ՀայերենРусскийEnglish
Գլխավոր ԱՀ Վիճակագրության պետական խորհուրդ ԱՀ ՎՊԽ մասին թիվ 11, 30 սեպտեմբերի 2011թ.
թիվ 11, 30 սեպտեմբերի 2011թ.

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 11

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության

վիճակագրության պետական խորհրդի նիստի

 

 

 

30 սեպտեմբերի 2011թ.                                                     ժ. 11:00

           

  Մասնակցում էին`

ԼՂՀ ՎՊԽ նախագահ Մ.Մինասյանը,  ԼՂՀ ՎՊԽ անդամներ`  Է. Բաբուրյանը,  Ի.Ավանեսյանը, Ս.Հարությունյանը:

 

Հրավիրված էին` 

ԼՂՀ ԱՎԾ նախագահի տեղակալ Կ.Առուշանյանը, ԼՂՀ ԱՎԾ աշխատակազմի  ղեկավար Լ.Հարությունյանը, կառուցվածքային բաժինների պետերը:

 

 

Օրակարգի նախագիծը բաղկացած է  ութ հարցից.

1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2009 թվականի մարտի 25-ի N 05-Ն և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2009 թվականի դեկտեմբերի 22-ի  N24-Ն որոշումներն  ուժը կորցրած ճանաչելու  մասին:

Զեկուցող` Ն.Իսրայելյան 

2.”Հեռուստառադիոծրագրերի կազմման և հեռարձակման, հեռահաղորդակցության գործունեությունից ստացված եկամուտների մասին”Ձև N 13-ԿԱՊ (եռամսյակային) պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը և լրացման հրահանգը հաստատելու  մասին:

Զեկուցող` Ն.Իսրայելյան

3. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2009 թվականի դեկտեմբերի 22-ի N 22-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու  մասին:

Զեկուցող` Ն.Իսրայելյան

4.”Հեռագրական կապի և հեռախոսային ցանցի ծառայությունների մասին”Ձև N 11-ԿԱՊ (եռամսյակային) պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը և լրացման հրահանգը հաստատելու մասին:

Զեկուցող` Ն.Իսրայելյան

5. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2010 թվականի մարտի 18-ի N 5-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու  մասին:

Զեկուցող` Ն.Իսրայելյան

6.”Հեռագրական կապի մասին”Ձև N 31-ԿԱՊ (տարեկան) պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը և լրացման հրահանգը հաստատելու  մասին:

Զեկուցող` Ն.Իսրայելյան

7.”Փոստային, սուրհանդակային գործունեության մասին”Ձև N 1-ՓՈՍՏ (եռամսյակային) պետական վի¬ճա¬կագրական հաշվետվության  ձևը և լրացման հրահանգը հաստատելու մասին:

Զեկուցող` Ն.Իսրայելյան

8. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2010 թվականի մարտի 18-ի  N 4-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու  մասին:

Զեկուցող` Ն.Իսրայելյան

 

ԼՂՀ ՎՊԽ նախագահի կողմից ներկայացվեց խորհրդի նիստի օրակարգի նախագիծը, որը հաստատվեց ամբողջությամբ և միաձայն:

/Քվեարկության արդյունքները-կողմ`4, դեմ` 0, ձեռնպահ` 0/

 

Լսեցին`

1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2009 թվականի մարտի 25-ի N 05-Ն և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2009 թվականի դեկտեմբերի 22-ի  N24-Ն որոշումներն  ուժը կորցրած ճանաչելու  մասին հարցը:

Զեկուցող` Ն.Իսրայելյան 

 

Որոշեցին`

Հաստատել

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2009 թվականի մարտի 25-ի N 05-Ն և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2009 թվականի դեկտեմբերի 22-ի  N24-Ն որոշումներն  ուժը կորցրած ճանաչելու  մասին որոշումը:

/նորմատիվ/

/Քվեարկության արդյունքները-կողմ` 4, դեմ` 0, ձեռնպահ` 0/

 

 

Լսեցին`

2. Հեռուստառադիոծրագրերի կազմման և հեռարձակման, հեռահաղորդակցության գործունեությունից ստացված եկամուտների մասին”Ձև N 13-ԿԱՊ (եռամսյակային) պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը և լրացման հրահանգը հաստատելու  մասին հարցը :

