունը ԼՂՀ-ում 2016թ.
Շինարարությունը ԼՂՀ-ում 2017թ.
Շինարարությունը ԱՀ-ում 2018թ.
Շինարարությունը ԱՀ-ում 2019թ.
 
Գյուղատնտեսությունը ԼՂՀ-ում 2013թ.
Գյուղատնտեսությունը ԼՂՀ-ում 2014թ.
Գյուղատնտեսությունը ԼՂՀ-ում 2015թ.
Գյուղատնտեսությունը ԼՂՀ-ում 2016թ. 
Գյուղատնտեսությունը ԼՂՀ-ում 2017թ.
Գյուղատնտեսությունը ԱՀ-ում 2018թ.
Գյուղատնտեսությունը ԱՀ-ում 2019թ.
 
Արդյունաբերությունը ԼՂՀ-ում 1999թ.
Արդյունաբերությունը ԼՂՀ-ում 2000թ.
Արդյունաբերությունը ԼՂՀ-ում 2002թ.
Արդյունաբերությունը ԼՂՀ-ում 2006թ.
Արդյունաբերությունը ԼՂՀ-ում 2007թ.
Արդյունաբերությունը ԼՂՀ-ում 2008թ.
Արդյունաբերությունը ԼՂՀ-ում 2009թ.
Արդյունաբերությունը ԼՂՀ-ում 2010թ.
Արդյունաբերությունը ԼՂՀ-ում 2011թ.
Արդյունաբերությունը ԼՂՀ-ում 2013թ.
Արդյունաբերությունը ԼՂՀ-ում 2014թ.
Արդյունաբերությունը ԼՂՀ-ում 2015թ.
Արդյունաբերությունը ԼՂՀ-ում 2016թ.
Արդյունաբերությունը ԼՂՀ-ում 2017թ.
Արդյունաբերությունը ԱՀ-ում 2018թ. 
Արդյունաբերությունը ԱՀ-ում 2019թ.
 
ԼՂՀ սոցիալ-ժողովրդագրական վիճակը 2002թ.
ԼՂՀ սոցիալ-ժողովրդագրական վիճակը 2003թ.
ԼՂՀ սոցիալ-ժողովրդագրական վիճակը 2004թ.
ԼՂՀ սոցիալ-ժողովրդագրական վիճակը 2005թ.
ԼՂՀ սոցիալ-ժողովրդագրական վիճակը 2006թ.
ԼՂՀ սոցիալ-ժողովրդագրական վիճակը 2007թ.
 
ԼՂՀ բնակչության թվաքանակը 1996-2000թթ.
ԼՂՀ բնակչության թվաքանակը 2000թ.
ԼՂՀ բնակչության թվաքանակը 2001թ.
ԼՂՀ բնակչության թվաքանակը 2002թ.
ԼՂՀ բնակչության թվաքանակը 2003թ.
ԼՂՀ բնակչության թվաքանակը 2004թ.
ԼՂՀ բնակչության թվաքանակը 2005թ.
ԼՂՀ բնակչության թվաքանակը 2006թ.
ԼՂՀ բնակչության թվաքանակը 2007թ.
ԼՂՀ բնակչության թվաքանակը 2008թ.
ԼՂՀ բնակչության թվաքանակը 2009թ.
ԼՂՀ բնակչության թվաքանակը 2010թ.
ԼՂՀ բնակչության թվաքանակը 2011թ.
ԼՂՀ բնակչության թվաքանակը 2012թ.
ԼՂՀ բնակչության թվաքանակը 2013թ.
ԼՂՀ բնակչության թվաքանակը 2014թ.
ԼՂՀ բնակչության թվաքանակը 2015թ.
ԼՂՀ բնակչության թվաքանակը 2016թ.
ԼՂՀ բնակչության թվաքանակը 2018թ.
ԱՀ  մշտական բնակչությունը թվաքանակը 2020թ. հունվարի 1-ի դութ.
ԱՀ մշտական բնակչության թվաքանակը 2020թ. Ապրիլի 1-ի դրությամբ
 
ԼՂՀ ժողովրդագրական ժողովածու, 2009թ.
ԼՂՀ ժողովրդագրական ժողովածու, 2010թ.
ԼՂՀ ժողովրդագրական ժողովածու, 2011թ.
ԼՂՀ ժողովրդագրական ժողովածու ,2012թ.
ԼՂՀ ժողովրդագրական ժողովածու, 2013թ.
ԼՂՀ ժողովրդագրական ժողովածու, 2015թ.
ԼՂՀ ժողովրդագրական ժողովածու, 2016թ.
ԼՂՀ ժողովրդագրական ժողովածու, 2017թ.
ԱՀ ժողովրդագրական ժողովածու, 2018թ.
ԱՀ ժողովրդագրական ժողովածու, 2019
ԱՀ ժողովրդագրական ժողովածու, 2020
 
ԼՂՀ սոցիալական վիճակը 2001թ.
ԼՂՀ սոցիալական վիճակը 2009թ.
ԼՂՀ սոցիալական վիճակը 2010թ.
ԼՂՀ սոցիալական վիճակը 2011թ.
ԼՂՀ սոցիալական վիճակը 2012թ.
ԼՂՀ սոցիալական վիճակը  2013թ.
ԼՂՀ սոցիալական վիճակը 2014թ.
ԼՂՀ սոցիալական վիճակը  2015թ.
ԼՂՀ սոցիալական վիճակը 2016թ. 
ԱՀ սոցիալական վիճակը  2017թ.
ԱՀ սոցիալական վիճակը  2018թ.
ԱՀ սոցիալական վիճակը  2019թ.
 
