ՀայերենРусскийEnglish
Գլխավոր ԱՀ Վիճակագրության պետական խորհուրդ ԱՀ ՎՊԽ մասին թիվ 3, 1 մարտի 2011թ.
թիվ 3, 1 մարտի 2011թ.

Մասնակցում էին`

ԼՂՀ ՎՊԽ նախագահ Մ.Մինասյանը, ԼՂՀ ՎՊԽ անդամներ` Ի.Ավանեսյանը, Ս.Հարությունյանը:

Հրավիրված էին` 

ԼՂՀ ԱՎԾ աշխատակազմի կառուցվածքային բաժինների պետերը:

Օրակարգի նախագիծը բաղկացած է  չորս հարցից.
1. ՙԱռևտրի օբյեկտների քանակի և զբաղեցրած տարածքների մասին՚ Ձև N 1-առսպաս (տարեկան) պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը և լրացման հրահանգը հաստատելու մասին:
     Զեկուցող` Լ.Սողոմոնյան
2. ՙՏեղեկատվական տեխնոլոգիաների և տեղեկատվական ծառայությունների մասին՚ Ձև N 1-տտ (եռամսյակային) պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը և լրացման հրահանգը հաստատելու մասին:
    Զեկուցող` Լ.Սողոմոնյան
3.ՙԱնասնի, թռչնի և ճագարի գնումների մասին՚ Ձև N 11-գնում (եռամսյակային) պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը և լրացման հրահանգը հաստատելու մասին:
    Զեկուցող` Լ.Սողոմոնյան
4.ՙՇաքարի ճակնդեղի, եթերայուղատու մշակաբույսերի, վայրի պտուղների և հատապտուղների, սնկերի, ընկույզի, մեղրի և շերամի բոժոժի գնումների մասին՚ Ձև N 9-գնում (տարեկան) պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը և լրացման հրահանգը հաստատելու մասին:
    Զեկուցող` Լ.Սողոմոնյան


ԼՂՀ ՎՊԽ նախագահի կողմից ներկայացվեց խորհրդի նիստի օրակարգի նախագիծը, որը հաստատվեց ամբողջությամբ և միաձայն:
/Քվեարկության արդյունքները-կողմ` 3, դեմ` 0, ձեռնպահ` 0/

Լսեցին`
1. ՙԱռևտրի օբյեկտների քանակի և զբաղեցրած տարածքների մասին՚ Ձև N 1-առսպաս (տարեկան) պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը և լրացման հրահանգը հաստատելու մասին հարցը:
Զեկուցող` Լ.Սողոմոնյան

Որոշեցին`

Հաստատել
ՙԱռևտրի օբյեկտների քանակի և զբաղեցրած տարածքների մասին՚ Ձև N 1-առսպաս (տարեկան) պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը և լրացման հրահանգը հաստատելու մասին որոշումը:
/նորմատիվ/
/Քվեարկության արդյունքները-կողմ` 3, դեմ` 0, ձեռնպահ` 0/

Լսեցին`
2. ՙՏեղեկատվական տեխնոլոգիաների և տեղեկատվական ծառայությունների մասին՚ Ձև N 1-տտ (եռամսյակային) պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը և լրացման հրահանգը հաստատելու մասին հարցը:
Զեկուցող` Լ.Սողոմոնյան

Որոշեցին`
Հաստատել
ՙՏեղեկատվական տեխնոլոգիաների և տեղեկատվական ծառայությունների մասին՚ Ձև N 1-տտ (եռամսյակային) պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը և լրացման հրահանգը հաստատելու մասին որոշումը:
/նորմատիվ/
/Քվեարկության արդյունքները-կողմ` 3, դեմ` 0, ձեռնպահ` 0/


Լսեցին`
3.ՙԱնասնի, թռչնի և ճագարի գնումների մասին՚ Ձև N 11-գնում (եռամսյակային) պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը և լրացման հրահանգը հաստատելու մասին հարցը:
Զեկուցող` Լ.Սողոմոնյան

Որոշեցին`
Հաստատել
ՙԱնասնի, թռչնի և ճագարի գնումների մասին՚ Ձև N 11-գնում (եռամսյակային) պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը և լրացման հրահանգը հաստատելու մասին որոշումը:
/նորմատիվ/
/Քվեարկության արդյունքները-կողմ` 3, դեմ` 0, ձեռնպահ` 0/

Լսեցին`
4.ՙՇաքարի ճակնդեղի, եթերայուղատու մշակաբույսերի, վայրի պտուղների և հատապտուղների, սնկերի, ընկույզի, մեղրի և շերամի բոժոժի գնումների մասին՚ Ձև N 9-գնում (տարեկան) պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը և լրացման հրահանգը հաստատելու մասին հարցը:
Զեկուցող` Լ.Սողոմոնյան

Որոշեցին`
Հաստատել
ՙՇաքարի ճակնդեղի, եթերայուղատու մշակաբույսերի, վայրի պտուղների և հատապտուղների, սնկերի, ընկույզի, մեղրի և շերամի բոժոժի գնումների մասին՚ Ձև N 9-գնում (տարեկան) պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը և լրացման հրահանգը հաստատելու մասին որոշումը:
/նորմատիվ/
/Քվեարկության արդյունքները-կողմ` 3, դեմ` 0, ձեռնպահ` 0/

   
   
    Նախագահ`                                                            Մ.ՄԻՆԱՍՅԱՆ
    Քարտուղար`                                                           Ն.Իսրայելյան