ՀայերենРусскийEnglish

ԼՂՀ ՎՊԽ որոշումներ (և իրավական ակտեր)

 

10  փետրվարի  2015 թվական  N 8-Ն

ԼՂՀ  ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ  ԾԱՌԱՅՈւԹՅԱՆ  ՄԱՐԴԱՀԱՄԱՐԻ  ԳՈՐԾԱՌՆԱԿԱՆ  ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄ  ՍՏԵՂԾԵԼՈւ ԵՎ ԴՐԱ ԿԱՆՈՆԱԴՐՈւԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԿԱՌՈւՑՎԱԾՔԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈւ ՄԱՍԻՆ

 

10  փետրվարի  2015 թվական  N 10-Ա

ՀՐԱՀԱՆԳ ԼՂՀ 2015  ԹՎԱԿԱՆԻ  ՓՈՐՁՆԱԿԱՆ ՄԱՐԴԱՀԱՄԱՐԻ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ՔԱՂԱՔՆԵՐՈՒՄ  ԵՎ  ԽՈՇՈՐ  ԳՅՈՒՂԵՐՈՒՄ ՏՆԵՐԻ (ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ) ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ  ԿԱԶՄԵԼՈՒ  ԿԱՐԳԻ  ՄԱՍԻՆ

 

10  փետրվարի  2015 թվական  N 11-Ա

ՀՐԱՀԱՆԳ ԼՂՀ  2015 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓՈՐՁՆԱԿԱՆ ՄԱՐԴԱՀԱՄԱՐԻ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐՈՒՄ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻ  ԵՎ  ԴՐԱՆՑ  ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ  ԱՅԼ  ԲՆԱԿԱՏԵՂԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ  ԿԱԶՄԵԼՈՒ  ԿԱՐԳԻ  ՄԱՍԻՆ
 

10  փետրվարի  2015 թվական  N 12-Ա

ԼՂՀ 2015 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓՈՐՁՆԱԿԱՆ ՄԱՐԴԱՀԱՄԱՐԻ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ՏՆԵՐԻ  (ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ)  ԵՎ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ   ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ  ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԻ
ԿԱԶՄՄԱՆ   ԵՎ   ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԻ  ՄԱՍԻՆ

 

10  փետրվարի  2015 թվական  N 13-Ա

ԼՂՀ ԱԶԳԱՅԻՆ  ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ  ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԻՆՆԵՐՈՒՄ ՄԱՐԴԱՀԱՄԱՐԻ ԳՈՐԾԵՐԸ  ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՂ  ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿՈՈՐԴԻՆԱՏՈՐԻ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

 

 10  փետրվարի  2015 թվական  N 14-Ա

ԼՂՀ 2015 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓՈՐՁՆԱԿԱՆ ՄԱՐԴԱՀԱՄԱՐԻ ԸՆԹԱՑՔՈւՄ ՎԵՐԱՀՍԿԻՉ ՇՐՋԱԳԱՅՈւԹՅԱՆ (ՇՐՋԱՅՑ) ԵՎ ՎԵՐԱՀՍԿԻՉ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՍՏՈՒԳՄԱՆ ԵՎ ՄԱՐՄԱՆ ԱՄՓՈՓԱԳՐՌՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈւ ՄԱՍԻՆ

 

10  փետրվարի  2015 թվական  N 15-Ա

ԼՂՀ 2015 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓՈՐՁՆԱԿԱՆ ՄԱՐԴԱՀԱՄԱՐԻ ՇՐՋԱՆԻ ԱՄՓՈՓ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈւ ՄԱՍԻՆ

 

10  փետրվարի  2015 թվական  N 16-Ա

 ԼՂՀ 2015 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓՈՐՁՆԱԿԱՆ ՄԱՐԴԱՀԱՄԱՐԻ ՏԵՂԱՄԱՍԻ ԱՄՓՈՓ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈւ ՄԱՍԻՆ

 