ԼՂՀ թվերով ,2004թ.
ԼՂՀ թվերով, 2006թ.
ԼՂՀ թվերով, 2007թ.
ԼՂՀ թվերով, 2008թ.
ԼՂՀ թվերով ,2009թ.
ԼՂՀ թվերով ,2010թ.
ԼՂՀ թվերով ,2011թ.
ԼՂՀ թվերով, 2012թ.
ԼՂՀ թվերով, 2014թ.
ԼՂՀ թվերով, 2015թ.
ԼՂՀ թվերով, 2017թ.
Արցախը թվերով, 2018թ.
Արցախը թվերով, 2019թ.
Արցախը թվերով, 2020թ.
 
Արցախի կանայք և տղամարդիկ, 2008թ.
Արցախի կանայք և տղամարդիկ, 2009թ.
Արցախի կանայք և տղամարդիկ, 2010թ.
Արցախի կանայք և տղամարդիկ, 2011թ.
Արցախի կանայք և տղամարդիկ, 2012թ.
Արցախի կանայք և տղամարդիկ, 2013թ.
Արցախի կանայք և տղամարդիկ, 2014թ.
Արցախի կանայք և տղամարդիկ, 2015թ.
Արցախի կանայք և տղամարդիկ, 2016թ.
Արցախի կանայք և տղամարդիկ, 2017թ.
Արցախի կանայք և տղամարդիկ, 2018թ.
Արցախի կանայք և տղամարդիկ, 2019թ.
Արցախի կանայք և տղամարդիկ ,2020թ.
 
ԼՂՀ արտաքին առևտուրը 2007թ.
ԼՂՀ արտաքին առևտուրը 2008թ.
ԼՂՀ արտաքին առևտուրը 2009թ.
ԼՂՀ արտաքին առևտուրը 2010թ.
ԼՂՀ արտաքին առևտուրը 2011թ.
ԼՂՀ արտաքին առևտուրը 2013թ.
ԼՂՀ արտաքին առևտուրը 2014թ.
ԼՂՀ արտաքին առևտուրը 2015թ.
ԼՂՀ արտաքին առևտուրը  2016թ.
Արցախի Հանրապետության արտաքին առևտուրը 2018թ
Արցախի Հանրապետության արտաքին առևտուրը 2019թ
 
ԼՂՀ պաշտոնական վիճակագրությունը 90 տարեկան է
 
ԼՂՀ վճարային հաշվեկշիռը 2007թ.
ԼՂՀ վճարային հաշվեկշիռը 2008թ.
ԼՂՀ վճարային հաշվեկշիռը 2009թ.
ԼՂՀ վճարային հաշվեկշիռը 2010թ.
ԼՂՀ վճարային հաշվեկշիռը 2011թ.
ԼՂՀ վճարային հաշվեկշիռը 2012թ.
ԼՂՀ վճարային հաշվեկշիռը 2013թ.
ԼՂՀ վճարային հաշվեկշիռը  2014թ.
ԼՂՀ վճարային հաշվեկշիռը,2016թ.
ԱՀ վճարային հաշվեկշիռը  2018
ԱՀ վճարային հաշվեկշիռը  2019
 
Զեկույց բիզնես-ռեգիստրի  հետազոտության ,2008թ.
Զեկույց բիզնես-ռեգիստրի  հետազոտության, 2009թ.
Զեկույց բիզնես-ռեգիստրի  հետազոտության, 2010թ.
Զեկույց բիզնես-ռեգիստրի  հետազոտությա, 2011թ.
Զեկույց բիզնես-ռեգիստրի  հետազոտության, 2012թ.
Զեկույց բիզնես-ռեգիստրի  հետազոտության, 2013թ.
Զեկույց բիզնես-ռեգիստրի  հետազոտության, 2015թ.
Զեկույց բիզնես-ռեգիստրի  հետազոտության, 2018թ.
Զեկույց բիզնես-ռեգիստրի  հետազոտության ,2019թ.
 
Վիճակագրական հրապարակումների համացանկ 2007թ.
Վիճակագրական հրապարակումների համացանկ 2008թ.
Վիճակագրական հրապարակումների համացանկ 2009թ.
Վիճակագրական հրապարակումների համացանկ 2010թ.
Վիճակագրական հրապարակումների համացանկ 2011թ.
Վիճակագրական հրապարակումների համացանկ 2012թ.
Վիճակագրական հրապարակումների համացանկ 2013թ.
Վիճակագրական հրապարակումների համացանկ 2014թ.
Վիճակագրական հրապարակումների համացանկ 2015թ.
Վիճակագրական հրապարակումների համացանկ 2016թ.
Վիճակագրական հրապարակումների համացանկ 2017թ.
Վիճակագրական հրապարակումների համացանկ 2018թ.
Վիճակագրական հրապարակումների համացանկ 2019թ.
 
Միգրացիան ԼՂՀ-ում 2009թ.
Միգրացիան ԼՂՀ-ում 2010թ.
Միգրացիան ԼՂՀ-ում 2011թ.
Միգրացիան ԼՂՀ-ում 2012թ.
Միգրացիան ԼՂՀ-ում 2013թ.
Միգրացիան ԼՂՀ-ում 2014թ.
Միգրացիան ԼՂՀ-ում 2016թ.
Միգրացիան ԱՀ-ում 2017թ.
Միգրացիան ԱՀ-ում 2018թ. 
Միգրացիան ԱՀ-ում 2019թ.
 
