ՀայերենРусскийEnglish
Գլխավոր ԱՀ Վիճակագրության պետական խորհուրդ ԱՀ ՎՊԽ մասին թիվ 5, 19 ապրիլի 2011թ.
թիվ 5, 19 ապրիլի 2011թ.

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 5
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
վիճակագրության պետական խորհրդի նիստի


19 ապրիլի 2011թ.


Մասնակցում էին`

ԼՂՀ ՎՊԽ նախագահ Մ.Մինասյանը, ԼՂՀ ՎՊԽ անդամներ` Ի.Ավանեսյանը, Է. Բաբուրյանը, Ս.Հարությունյանը:

Հրավիրված էին

ԼՂՀ ԱՎԾ նախագահի տեղակալ Կ.Առուշանյանը, ԼՂՀ ԱՎԾ աշխատակազմի ղեկավար` Լ.Հարությունյանը, ԼՂՀ ԱՎԾ աշխատակազմի  ՆԱԾՎ բաժնի պետ Լ.Սողոմոնյանը, ՍԺԱՇՎ բաժնի պետ Լ.Պետրոսյանը, ՎԱՄԻ բաժնի պետ Ն.Իսրայելյանը:


Օրակարգի նախագիծը բաղկացած է  հինգ հարցից.
1.Զբոսաշրջության բնագավառում ընտրանքային հետազոտության հարցաթերթերը և լրացման հրահանգը հաստատելու մասին :
Զեկուցող` Ս.Հարությունյան
2. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի նախագահին, անդամներին և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայության նախագահի տեղակալին խրախուսելու մասին :
Զեկուցող`Մ.Մինասյան
3. ՙՈՒղևորների, փոստի, բեռների, ուղեբեռների ըստ նշանակված օդանավակայաններ առաքման և ժամանման մասին՚ Ձև  N 11-ՔԱ (եռամսյակային) պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը և լրացման հրահանգը հաստատելու մասին:
Զեկուցող` Լ.Սողոմոնյան
4. ՙԿանոնավոր չվերթների և դրանց գծով կատարված աշխատանքների մասին՚ Ձև N 12-ՔԱ (եռամսյակային) պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը և լրացման հրահանգը հաստատելու մասին:
Զեկուցող` Լ.Սողոմոնյան
5. ՙԻնքնաթիռների, ուղղաթիռների օրացուցային ժամանակի մասին՚ Ձև N 34-ՔԱ (տարեկան) պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը և լրացման հրահանգը հաստատելու մասին:
Զեկուցող` Լ.Սողոմոնյան

ԼՂՀ ՎՊԽ նախագահի կողմից ներկայացվեց խորհրդի նիստի օրակարգի նախագիծը, որը հաստատվեց ամբողջությամբ և միաձայն:
/Քվեարկության արդյունքները-կողմ` 4, դեմ` 0, ձեռնպահ` 0/

Լսեցին`
1.Զբոսաշրջության բնագավառում ընտրանքային հետազոտության հարցաթերթերը և լրացման հրահանգը հաստատելու մասին հարցը:
Զեկուցող` Ս.Հարությունյան

Որոշեցին`
Հաստատել
Զբոսաշրջության բնագավառում ընտրանքային հետազոտության հարցաթերթերը և լրացման հրահանգը հաստատելու մասին որոշումը:
/անհատական/
/Քվեարկության արդյունքները-կողմ` 4, դեմ` 0, ձեռնպահ` 0/

Լսեցին`
2. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի նախագահին, անդամներին և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայության նախագահի տեղակալին խրախուսելու մասին հարցը:
Զեկուցող`Մ.Մինասյան

Որոշեցին`
Հաստատել

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի նախագահին, անդամներին և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայության նախագահի տեղակալին խրախուսելու մասին որոշումը:
/անհատական/
/Քվեարկության արդյունքները-կողմ` 4, դեմ` 0, ձեռնպահ` 0/

Լսեցին`
3. ՙՈՒղևորների, փոստի, բեռների, ուղեբեռների ըստ նշանակված օդանավակայաններ առաքման և ժամանման մասին՚ Ձև  N 11-ՔԱ (եռամսյակային) պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը և լրացման հրահանգը հաստատելու մասին հարցը:
Զեկուցող` Լ.Սողոմոնյան

Որոշեցին`
Հաստատել
ՙՈՒղևորների, փոստի, բեռների, ուղեբեռների ըստ նշանակված օդանավակայաններ առաքման և ժամանման մասին՚ Ձև  N 11-ՔԱ (եռամսյակային) պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը և լրացման հրահանգը հաստատելու մասին որոշումը:
/նորմատիվ/
/Քվեարկության արդյունքները-կողմ` 4, դեմ` 0, ձեռնպահ` 0/

Լսեցին`
4.ՙԿանոնավոր չվերթների և դրանց գծով կատարված աշխատանքների մասին՚ Ձև N 12-ՔԱ (եռամսյակային) պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը և լրացման հրահանգը հաստատելու մասին հարցը:
Զեկուցող` Լ.Սողոմոնյան

Որոշեցին`
Հաստատել
ՙԿանոնավոր չվերթների և դրանց գծով կատարված աշխատանքների մասին՚ Ձև N 12-ՔԱ (եռամսյակային) պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը և լրացման հրահանգը հաստատելու մասին որոշումը:
/նորմատիվ/
/Քվեարկության արդյունքները-կողմ` 4, դեմ` 0, ձեռնպահ` 0/

Լսեցին`
5.ՙԻնքնաթիռների, ուղղաթիռների օրացուցային ժամանակի մասին՚ Ձև N 34-ՔԱ (տարեկան) պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը և լրացման հրահանգը հաստատելու մասին հարցը:
Զեկուցող` Լ.Սողոմոնյան

Որոշեցին`
Հաստատել
ՙԻնքնաթիռների, ուղղաթիռների օրացուցային ժամանակի մասին՚ Ձև N 34-ՔԱ (տարեկան) պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը և լրացման հրահանգը հաստատելու մասին որոշումը:
/նորմատիվ/
/Քվեարկության արդյունքները-կողմ` 4, դեմ` 0, ձեռնպահ` 0/    Նախագահ`                                                             Մ.ՄԻՆԱՍՅԱՆ
    Քարտուղար`                                                            Ն.Իսրայելյան