ՀայերենРусскийEnglish
Home State Council on Statistics Meetings
թիվ 15, 29 նոյեմբերի 2013թ.

ՕՐԱԿԱՐԳ ԼՂՀ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԻՍՏԻ

1.ԼՂՀ ԱՎԾ աշխատակազմում կառուցվածքային փոփոխությունների մասին:
    Զեկուցող` Լ.Հարությունյան
2.Իրական ակտիվներում իրականացված ներդրումների ընտրանքային հետազոտության հարցաթերթը

և լրացման հրահանգը հաստատելու մասին 2011թվականի դեկտեմբերի 14-ի N28-Ա որոշումն ուժը

կորցրած ճանաչելու մասին:
    Զեկուցող` Է.Բաբուրյան
3.Իրական ակտիվներում իրականացված ներդրումների մասին ձև 1-ՆԵՐԴՐՈւՄ (տարեկան)

պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը և լրացման հրահանգը հաստատելու մասին:
     Զեկուցող` Է.Բաբուրյան
4.Այլ հարցերի մասին:

      Նախագահ`                                               Կ.ՆԵՐՍԻՍՅԱՆ
      Կազմեց`                                                   Ա.Գասպարյան

 

 
թիվ 8, 22 մայիսի 2013թ.

Մասնակցում էին`
ԼՂՀ ՎՊԽ նախագահ Մ.Մինասյանը, ԼՂՀ ՎՊԽ անդամներ` Ի.Ավանեսյանը, Է. Բաբուրյանը, Ս.Հարությունյանը:
Հրավիրված էին` 
ԼՂՀ ԱՎԾ նախագահի տեղակալ Կ. Առուշանյանը, աշխատակազմի ղեկավար Լ. Հարությունյանը, ԼՂՀ ԱՎԾ աշխատակազմի կառուցվածքային բաժինների պետերը:

Read more...
 
թիվ 7, 15 մայիսի 2013թ.

Մասնակցում էին`
ԼՂՀ ՎՊԽ նախագահ Մ.Մինասյանը, ԼՂՀ ՎՊԽ անդամներ` Ի.Ավանեսյանը, Է. Բաբուրյանը, Ս.Հարությունյանը:
Հրավիրված էին` 
ԼՂՀ ԱՎԾ նախագահի տեղակալ Կ. Առուշանյանը, աշխատակազմի ղեկավար Լ. Հարությունյանը, ԼՂՀ ԱՎԾ աշխատակազմի կառուցվածքային բաժինների պետերը:

Read more...
 
թիվ 6, 30 ապրիլի 2013թ.

Մասնակցում էին`
ԼՂՀ ՎՊԽ նախագահ Մ.Մինասյանը, ԼՂՀ ՎՊԽ անդամներ` Ի.Ավանեսյանը, Է. Բաբուրյանը, Ս.Հարությունյանը:
Հրավիրված էին` 
ԼՂՀ ԱՎԾ նախագահի տեղակալ Կ. Առուշանյանը, աշխատակազմի ղեկավար Լ. Հարությունյանը, ԼՂՀ ԱՎԾ աշխատակազմի կառուցվածքային բաժինների պետերը:

Read more...
 
թիվ 5, 25 մարտի 2013թ.

 

Մասնակցում էին`
ԼՂՀ ՎՊԽ նախագահ Մ.Մինասյանը, ԼՂՀ ՎՊԽ անդամներ` Ի.Ավանեսյանը, Է. Բաբուրյանը, Ս.Հարությունյանը:
Հրավիրված էին`  
ԼՂՀ ԱՎԾ նախագահի տեղակալ Կ. Առուշանյանը, աշխատակազմի ղեկավար Լ. Հարությունյանը, ԼՂՀ ԱՎԾ աշխատակազմի կառուցվածքային բաժինների պետերը:

 

Read more...
 
թիվ 4, 15 մարտի 2013թ.

Մասնակցում էին`
ԼՂՀ ՎՊԽ նախագահ Մ.Մինասյանը, ԼՂՀ ՎՊԽ անդամներ` Ի.Ավանեսյանը, Է. Բաբուրյանը, Ս.Հարությունյանը:
Հրավիրված էին`  
ԼՂՀ ԱՎԾ նախագահի տեղակալ Կ. Առուշանյանը, աշխատակազմի ղեկավար Լ. Հարությունյանը, ԼՂՀ ԱՎԾ աշխատակազմի կառուցվածքային բաժինների պետերը:

Read more...
 