ԼՂՀ սոցիալական պատկերը և աղքատությունը .2015թ.
ԼՂՀ սոցիալական պատկերը և աղքատությունը. 2016թ.
Արցախի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը. 2018թ
Արցախի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը .2019թ
 
Տնտեսական գործունեության տեսակների դասակարգիչ ( ՏԳՏԴ)
 
ԼՂՀ 2015թ. մարդահամարի արդյունքները ( ԼՂՀ ցուցանիշները)
Резултаты переписи населения НКР 2015г.
Results of 2015 population census of Nagorno- Karabakh Republic
 
The demographic handbook of Artsakh Republic 2018
 
The Demographic handbokk of AR 2019
 
Զեկույց անհատական բնակարանային շինարարության ընտրանքային հետազոտության,2020թ
 
Տնտեսագիտական բացատրական բառարան, Գ. Կիրակոսյան, Հ. Ղուշչյան, Ի. Տիգրանյան ,,Տնտեսագետ’’ հրատ., Եր-1999
 
Կրթական համակարգի ընտրանքային հետազոտության զեկույց
 
Վիճակագրություն դպրոցականների համար, 2019
 
Բիզնեսի վերլուծություն  ուսումնական ձեռնարկ, 2017  ՀՊՏՀ
 
Զեկույց անհատական բնակարանային շինարարության ընտրանքային հետազոտության
 
ԼՂՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2007թ. հունվար-դեկտեմբերին
ԼՂՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2008թ. հունվար-դեկտեմբերին
Социально-экономическое положение НКР в январе-декабре 2008г.
ԼՂՀ սոցիալ տնտեսական վիճակը 2009թ. հունվար-դեկտեմբերին
Социально-экономическое положение НКР в январе-декабре 2009г.
ԼՂՀ սոցիալ տնտեսական վիճակը 2010թ. հունվար-դեկտեմբերին
Социально-экономическое положение НКР в январе-декабре 2010г.
ԼՂՀ սոցիալ տնտեսական վիճակը 2011թ. հունվար-դեկտեմբերին
Социально-экономическое положение НКР в январе-декабре 2011г.
ԼՂՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2012թ. հունվար-դեկտեմբերին
Социально-экономическое положение НКР в январе-декабре 2012г.
ԼՂՀ սոցիալ տնտեսական վիճակը 2013թ. հունվար-դեկտեմբերին
Социально-экономическое положение НКР в январе-сентябре 2013г.
ԼՂՀ սոցիալ տնտեսական վիճակը 2014թ. հունվար- դեկտեմբերին
Социально-экономическое положение НКР в январе-июне 2014г.
ԼՂՀ սոցիալ տնտեսական վիճակը 2015թ. հունվար-դեկտեմբերին
Социально-экономическое положение НКР в январе-декабре 2015г.
ԼՂՀ սոցիալ տնտեսական վիճակը 2016թ. հունվար-դեկտեմբերին
Социально-экономическое положение НКР в январе-декабре 2016г.
ԼՂՀ սոցիալ տնտեսական վիճակը 2017թ. հունվար-դեկտեմբերին
Социально-экономическое положение НКР в январе-сентябре 2017г.
ԼՂՀ սոցիալ տնտեսական վիճակը 2018թ. հունվար-մարտին
ԼՂՀ սոցիալ տնտեսական վիճակը 2018թ. հունվար-հունիսին
ԱՀ սոցիալ տնտեսական վիճակը 2018թ. հունվար-սեպտեմբերին
ԱՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2018թ. հունվար-դեկտեմբեր
Социально-экономическое положение НКР в январе-марте 2018г.
Социально-экономическое положение АР в январе-сентябре 2018г.
Социально-экономическое положение НКР в январе-июне 2018г.
Социально-экономическое положение АР в январе-декабре 2018г.
ԱՀ սոցիալ տնտեսական վիճակը 2018թ. հունվար-մարտին
ԱՀ սոցիալ տնտեսական վիճակը 2018թ. հունվար-հունիսին
ԱՀ սոցիալ տնտեսական վիճակը 2018թ. հունվար-սեպտեմբերին
ԱՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2018թ. հունվար-դեկտեմբեր
Արցախի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2020թ. հունվար-մարտին
Социально-экономическое положение АР в январе-марте 2020г.
 
Միջազգային բնապահպանական ռազմավարություն  հեղ. Ս.Ա.Գևորգյան
 
Տնտեսության նորաստեղծական արդիականացման հիմնախնդիրները, հեղ. Ա.Շ. Մարգարյան, 2013թ
 
Կրկնակի հարկումը բացառելու մասին համաձայնագրեր. տեսություն և կիրառում /Երևան - 2006թ.
 