10  փետրվարի  2015 թվական  N 17-Ա

ԼՂՀ  2015 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓՈՐՁՆԱԿԱՆ ՄԱՐԴԱՀԱՄԱՐՆ ԱՆՑԿԱՑՆԵԼՈւ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՊԼԱՆՆԵՐԸ ԿԱԶՄԵԼՈւ ԿԱՐԳԻ ՑՈւՑՈւՄՆԵՐԸ  ՀԱՍՏԱՏԵԼՈւ ՄԱՍԻՆ

 

10  փետրվարի  2015 թվական  N 18-Ա

ԳՅՈւՂԱԿԱՆ ՎԱՅՐԵՐՈւՄ ՀԱՇՎԱՅԻՆ ՏԵՂԱՄԱՍԻ ԱՄՓՈՄ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈւ ՄԱՍԻՆ

 

 10  փետրվարի  2015 թվական  N 19-Ա

ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ  ՀԱՇՎԱՅԻՆ ՏԵՂԱՄԱՍԻ ԱՄՓՈՓ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐԸ  ՀԱՍՏԱՏԵԼՈւ ՄԱՍԻՆ

 

10  փետրվարի  2015 թվական  N 20-Ա

ՔԱՂԱՔՆԵՐՈւՄ ՀԱՇՎԱՐԱՐԻ ՀՈւՇԱՏԵՏՐԸ  ՀԱՍՏԱՏԵԼՈւ ՄԱՍԻՆ

 

10  փետրվարի  2015 թվական  N 21-Ա

ԳՅՈւՂԱԿԱՆ ՎԱՅՐԵՐՈւՄ ՀԱՇՎԱՐԱՐԻ ՀՈւՇԱՏԵՏՐԸ  ՀԱՍՏԱՏԵԼՈւ ՄԱՍԻՆ

 

10  փետրվարի  2015 թվական  N 22-Ա

ԼՂՀ 2015 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐԴԱՀԱՄԱՐԻ ՏԵՂԱՄԱՍի ՎԱՐԻՉԻ ՀԱՇՎԵՏՎՈւԹՅՈւՆ ՁԵՎԱԹՈւՂԹԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈւ ՄԱՍԻՆ

 

10  փետրվարի  2015 թվական  N 23-Ա

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈւԹՅԱՆ 2015 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐԴԱՀԱՄԱՐԻ ՀՐԱՀԱՆԳՉԱԿԱՆ ՏԵՂԱՄԱՍԻՆ ԱՄՓՈՓ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈւ ՄԱՍԻՆ

 

 10  փետրվարի  2015 թվական  N 24-Ա

ԼՂՀ  2015 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓՈՐՁՆԱԿԱՆ ՄԱՐԴԱՀԱՄԱՐԻ ՀՐԱՀԱՆԳԻՉ-ՀՍԿԻՉ ՀԱՇՎԵՏՎՈւԹՅԱՆ ՁԵՎԱԹՈւՂԹԸ ՀԱՍՏԱԵԼՈւ ՄԱՍԻՆ

 

10  փետրվարի  2015 թվական  N 25-Ա

ԼՂՀ  2015 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓՈՐՁՆԱԿԱՆ ՄԱՐԴԱՀԱՄԱՐԻ ՄԱՐԴԱՀԱՄԱՐԱՅԻՆ ՏԵՂԱՄԱՍԻ ՎԱՐԻՉԻ ԵՎ ՆՐԱ ՕԳՆԱԿԱՆԻ ՀՈւՇԱՏԵՏՐԸ  ՀԱՍՏԱԵԼՈւ ՄԱՍԻՆ

 

10  փետրվարի  2015 թվական  N 26-Ա

ԼՂՀ 2015 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓՈՐՁՆԱԿԱՆ ՄԱՐԴԱՀԱՄԱՐԻ ՈւՂԵԿՑՈՂ ԹԵՐԹ ՁԵՎԱԹՈւՂԹԸ ՀԱՍՏԱԵԼՈւ ՄԱՍԻՆ

  