թիվ 3, 18 փետրվարի 2013թ.

 Մասնակցում էին`

 ԼՂՀ ՎՊԽ նախագահ Մ.Մինասյանը, ԼՂՀ ՎՊԽ անդամներ` Ի.Ավանեսյանը, Է. Բաբուրյանը, Ս.Հարությունյանը:

   Հրավիրված էին` 

 ԼՂՀ ԱՎԾ նախագահի տեղակալ Կ. Առուշանյանը, աշխատակազմի ղեկավար Լ. Հարությունյանը, ԼՂՀ ԱՎԾ աշխատակազմի կառուցվածքային բաժինների պետերը:

Read more...
 
թիվ 2, 12 փետրվարի 2013թ.

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 2

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության

վիճակագրության պետական խորհրդի նիստի

 12 փետրվարի 2013թ.                                                                                                                        

 Մասնակցում էին`

ԼՂՀ ՎՊԽ նախագահ Մ.Մինասյանը, ԼՂՀ ՎՊԽ անդամներ` Ի.Ավանեսյանը, Է. Բաբուրյանը, Ս.Հարությունյանը:

 Հրավիրված էին` 

ԼՂՀ ԱՎԾ նախագահի տեղակալ Կ. Առուշանյանը, աշխատակազմի ղեկավար Լ. Հարությունյանը, ԼՂՀ ԱՎԾ նախագահի օգնական Է. Սաղյանը, ԼՂՀ ԱՎԾ աշխատակազմի կառուցվածքային և տարածքային բաժինների պետերը:

Read more...
 
թիվ 1, 16 հունվարի 2013թ.

Մասնակցում էին`

 

ԼՂՀ ՎՊԽ նախագահ Մ.Մինասյանը, ԼՂՀ ՎՊԽ անդամներ` Ի.Ավանեսյանը, Է. Բաբուրյանը, Ս.Հարությունյանը:

 Հրավիրված էին

 

 ԼՂՀ ԱՎԾ նախագահի տեղակալ Կ.Առուշանյանը, ԼՂՀ ԱՎԾ աշխատակազմի ղեկավար Լ. Հարությունյանը, կառուցվածքային բաժինների պետերը:

 Օրակարգի նախագիծը բաղկացած է  երկու հարցից.

 1.  2013 թվականի Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական վիճակագրական աշխատանքների ծրագիրը հաստատելու մասին:

                    /Զեկուցող`   Մ.Մինասյան /

 2. 2013 թվականի Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական վիճակագրական աշխատանքների ծրագրով նախատեսված գործառույթային ոլորտների զարգացումն ապահովող միջոցառումների ծրագրերը կազմելու մասին

                     /Զեկուցող`   Մ.Մինասյան /

 ԼՂՀ ՎՊԽ նախագահի կողմից ներկայացվեց խորհրդի նիստի օրակարգի նախագիծը, որը հաստատվեց ամբողջությամբ և միաձայն:

/Քվեարկության արդյունքները-կողմ` 4, դեմ` 0, ձեռնպահ` 0/

  Լսեցին`

 1.2013 թվականի Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական վիճակագրական աշխատանքների ծրագիրը հաստատելու մասին հարցը:

                    /Զեկուցող`   Մ.Մինասյան /

  Որոշեցին`

 Հաստատել

2013 թվականի Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական վիճակագրական աշխատանքների ծրագիրը հաստատելու մասին որոշումը:

    /Նորմատիվ/

/Քվեարկության արդյունքները-կողմ` 4, դեմ` 0, ձեռնպահ` 0/

  Լսեցին`

   2.2013 թվականի Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական վիճակագրական աշխատանքների ծրագրով նախատեսված գործառույթային ոլորտների զարգացումն ապահովող միջոցառումների ծրագրերը կազմելու մասին հարցը

                     /Զեկուցող`   Մ.Մինասյան /

 Որոշեցին`

 ներկայացնել

2013 թվականի Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական վիճակագրական աշխատանքների ծրագրով նախատեսված գործառույթային ոլորտների զարգացումն ապահովող միջոցառումների ծրագրերը :

/արձանագրային/

/Քվեարկության արդյունքները-կողմ` 4, դեմ` 0, ձեռնպահ` 0/

 

Նախագահ`                                                            Մ.ՄԻՆԱՍՅԱՆ

                                    Կազմեց`                                                                 Ն.Իսրայելյան

 

 

 
թիվ 11, 30 նոյեմբերի 2012թ

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 11
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
վիճակագրության պետական խորհրդի նիստի

30 նոյեմբերի  2012թ.                                                                                                                                                        
                                                                                                      
Մասնակցում էին`
ԼՂՀ ՎՊԽ նախագահ Մ.Մինասյանը, ԼՂՀ ՎՊԽ անդամներ` Ի.Ավանեսյանը, Է.Բաբուրյանը, Ս.Հարությունյանը:
Հրավիրված էին` 
ԼՂՀ ԱՎԾ նախագահի տեղակալ Կ. Առուշանյանը, կառուցվածքային բաժինների պետերը :

 

Read more...
 