Աշխատանքի ցոցանիշների պլանավորումը և վերլուծությունը (խնդրագիր) հեղ. Ն.Ա Սամվելյան  Երևան 2019
 
Միկրոտնտեսագիտություն (դասախոսություններ), հեղ.Շ. Ասրյան , Ստեփանակերտ-2017 
 
Արտահանման աճի և տնտեսության մասնագիտացման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում / հեղ. Վ.Հարությունյան,Ա.Թամազյան, Ն.Հայրապետյան  Երևան -2009
 
Տնտեսություն, գիտություն , կրթություն /հեղ.Յու. Սուվարյան  Երևան -2014
 
Կարագի շուկայի վերլուծություն.միտումները Հայաստանում և համաշխարհային շուկայում/ հեղ. Ե.Մանուկյան, Կ. Հարությունյան, Եր. Տնտեսագետ, 2018
ՀՀ օրենսդրություն, ուսումնամեթոդական ձեռնարկ հաշվապահների որակավորման և վերապատրաստման դասընթացների դասընթացների համար/ հեղ. Հ.Մելիքյան Երևան-2005
 
Հաշվապահական հաշվարում կազմակերպություններում . ուսումնական ձեռնարկ բուհերի տնտեսագիտական մասնագիտությունների ուսանողների համար/ հեղ. Ա.Ճուղուրյան , Երևան-2004
 
PROSPECTS FOR PEACE IN NAGORNO-KARABAKH:INTERNATIONAL AND DOMESTIC PERSPECTIVES UK Government . Yeravan-2018
 
Իմ Շուշի /  պատկերագիրք
 
Китай INC.Восход сверхмощного глобального конкурента/  автор Т.Фишман  Москва -2007
 
Արցախի ֆինանսների վիճակագրություն -2020 /ժողովածուի ծածկագիրը` 1220-101
 
ԱՀ մշտական բնակչության թվաքանակը 2020թ. հուլիսի  1-ի դրությամբ
 
ԱՀ վճարային հաշվեկշիռը/ վիճակագրական ժողովածու2019/ ժողովածուի ծածկագիրը 4400-101
 
ԱՀ Արցախի կանայք և տղամարդիկ/ 2020
 
Անասնագլխաքանակի համատարած հաշվառման հանրագումարները 2010թ. հունվարի 1-ի դրությամբ

ԼՂՀ ԱՎԾ գյուղատնտեսական արտադրանքի արտադրության ընթացիկ ծախսերի և գյուղատնտեսակամ մթերքների իրացման ընտրանքային հետազոտություն 2007թ.
ԼՂՀ ԱՎԾ գյուղատնտեսական արտադրանքի արտադրության ընթացիկ ծախսերի և գյուղատնտեսակամ մթերքների իրացման ընտրանքային հետազոտություն 2009թ.
ԼՂՀ ԱՎԾ գյուղատնտեսական արտադրանքի արտադրության ընթացիկ ծախսերի և գյուղատնտեսակամ մթերքների իրացման ընտրանքային հետազոտություն 2010թ.
Զեկույց ուղևորափոխադրումների ընտրանքային հետազոտության 2008թ.    
Զեկույց ուղևորափոխադրումների ընտրանքային հետազոտության 2008թ /2007թ. արդյունքներով/.    
Զեկույց հաշմանդամների կենսապայմանների ընտրանքային հետազոտության 2008 
Զեկույց հանրակրթական դպրոցների շրջանավարտների ընտրանքային
հետազոտության 2008
Զեկույց բիզնես-ռեգիստրի հետազոտության 2008
Զեկույց բիզնես-ռեգիստրի հետազոտության 2009
Զեկույց բիզնես-ռեգիստրի հետազոտության 2010
Զեկույց բնակչության կողմից հացի /հացաբուլկեղենի/ սպառման ընտրանքային հետազոտության 2009
Զեկույց բնակչության կողմից հացի /հացաբուլկեղենի/ սպառման ընտրանքային հետազոտության 2010
Զեկույց զոհված ազատամարտիկների ընտանիքների կենսապայմանների հետազոտության 2008                                                                        
Զեկույց կենսամակարդակի   ամբողջացված հետազոտության առողջապահական մոդուլ /փորձնական հետազոտություն/ 2008                                      
Զեկւյց    Շինարարության  գների ինդեքսը 2008                              
Զեկույց մանրածախ առևտրի սուբյեկտների ընտրանքային հետազոտություն 2009թ.
Զեկույց բնակչությանը ծառայություններ մատուցող տնտեսավարող սուբյեկտների ընտրանքային հետազոտություն, 2009թ.
Զեկույց տնային տնտեսությունների ընթացիկ ծախսերի սպառման ու եկամուտների ընտրանքային հետազոտություն, 2009
Զեկույց նոր ստեղծված ընտանիքների կենսապայմանների ընտրանքային հետազոտության,2010
Lրատու1(1) հոկտեմբեր-դեկտեմբեր, 2008թ.
Lրատու2(2) հունվար-մարտ, 2008թ.
Lրատու3(3) ապրիլ-հունիս, 2008թ.
Lրատու4(4) , հուլիս- սեպտեմբեր.2008թ.
Lրատու1(5) հոկտեմբեր-դեկտեմբեր, 2009թ.
Lրատու2(7) հունվար-մարտ, 2009թ.
Lրատու4(9) , հուլիս- սեպտեմբեր.2009թ.
Lրատու1(10) հոկտեմբեր-դեկտեմբեր, 2010թ.
Lրատու2(11) հունվար-մարտ, 2010թ.
Lրատու3(12) ապրիլ-հունիս, 2010թ.
Lրատու4(13) , հուլիս- սեպտեմբեր  2010թ.
Համացանկ 2008 վիճակագրական հրապարակումների
Համացանկ 2009 վիճակագրական հրապարակումների
Համացանկ 2010 վիճակագրական հրապարակումների
Տեղեկագիր նախագահի աշխատակազմից 11.10.2001թ.-ից մինչև 07.2007թ.
ԼՂՀ ժողովրդավարության զարգացման և պետականության ամրապնդման ճանապարհին, 2010թ.
ԼՂՀ 2005թ. մարդահամարի արդյունքները (ԼՂՀ ցուցանիշները)
Մեթոդական ցուցումներ համայնքների գրքերի վարման, 2009թ.
ԼՂՀ վիճակագրության մեթոդաբանական փաստաթղթերի ժողովածու, 2009թ.
Ասկերանի շրջանի սոցիալ-տնտեսական զարգացման տեղեկագիր 1994-1998թթ.