10  փետրվարի  2015 թվական  N 27-Ա

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈւԹՅԱՆ 2015 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓՈՐՁՆԱԿԱՆ ՄԱՐԴԱՀԱՄԱՐԻ ԸՆԹԱՑՔՈւՄ ՔՂԱՔՆԵՐՈւՄ ՀՐԱՀԱՆԳԻՉ-ՀՍԿԻՉ ՀՈւՇԱՏԵՏՐԸ ՀԱՍՏԱԵԼՈւ ՄԱՍԻՆ


10  փետրվարի  2015 թվական  N 28-Ա

ԼՂՀ 2015 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓՈՐՁՆԱԿԱՆ ՄԱՐԴԱՀԱՄԱՐԻ ԸՆԹԱՑՔՈւՄ ԳՅՈւՂԱԿԱՆ ՎԱՅՐԵՐՈւՄ ՀՐԱՀԱՆԳԻՉ-ՀՍԿԻՉ ՀՈւՇԱՏԵՏՐԸ ՀԱՍՏԱԵԼՈւ ՄԱՍԻՆ

 

10  փետրվարի  2015 թվական  N 29-Ա

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈւԹՅԱՆ 2015 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓՈՐՁՆԱԿԱՆ ՄԱՐԴԱՀԱՄԱՐԻ ՀԱՐՑԱԹԵՐԹ ՁԵՎԱԹՈւՂԹԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈւ ՄԱՍԻՆ

 

10  փետրվարի  2015 թվական  N 30-Ա

ԼՂՀ 2015 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓՈՐՁՆԱԿԱՆ ՄԱՐԴԱՀԱՄԱՐՆ ԱՆՑԿԱՑՆԵԼՈւ ԵՎ ՄԱՐԴԱՀԱՄԱՐԻ ՀԱՐՑԱԹԵՐԹԸ ԼՐԱՑՆԵԼՈւ ԿԱՐԳԻ ՄԱՍԻՆ ՀՐԱՀԱՆԳԸ  ՀԱՍՏԱՏԵԼՈւ ՄԱՍԻՆ

 

10  փետրվարի  2015 թվական  N 31-Ա

ԼՂՀ 2015 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓՈՐՁՆԱԿԱՆ ՄԱՐԴԱՀԱՄԱՐԻ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ՁԵՎ ԹԻՎ 4 ՀՍԿԻՉ ՁԵՎԱԹՈւՂԹԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈւ ՄԱՍԻՆ

 

10  փետրվարի  2015 թվական  N 32-Ա

ԼՂՀ  2015 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓՈՐՁՆԱԿԱՆ ՄԱՐԴԱՀԱՄԱՐԻ ՀՐՑԱԹԵՐԹՈւՄ ԳՐԱՆՑՎԱԾՆԵՐԻ ԹՎԱՔԱՆԱԿԸ ԸՍՏ ԱՌԱՆՁԻՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻ ՁԵՎԱԹՈւՂԹԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈւ ՄԱՍԻՆ

 

 10  փետրվարի  2015 թվական  N 33-Ա

ԼՂՀ 2015 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓՈՐՁՆԱԿԱՆ ՄԱՐԴԱՀԱՄԱՐԻ ԱՆՑԿԱՑՄԱՄ ԸՆԹԱՑՔԻ ՄԱՍԻՆ ՀՐԱՀԱՆԳԻՉ-ՀՍԿԻՉԻ ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈւԹՅՈւՆԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈւ ՄԱՍԻՆ

 

10  փետրվարի  2015 թվական  N 34-Ա

ԼՂՀ  2015 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓՈՐՁՆԱԿԱՆ ՄԱՐԴԱՀԱՄԱՐԻ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ԸՆԹԱՑՔԻ ՄԱՍԻՆ ՄԱՐԴԱՀԱՄԱՐԻ ՏԵՂԱՄԱՍԻ ՎԱՐԻՉԻ ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈւԹՅԱՆ ՁԵՎԱԹՈւՂԹԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈւ ՄԱՍԻՆ

