ՀայերենРусскийEnglish
Գլխավոր ԼՂՀ Վիճակագրության պետական խորհուրդ ԼՂՀ ՎՊԽ մասին թիվ 1, 18 հունվարի 2011թ.
թիվ 1, 18 հունվարի 2011թ.

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
վիճակագրության պետական խորհրդի նիստի


18 հունվարի 2011թ.                                                           N 1

 

Մասնակցում էին`

ԼՂՀ ՎՊԽ նախագահ Մ.Մինասյանը, ԼՂՀ ՎՊԽ անդամներ` Ի.Ավանեսյանը, Է. Բաբուրյանը, Ս.Հարությունյանը:

Հրավիրված էին`

ԼՂՀ ԱՎԾ նախագահի տեղակալ` Կ.Առուշանյանը
ԼՂՀ ԱՎԾ աշխատակազմի ղեկավար` Լ. Հարությունյանը
ԼՂՀ ԱՎԾ աշխատակազմի  ՆԱԾՎ բաժնի պետ` Լ.Սողոմոնյանը
ԼՂՀ ԱՎԾ աշխատակազմի  ՍԺԱՇՎ բաժնի գլխավոր տնտեսագետ` Վ.Սարգիսյանը
ԼՂՀ ԱՎԾ աշխատակազմի  ՄՑԱՀՖՎ բաժնի պետ` Ա.Սահակյանը
ԼՂՀ ԱՎԾ աշխատակազմի  ՎՀԱԱԳՎ բաժնի պետ` Գ.Գաբրիելյանը
ԼՂՀ ԱՎԾ աշխատակազմի ՀՍ բաժնի պետ` Ի.Մելքումյանը
ԼՂՀ ԱՎԾ աշխատակազմի Ստեփանակերտ քաղաքի բաժնի պետ` Վ.Դանիելյանը
ԼՂՀ ԱՎԾ նախագահի օգնական` Է.Սաղյանը

Նիստում լսվեցին հետևյալ հարցը`

1. 2011 թվականի Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական վիճակագրական աշխատանքների ծրագիրը հաստատելու մասին:
                    /Զեկուցող`   Մ.Մինասյան /

  Որոշեցին`
Հաստատել
2011 թվականի Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական վիճակագրական աշխատանքների ծրագիրը հաստատելու մասին որոշումը:
    /Նորմատիվ/

 

        Նախագահ`                            Մ.ՄԻՆԱՍՅԱՆ
        Կազմեց`                                Ա.Գասպարյան