ՀՀ հրապարակումներ 

Հայաստանի վիճակագրական տարեգիրք 1991
Հայաստանի վիճակագրական տարեգիրք 1994
 
Հայաստանի վիճակագրական տարեգիրք 2001թ.
Հայաստանի վիճակագրական տարեգիրք 2002թ.
Հայաստանի վիճակագրական տարեգիրք 2003թ.
Հայաստանի վիճակագրական տարեգիրք 2007թ.
Հայաստանի վիճակագրական տարեգիրք 2012թ.
Հայաստանի վիճակագրական տարեգիրք 2014թ.
Հայաստանի վիճակագրական տարեգիրք  2017թ.
 
ՀՀ արտաքին առևտուրը 1991թ.
ՀՀ արտաքին առևտուրը 2000թ.
ՀՀ արտաքին առևտուրը 2003թ.
ՀՀ արտաքին առևտուրը 2004թ.
ՀՀ արտաքին առևտուրը 2007թ.
ՀՀ արտաքին առևտուրը 2013թ.
ՀՀ արտաքին առևտուրը 2014թ.
ՀՀ արտաքին առևտուրը 2015թ.
 
ՀՀ մարզերը և Երևան քաղաքը թվերով 1999թ. 
ՀՀ մարզերը և Երևան քաղաքը թվերով 1998-2002թթ.
ՀՀ մարզերը և Երևան քաղաքը թվերով 1999-2003թթ.
ՀՀ մարզերը և Երևան քաղաքը թվերով 2002-2006թթ. 
ՀՀ մարզերը և Երևան քաղաքը թվերով 2012թ. 
ՀՀ մարզերը և Երևան քաղաքը թվերով  2015թ. 
 
 
Աշխատանքի շուկան ՀՀ-ում 2012թ.
Աշխատանքի շուկան ՀՀ-ում 2013թ.
Աշխատանքի շուկան ՀՀ-ում 2014թ.
Աշխատանքի շուկան ՀՀ-ում 2015թ.
Աշխատանքի շուկան ՀՀ-ում 2016թ.
 
ՀՀ բնակարանային ֆոնդը և կոմունալ տնտեսությունը 2000թ.
ՀՀ բնակարանային ֆոնդը և կոմունալ տնտեսությունը 2001թ.
ՀՀ բնակարանային ֆոնդը և կոմունալ տնտեսությունը 2002թ.
ՀՀ բնակարանային ֆոնդը և կոմունալ տնտեսությունը 2003թ.
ՀՀ բնակարանային ֆոնդը և կոմունալ տնտեսությունը 2006թ.
ՀՀ բնակարանային ֆոնդը և կոմունալ տնտեսությունը 2011թ.
ՀՀ բնակարանային ֆոնդը և կոմունալ տնտեսությունը 2012թ.
ՀՀ բնակարանային ֆոնդը և կոմունալ տնտեսությունը 2013թ.
ՀՀ բնակարանային ֆոնդը և կոմունալ տնտեսությունը 2014թ.
ՀՀ բնակարանային ֆոնդը և կոմունալ տնտեսությունը 2015թ.
 
Գները և գների ինդեքսը ՀՀ-ում 1992-2002թթ.
Գները և գների ինդեքսը ՀՀ-ում 1999-2003թթ.
Գները և գների ինդեքսը ՀՀ-ում 2002-2006թթ.
Գները և գների ինդեքսը ՀՀ-ում 2010թ.
Գները և գների ինդեքսը ՀՀ-ում 2012թ.
Գները և գների ինդեքսը ՀՀ-ում 2014թ.
Գները և գների ինդեքսը ՀՀ-ում 2015թ. 
Գները և գների ինդեքսը ՀՀ-ում 2016թ.
 
ՀՀ արտաքին հաշիվները 2013թ.
ՀՀ արտաքին հաշիվները 2014թ.
ՀՀ արտաքին հաշիվները 2015թ.
ՀՀ արտաքին հաշիվները 2016թ.
 
Հայաստանի ժողովրդագրական ժողովածու 2012թ.
Հայաստանի ժողովրդագրական ժողովածու 2104թ.
Հայաստանի ժողովրդագրական ժողովածու 2015թ.
Հայաստանի ժողովրդագրական ժողովածու 2016թ. 
Հայաստանի ազգային հաշիվները 1990-2001թթ.
Հայաստանի ազգային հաշիվները1998-2002թթ.
Հայաստանի ազգային հաշիվները 2006թ. 
Հայաստանի ազգային հաշիվները 2007թ.
Հայաստանի ազգային հաշիվները 2012թ. 
Հայաստանի ազգային հաշիվները  2014թ
 
ՀՀ սոցիալական վիճակը 1999թ.
ՀՀ սոցիալական վիճակը 2001թ.
ՀՀ սոցիալական վիճակը 2004թ.
ՀՀ սոցիալական վիճակը 2005թ.
ՀՀ սոցիալական վիճակը 2006թ.
ՀՀ սոցիալական վիճակը 2008թ. 
ՀՀ սոցիալական վիճակը 2009թ. 
ՀՀ սոցիալական վիճակը 2014թ.
ՀՀ սոցիալական վիճակը 2015թ.
 