թիվ 10, 31 հոկտեմբերի 2012թ

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 10
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
վիճակագրության պետական խորհրդի նիստի

31 հոկտեմբերի 2012թ.                                                                                                                                                                                                                                          
Մասնակցում էին`
ԼՂՀ ՎՊԽ նախագահ Մ.Մինասյանը, ԼՂՀ ՎՊԽ անդամներ` Ի.Ավանեսյանը, Է.Բաբուրյանը:
Հրավիրված էին` 
ԼՂՀ ԱՎԾ նախագահի տեղակալ Կ. Առուշանյանը, կառուցվածքային բաժինների պետերը :

Read more...
 
թիվ 9, 17 սեպտեմբերի 2012թ

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 9
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
վիճակագրության պետական խորհրդի նիստի


 17 սեպտեմբերի 2012թ.                                                                                                                                                                                                  
Մասնակցում էին`
ԼՂՀ ՎՊԽ նախագահ Մ.Մինասյանը, ԼՂՀ ՎՊԽ անդամներ` Ի.Ավանեսյանը, Է.Բաբուրյանը:
Հրավիրված էին` 
ԼՂՀ ԱՎԾ նախագահի տեղակալ Կ. Առուշանյանը, կառուցվածքային բաժինների պետերը :

Read more...
 
թիվ 8, 10 օգոստոսի 2012թ

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 8
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
վիճակագրության պետական խորհրդի նիստի

10 օգոստոսի 2012թ                                     .                                                                                                                                                                                            
Մասնակցում էին`
ԼՂՀ ՎՊԽ նախագահ Մ.Մինասյանը, ԼՂՀ ՎՊԽ անդամներ` Ի.Ավանեսյանը, Է.Բաբուրյանը:
Հրավիրված էին` 
ԼՂՀ ԱՎԾ նախագահի տեղակալ Կ. Առուշանյանը, կառուցվածքային բաժինների պետերը :

Read more...
 
թիվ 7, 25 հուլիսի 2012թ.

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 7
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
վիճակագրության պետական խորհրդի նիստի

 

25 հուլիսի 2012թ.                                                                                                                                                               

Մասնակցում էին`
ԼՂՀ ՎՊԽ նախագահ Մ.Մինասյանը, ԼՂՀ ՎՊԽ անդամներ` Ի.Ավանեսյանը, Է.Բաբուրյանը:
Հրավիրված էին` 
ԼՂՀ ԱՎԾ նախագահի տեղակալ Կ. Առուշանյանը, կառուցվածքային բաժինների պետերը :

Read more...
 
թիվ 6, 25 հունիսի 2012թ.

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 6
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
վիճակագրության պետական խորհրդի նիստի


25 հունիսի 2012թ.                                                                                                                                                                              
                                                                           
Մասնակցում էին`
ԼՂՀ ՎՊԽ նախագահ Մ.Մինասյանը, ԼՂՀ ՎՊԽ անդամներ` Ի.Ավանեսյանը, Է.Բաբուրյանը:
Հրավիրված էին` 
ԼՂՀ ԱՎԾ նախագահի տեղակալ Կ. Առուշանյանը, աշխատակազմի ղեկավար Լ. Հարությունյանը, կառուցվածքային բաժինների պետերը և ՎԱՄԻ  բաժնի առաջին կարգի տնտեսագետ Գ.Խաչատրյանը:

Read more...
 
թիվ 5, 29 մայիսի 2012թ.

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 5
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
վիճակագրության պետական խորհրդի նիստի

                                                                                                                                                                        
29 մայիսի 2012թ                                          

Մասնակցում էին`
ԼՂՀ ՎՊԽ նախագահ Մ.Մինասյանը, ԼՂՀ ՎՊԽ անդամներ` Ի.Ավանեսյանը, Ս. Հարությունյանը:
Հրավիրված էին` 
ԼՂՀ ԱՎԾ նախագահի տեղակալ Կ. Առուշանյանը, աշխատակազմի ղեկավար Լ. Հարությունյանը, կառուցվածքային բաժինների պետերը և ՎԱՄԻ  բաժնի առաջին կարգի տնտեսագետ Գ.Խաչատրյանը:

Read more...
 