 

10  փետրվարի  2015 թվական  N 35-Ա

ԼՂՀ  2015 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓՈՐՁՆԱԿԱՆ ՄԱՐԴԱՀԱՄԱՐԻ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ԸՆԹԱՑՔԻ ՄԱՍԻՆ

ԼՂՀ ԱՎԾ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺՆԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈւ ԱՆՁԻ ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈւԹՅԱՆ ՁԵՎԱԹՈւՂԹԸ  ՀԱՍՏԱՏԵԼՈւ ՄԱՍԻՆ

 

10  փետրվարի  2015 թվական  N 36-Ա

ԼՂՀ  2015 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓՈՐՁՆԱԿԱՆ ՄԱՐԴԱՀԱՄԱՐԻ ԸՆԹԱՑՔՈւՄ  ՁԵՎ ԹԻՎ 16 ՄԱՐԴԱՀԱՄԱՐԻ ԳՈՐԾԵՐԸ  ԼՂՀ ԱՎԾ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԻՆՆԵՐՈւՄ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՂԻ ՀԱՇՎԵՏՎՈւԹՅՈւՆ ՁԵՎԱԹՈւՂԹԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈւ ՄԱՍԻՆ

 

10  փետրվարի  2015 թվական  N 37-Ա

ՙ"ԼՂՀ  2015 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓՈՐՁՆԱԿԱՆ ՄԱՐԴԱՀԱՄԱՐԻ ԸՆԹԱՑՔՈւՄ  ԳՐՈւԹՅՈւՆ  ԱՅՆ ԱՆՁԱՆՑ, ՈւՄ ԴԺՎԱՐ Է ՏԱՆ ԳՏՆԵԼ"    ՁԵՎԱԹՈՒՂԹԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈւ ՄԱՍԻՆ

 

10  փետրվարի  2015 թվական  N 38-Ա

"ԹԻՎ 5 ՏԵՂԵԿԱՆՔ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈւԹՅԱՆ 2015 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓՈՐՁՆԱԿԱՆ ՄԱՐԴԱՀԱՄԱՐՆ ԱՆՑԿԱՑՆԵԼՈւ ՄԱՍԻՆ" ՁԵՎԱԹՈՒՂԹԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈւ ՄԱՍԻՆ

 

10  փետրվարի  2015 թվական  N 39-Ա

"ՀԱՆՐԱՊԵՏՈւԹՅԱՆ 2015 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓՈՐՁՆԱԿԱՆ ՄԱՐԴԱՀԱՄԱՐՆ  ԱՆՑԿԱՑՆԵԼՈւ ՁԵՎ ԹԻՎ 6 ՎԵՐԱՀՍԿԻՉ ՓԱՍՏԱԹՈւՂԹ" ՁԵՎԱԹՈՒՂԹԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈւ ՄԱՍԻՆ

 

10  փետրվարի  2015 թվական  N40-Ա

ԼՂՀ 2015 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓՈՐՁՆԱԿԱՆ ՄԱՐԴԱՀԱՄԱՐԻ ՆՅՈւԹԵՐԻ (ՀԱՇՎԵԳՐՄԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ) ԸՆԴՈւՆՄԱՆ-ՀԱՆՁՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈւ ՄԱՍԻՆ

 

10  փետրվարի  2015 թվական  N41-Ա

ՀՍԿԻՉ ԹԵՐԹԵՐԻ (ՁԵՎ ԹԻՎ 4) ՏԵՍԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ԵՎ ՍՏՈւԳՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՑՈւՑՈւՄՆԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈւ ՄԱՍԻՆ

 

10  փետրվարի  2015 թվական  N42-Ա

ՎԵՐԱՀՍԿԻՉ  ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ  (ՁԵՎ ԹԻՎ 6) ՏԵՍԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ԵՎ ՍՏՈւԳՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՑՈւՑՈւՄՆԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈւ ՄԱՍԻՆ