Հայաստանի ֆինանսների վաճակագրություն 1998-2000թթ. 
Հայաստանի ֆինանսների վաճակագրություն 1999-2003թթ.
Հայաստանի ֆինանսների վաճակագրություն 2001թ.
Հայաստանի ֆինանսների վաճակագրություն 2013թ.
Հայաստանի ֆինանսների վաճակագրություն 2014թ. 
Հայաստանի ֆինանսների վաճակագրություն 2015թ. 
Հայաստանի ֆինանսների վաճակագրություն 2016թ.
ՀՀ սոցիալական պատկերը և աղքատությունը  1998թ.
ՀՀ սոցիալական պատկերը և աղքատությունը 2001թ. 
ՀՀ սոցիալական պատկերը և աղքատությունը 2006թ.
ՀՀ սոցիալական պատկերը և աղքատությունը 2007թ.
ՀՀ սոցիալական պատկերը և աղքատությունը 2012թ.
ՀՀ սոցիալական պատկերը և աղքատությունը 2014թ.
Հայաստանի սոց.պատկերը և աղքատությունը 2015թ
 
Հայաստանի ժողովրդագրության և առողջության հարցերի հետազոտություն 2015-2016թթ.
 
Գյուղատնտեսությունը ՀՀ-ում 2011-2015թթ
 
ՀՀ արդյունաբերությունը 2014թ.
 
ՀՀ տրանսպորտը և կապը 1992-1998թթ.
ՀՀ տրանսպորտը և կապը 1999-2003թթ.
ՀՀ տրանսպորտը և կապը 2014թ.
 
Շինարարությունը ՀՀ-ում 1921-2000թթ.
Շինարարությունը ՀՀ-ում 1989-1998թթ. 
Շինարարությունը ՀՀ-ում 1990-1999թթ.
 
Շրջակա միջավայրը և բնական պաշարները ՀՀ-ում 1999թ.
Շրջակա միջավայրը և բնական պաշարները ՀՀ-ում 2000թ.
Շրջակա միջավայրը և բնական պաշարները ՀՀ-ում 2001թ.
Շրջակա միջավայրը և բնական պաշարները ՀՀ-ում 2003թ.
Շրջակա միջավայրը և բնական պաշարները ՀՀ-ում 2004թ. 
Շրջակա միջավայրը և բնական պաշարները ՀՀ-ում 2006թ.
Շրջակա միջավայրը և բնական պաշարները ՀՀ-ում 2013թ.
 
ՀՀ 2001թ. մարդահամարի արդյունքները /ըստ մարզերի/
ՀՀ 2011թ. մարդահամարի նախնական արդյունքները
 
Աղքատության սոցիալական ցուցանիշներ 1998թ.
 
Սպառողական շուկան ՀՀ-ում 1995-2001թթ.
 
Հայաստանի ժողովրդագրության և առողջապահության հարցերի հետազոտություն 2005թ.
 
Վիճակագրական տեղեկագիր  (Հանրակրթությունը Հայաստանում)2009-2010թթ.
 
Տնտեսական միտումներ ապրիլ-հունիս 1998թ.
 
Հայաստանի կանայք և տղամարդիկ 2003
Հայաստանի կանայք և տղամարդիկ 2004
Հայաստանի կանայք և տղամարդիկ 2006
Հայաստանի կանայք և տղամարդիկ 2007
Հայաստանի կանայք և տղամարդիկ 2008
Հայաստանի կանայք և տղամարդիկ 2010
Հայաստանի կանայք և տղամարդիկ 2011
 
Հայաստանը  թվերով 1990
Հայաստանը  թվերով 1991
Հայաստանը  թվերով 1992
Հայաստանը  թվերով 2003
Հայաստանը  թվերով 2004
Հայաստանը  թվերով 2005
Հայաստանը  թվերով 2008
Հայաստանը  թվերով 2009
Հայաստանը  թվերով 2010
 
Հայաստան 2001 վիճակագրական գրքույկ
 
Վիճակագրական տեղեկագիր  Հանրակրթությունը  Հայաստանում 2009-2010ուս. տարում
 
ՀՀ վճարային հաշվեկշիռը 1997-1999
ՀՀ վճարային հաշվեկշիռը 1997-2000
ՀՀ վճարային հաշվեկշիռը 1997-2001
ՀՀ վճարային հաշվեկշիռը 1999-2003
ՀՀ վճարային հաշվեկշիռը 2000-2004
ՀՀ վճարային հաշվեկշիռը 2001-2005
ՀՀ վճարային հաշվեկշիռը 2004-2006
ՀՀ վճարային հաշվեկշիռը 2004-2007
ՀՀ վճարային հաշվեկշիռը 2005-2008
ՀՀ վճարային հաշվեկշիռը 2006-2009
ՀՀ վճարային հաշվեկշիռ  2007-2010
ՀՀ վճարային հաշվեկշիռ  2008-2011
 
Աշխատանքի շուկան ՀՀ-ում 1997-2003
Աշխատանքի շուկան ՀՀ-ում 2002-2005
Աշխատանքի շուկան ՀՀ-ում 2003-2006
Աշխատանքի շուկան ՀՀ – ում   2004-2008
Աշխատանքի շուկան ՀՀ – ում   2005-2009
Աշխատանքի շուկան ՀՀ – ում   2007-2011      2012 թ.
 