Զեկուցող` Ն.Իսրայելյան 

 

Որոշեցին`

Հաստատել

Հեռուստառադիոծրագրերի կազմման և հեռարձակման, հեռահաղորդակցության գործունեությունից ստացված եկամուտների մասին”Ձև N 13-ԿԱՊ (եռամսյակային) պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը և լրացման հրահանգը հաստատելու  մասին  որոշումը:

/նորմատիվ/

/Քվեարկության արդյունքները-կողմ` 4, դեմ` 0, ձեռնպահ` 0/

 

Լսեցին`

3. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2009 թվականի դեկտեմբերի 22-ի N 22-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին  հարցը :

Զեկուցող` Ն.Իսրայելյան 

 

Որոշեցին`

Հաստատել

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2009 թվականի դեկտեմբերի 22-ի N 22-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին  որոշումը:

/նորմատիվ/

/Քվեարկության արդյունքները-կողմ` 4, դեմ` 0, ձեռնպահ` 0/

 

Լսեցին`

4.”Հեռագրական կապի և հեռախոսային ցանցի ծառայությունների մասին”Ձև N 11-ԿԱՊ (եռամսյակային) պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը և լրացման հրահանգը հաստատելու մասին  հարցը :

Զեկուցող` Ն.Իսրայելյան 

 

Որոշեցին`

Հաստատել

ՙՀեռագրական կապի և հեռախոսային ցանցի ծառայությունների մասին”Ձև N 11-ԿԱՊ (եռամսյակային) պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը և լրացման հրահանգը հաստատելու մասին  որոշումը:

/նորմատիվ/

/Քվեարկության արդյունքները-կողմ` 4, դեմ` 0, ձեռնպահ` 0/

 

Լսեցին`

5. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2010 թվականի մարտի 18-ի N 5-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին  հարցը :

Զեկուցող` Ն.Իսրայելյան 

 

Որոշեցին`

Հաստատել

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2010 թվականի մարտի 18-ի N 5-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին  որոշումը:

/նորմատիվ/

/Քվեարկության արդյունքները-կողմ` 4, դեմ` 0, ձեռնպահ` 0/

 

Լսեցին`

6.”Հեռագրական կապի մասին”Ձև N 31-ԿԱՊ (տարեկան) պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը և լրացման հրահանգը հաստատելու  մասին հարցը :

Զեկուցող` Ն.Իսրայելյան 

 

Որոշեցին`

Հաստատել

“Հեռագրական կապի մասին”Ձև N 31-ԿԱՊ (տարեկան) պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը և լրացման հրահանգը հաստատելու  մասին որոշումը:

/նորմատիվ/

/Քվեարկության արդյունքները-կողմ` 4, դեմ` 0, ձեռնպահ` 0/

 

Լսեցին`

7.”Փոստային, սուրհանդակային գործունեության մասին” Ձև N 1-ՓՈՍՏ (եռամսյակային) պետական վի¬ճա¬կագրական հաշվետվության  ձևը և լրացման հրահանգը հաստատելու մասին հարցը :

Զեկուցող` Ն.Իսրայելյան 

 

Որոշեցին`

Հաստատել

“Փոստային, սուրհանդակային գործունեության մասին”Ձև N 1-ՓՈՍՏ (եռամսյակային) պետական վի¬ճա¬կագրական հաշվետվության  ձևը և լրացման հրահանգը հաստատելու մասին որոշումը:

/նորմատիվ/

/Քվեարկության արդյունքները-կողմ` 4, դեմ` 0, ձեռնպահ` 0/

 

Լսեցին`

8. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2010 թվականի մարտի 18-ի  N 4-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու  մասին հարցը :

Զեկուցող` Ն.Իսրայելյան 

 

Որոշեցին`

Հաստատել

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2010 թվականի մարտի 18-ի  N 4-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու  մասին որոշումը:

/նորմատիվ/

/Քվեարկության արդյունքները-կողմ` 4, դեմ` 0, ձեռնպահ` 0/

 

Նախագահ`                                                                      Մ.ՄԻՆԱՍՅԱՆ

Քարտուղար`                                                                    Ն.Իսրայելյան