թիվ 4, 28 ապրիլի 2012թ.

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 4
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
վիճակագրության պետական խորհրդի նիստի

                                                                                                                                                                  
28 ապրիլի 2012թ. 

                                                                                             
Մասնակցում էին`
ԼՂՀ ՎՊԽ նախագահ Մ.Մինասյանը, ԼՂՀ ՎՊԽ անդամներ` Ի.Ավանեսյանը, Է. Բաբուրյանը:
Հրավիրված էին` 
ԼՂՀ ԱՎԾ նախագահի տեղակալ Կ. Առուշանյանը, կառուցվածքային բաժինների պետերը և ՎԱՄԻ  բաժնի առաջին կարգի տնտեսագետ Գ.Խաչատրյանը:

 

Read more...
 
թիվ 3, 27 մարտի 2012թ.

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 3
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
վիճակագրության պետական խորհրդի նիստի

27 մարտի 2012թ.                                                                                
Մասնակցում էին`
ԼՂՀ ՎՊԽ նախագահ Մ.Մինասյանը, ԼՂՀ ՎՊԽ անդամներ` Ի.Ավանեսյանը, Է. Բաբուրյանը:
Հրավիրված էին` 
ԼՂՀ ԱՎԾ նախագահի տեղակալ Կ. Առուշանյանը, կառուցվածքային բաժինների պետերը, և ՎԱՄԻ բաժնի գլխավոր մասնագետ Ա. Գասպարյանը:

Read more...
 
թիվ 2, 7 փետրվարի 2012թ.

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 2
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
վիճակագրության պետական խորհրդի նիստի

7 փետրվարի 2012թ. 

                                                                                                      
Մասնակցում էին`
ԼՂՀ ՎՊԽ նախագահ Մ.Մինասյանը, ԼՂՀ ՎՊԽ անդամներ` Ի.Ավանեսյանը, Է. Բաբուրյանը:

Հրավիրված էին` 
ԼՂՀ ԱՎԾ նախագահի տեղակալ Կ. Առուշանյանը, աշխատակազմի ղեկավար Լ. Հարությունյանը, ԼՂՀ ԱՎԾ նախագահի օգնական Է. Սաղյանը, ԼՂՀ ԱՎԾ աշխատակազմի կառուցվածքային և տարածքային բաժինների պետերը և ԼՂՀ ԱՎԾ աշխատակազմի ՎԱՄԻ բաժնի գլխավոր մասնագետ Ա. Գասպարյանը:

Read more...
 
թիվ1,16 հունվարի 2012թ

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 1

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության

վիճակագրության պետական խորհրդի նիստի

   16 հունվարի 2012թ.                                                                                       

 Մասնակցում էին`

ԼՂՀ ՎՊԽ նախագահ Մ.Մինասյանը, ԼՂՀ ՎՊԽ անդամներ` Ի.Ավանեսյանը, Է. Բաբուրյանը:

Հրավիրված էին` 

ԼՂՀ ԱՎԾ աշխատակազմի ղեկավար Լ. Հարությունյանը, կառուցվածքային բաժինների պետերը, Ստեփանակերտ քաղաքի բաժնի պետ Վ. Դանիելյանը և ՎԱՄԻ բաժնի գլխավոր մասնագետ Ա. Գասպարյանը:

 

Read more...
 
թիվ 15, 26 դեկտեմբերի 2011թ.

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 15
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
վիճակագրության պետական խորհրդի նիստի


26 դեկտեմբերի 2011թ.                                                    ժ. 09:30

 Մասնակցում էին`
ԼՂՀ ՎՊԽ նախագահ Մ.Մինասյանը, ԼՂՀ ՎՊԽ անդամներ` Ի. Ավանեսյանը, Է. Բաբուրյանը:

Հրավիրված էին` 
ԼՂՀ ԱՎԾ աշխատակազմի ղեկավար Լ. Հարությունյանը, կառուցվածքային բաժինների պետերը և Ստեփանակերտ քաղաքի բաժնի պետ Վ. Դանիելյանը:

Օրակարգի նախագիծը բաղկացած է  մեկ հարցից.

Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 Next > End >>

Page 1 of 3