ՀՀ մշտական բնակչության թվաքանակը 2001թ.  հոկտեմբերի 1-ի դրությամբ
ՀՀ մշտական բնակչության թվաքանակը 2002թ.  հուլիսի 1-ի դրությամբ
ՀՀ մշտական բնակչության թվաքանակը 2003թ. հունվարի 1-ի դրությամբ
ՀՀ մշտական բնակչության թվաքանակը 2004թ. հունվարի 1-ի դրությամբ
ՀՀ մշտական բնակչության թվաքանակը 2004թ. հուլիսի 1-ի դրությամբ
ՀՀ մշտական բնակչության թվաքանակը 2005թ. հոկտեմբերի 1-ի դրությամբ
ՀՀ մշտական բնակչության թվաքանակը 2006թ.  հոկտեմբերի 1-ի դրությամբ
ՀՀ մշտական բնակչության թվաքանակը 2007թ. հոկտեմբերի 1-ի դրությամբ
ՀՀ մշտական բնակչության թվաքանակը 2008թ. հունվարի 1-ի դրությամբ
ՀՀ մշտական բնակչության թվաքանակը 2008թ. ապրիլի 1-ի դրությամբ
ՀՀ մշտական բնակչության թվաքանակը 2008թ. հուլիսի 1-ի դրությամբ
ՀՀ մշտական բնակչության թվաքանակը 2008թ. հոկտեմբերի 1-ի դրությամբ
ՀՀ մշտական բնակչության թվաքանակը 2009թ.հունվարի 1-ի դրությամբ
ՀՀ մշտական բնակչության թվաքանակը 2009թ.ապրիլի 1-ի դրությամբ
ՀՀ մշտական բնակչության թվաքանակը 2009թ.հուլիսի 1-ի դրությամբ
ՀՀ մշտական բնակչության թվաքանակը 2009թ. .  հոկտեմբերի 1-ի դրությամբ
ՀՀ մշտական բնակչության թվաքանակը 2010թ. հունվարի 1-ի դրությամբ
ՀՀ մշտական բնակչության թվաքանակը 2010թ. ապրիլի 1-ի դրությամբ
ՀՀ մշտական բնակչության թվաքանակը 2010թ. հուլիսի 1-ի դրությամբ
ՀՀ մշտական բնակչության թվաքանակը 2010թ. հոկտեմբերի 1-ի դրությամբ
ՀՀ մշտական բնակչության թվաքանակը 2011թ. հունվարի 1-ի դրությամբ
ՀՀ մշտական բնակչության թվաքանակը 2011թ. ապրիլի 1-ի դրությամբ
ՀՀ մշտական բնակչության թվաքանակը 2011թ. հուլիսի 1-ի դրությամբ
ՀՀ մշտական բնակչության թվաքանակը 2011թ. հոկտեմբերի1-ի դրությամբ
ՀՀ մշտական բնակչության թվաքանակը 2012թ. հունվարի 1-ի դրությամբ
ՀՀ մշտական բնակչության թվաքանակը 2012թ. ապրիլի 1-ի դրությամբ
ՀՀ մշտական բնակչության թվաքանակը 2012թ. հուլիսի 1-ի դրությամբ
ՀՀ մշտական բնակչության թվաքանակը 2012թ. հոկտեմբերի1-ի դրությամբ
ՀՀ մշտական բնակչության թվաքանակը 2013թ. հունվարի 1-ի դրությամբ
ՀՀ մշտական բնակչության թվաքանակը 2016թ. Հունվարի 1-ի դրությամբ
 
ՀՀ  սոցիալ-տնտեսական վիճակը  2001թ. հունվար-դեկտեմբերին
ՀՀ  սոցիալ-տնտեսական վիճակը  2002թ. հունվար-դեկտեմբերին
ՀՀ  սոցիալ-տնտեսական վիճակը  2003թ. հունվար-դեկտեմբերին
ՀՀ  սոցիալ-տնտեսական վիճակը  2004թ. հունվար-դեկտեմբերին
ՀՀ  սոցիալ-տնտեսական վիճակը  2005թ. հունվար-սեպտեմբերի
ՀՀ  սոցիալ-տնտեսական վիճակը  2006թ. հունվար-դեկտեմբերին
ՀՀ  սոցիալ-տնտեսական վիճակը  2007թ. հունվար-դեկտեմբերին
ՀՀ Սոցիալ –տնտեսական վիճակը 2008 թ. հունվար դեկտեմբերին
ՀՀ  սոցիալ-տնտեսական վիճակը  2009թ.  հունվար-դեկտեմբերին
ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2010թ. հունվար-դեկտեմբերին
ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2011թ. հունվար-դեկտեմբերին
ՀՀ  սոցիալ-տնտեսական վիճակը  2012թ. հունվար-դեկտեմբերին
ՀՀ  սոցիալ-տնտեսական վիճակը  2013թ. հունվար-ապրիլին
ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2014թ. հունվար-մարտին
Социально-экономическое положение Республики Армения  в январе-марте 2014г.
ՀՀ  սոցիալ-տնտեսական վիճակը  2014թ. հունվար-նոյեմբերին
Социально-экономическое положение Республики Армения январе -ноябре 2014г.
ՀՀ  սոցիալ-տնտեսական վիճակը  2014թ հունվար-սեպտեմբերին
ՀՀ  սոցիալ-տնտեսական վիճակը  2015թ հունվար- հունիսին
ՀՀ  սոցիալ-տնտեսական վիճակը  2015թ հունվար- սեպտեմբերին
ՀՀ  սոցիալ-տնտեսական վիճակը  2015թ հունվար-դեկտեմբերին
Социально-экономическое положение Республики Армения  в январе -дек.2015г 
Социально-экономическое положение Республики Армения  2015г. В январе- июне
ՀՀ  սոցիալ-տնտեսական վիճակը  2016թ հունվար-մարտին
ՀՀ  սոցիալ-տնտեսական վիճակը  2016թ  հունվար-սեպտեմ.
Социально-экономическое положение Республики Армения  2016г. В январе- март
ՀՀ  սոցիալ-տնտեսական վիճակը  2017թ հունվար-փետրվար
ՀՀ  սոցիալ-տնտեսական վիճակը  2017թ հունվար-ապրիլ
ՀՀ  սոցիալ-տնտեսական վիճակը  2017թ հունվար-մայիս
ՀՀ  սոցիալ-տնտեսական վիճակը  2017թ հունվարին
ՀՀ  սոցիալ-տնտեսական վիճակը  2017թ. Հունվար-օգոստոսին
ՀՀ  սոցիալ-տնտեսական վիճակը  2017թ. Հունվար-դեկտեմբեր
ՀՀ  սոցիալ-տնտեսական վիճակը  2018թ. Հունվարին
ՀՀ  սոցիալ-տնտեսական վիճակը  2018թ. Հունվար-մարտ
ՀՀ  սոցիալ-տնտեսական վիճակը  2017թ. Հունվար-նոյեմբեր
ՀՀ  սոցիալ-տնտեսական վիճակը  2018թ. Հունվար-փետրվար
ՀՀ  սոցիալ-տնտեսական վիճակը  2018թ. Հունվար-ապրիլին 
ՀՀ  սոցիալ-տնտեսական վիճակը  2018թ. Հունվար-մայիսին
ՀՀ  սոցիալ-տնտեսական վիճակը  2018թ. Հունվար-հունիսին
ՀՀ  սոցիալ-տնտեսական վիճակը  2018թ. Հունվար-հուլիսին
ՀՀ  սոցիալ-տնտեսական վիճակը  2018թ. Հունվար-օգոստոսին
ՀՀ  սոցիալ-տնտեսական վիճակը  2018թ. Հունվար-սեպտեմբերին
ՀՀ  սոցիալ-տնտեսական վիճակը  2018թ. Հունվար-հոկտեմբերին
ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2018թ.  Հունվար-դեկտեմբերին
ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2018թ.  Հունվար-նոյեմբերին
ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2019թ.  Հունվար-սեպտեմբերին
ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2019թ.  Հունվար-հոկտեմբերի
ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2019թ.  Հունվար-հուլիսին
ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2019թ.  Հունվար-օգոստոսին
Պարենային ապահովություն և աղքատություն 2019թ.  հունվար- սեպտեմբերին
Պարենային ապահովություն և աղքատություն 2019թ.  հունվար- հունիսին
ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2019թ.  Հունվարին
Պարենային ապահովություն և աղքատություն 2018թ.  հունվար-դեկտեմբեր
Социально-экономическое положение Республики Армения  в январе-декабре  2000
Социально-экономическое положение Республики Армения  в январе-декабре  2001
Социально-экономическое положение Республики Армения  в январе-декабре  2002
Социально-экономическое положение Республики Армения  в январе- нояոՐպ  2003
Социально-экономическое положение Республики Армения  в январе-декабре  2004
Социально-экономическое положение Республики Армения  в январе-декабре 2005
 Социально-экономическое положение Республики Армения  в январе-декабре  2007
Социально-экономическое положение Республики Армения  в январе-декабре  2008
Социально-экономическое положение Республики Армения  в январе-декабре  2009
Социально-экономическое положение Республики Армения  в январе-декабре  2010
Социально-экономическое положение Республики Армения  в январе-декабре  2011
 Социально-экономическое положение Республики Армения  в январе-декабре  2012
 Социально-экономическое положение Республики Армения  в январе-декабре  2013
 
ՀՀ  Պարենային ապահովություն և աղքատություն 2014թ հունվար-դեկտեմբերին 
ՀՀ Պարենային ապահովությունը և աղքատությունը 2016թ հունվար-սեպտեմբեր
ՀՀ Պարենային ապահով. և աղքատությունը 2017թ. Հունվար-հունիս
ՀՀ Պարենային ապահով. և աղքատությունը 2017թ. Հունվար-սեպտեմբեր
ՀՀ պարենային ապահովությունը և աղքատությունը 2017թ հունվար-դեկտ.
ՀՀ պարենային ապահովությունը և աղքատությունը 2018թ հունվար-մարտ
ՀՀ պարենային ապահովությունը և աղքատությունը 2018թ հունվար-հունիս
ՀՀ պարենային ապահովությունը և աղքատությունը 2018թ հունվար-սեպտեմբեր
ՀՀ պարենային ապահովություն և աղքատություն 2018թ.  հունվար-դեկտեմբեր
ՀՀ պարենային ապահովություն և աղքատություն 2019թ.  հունվար- սեպտեմբերին
ՀՀ  պարենային ապահովություն և աղքատություն 2019թ.  հունվար- հունիսին
 
 
Հայաստանը թվերով 2015 
ՀՀ մարզերը և Երևան քաղաքը թվերով 2015թ
Սպառ.ողական գների ինդեքսը ՀՀ-ում 2016թ. հունվար-դեկտեմբերին
Շինարարությունը ՀՀ-ում 2011-2015թթ
Աշխատանքի  Շուկան ՀՀ-ում 2016թ.