ՀայերենРусскийEnglish
Գլխավոր ԱՀ Վիճակագրության պետական խորհուրդ ԱՀ ՎՊԽ մասին թիվ 14, 14 դեկտեմբերի 2011թ.
թիվ 14, 14 դեկտեմբերի 2011թ.

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 14
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
վիճակագրության պետական խորհրդի նիստի

 

 14 դեկտեմբերի 2011թ.                                                         ժ. 11:30

 Մասնակցում էին`
ԼՂՀ ՎՊԽ նախագահ Մ.Մինասյանը, ԼՂՀ ՎՊԽ անդամներ` Ի.Ավանեսյանը,  Ս.Հարությունյանը:

Հրավիրված էին` 
ԼՂՀ ԱՎԾ նախագահի տեղակալ Կ.Առուշանյանը, կառուցվածքային բաժինների պետերը:

Օրակարգի նախագիծը բաղկացած է  երեք հարցից.


1. Իրական ակտիվներում իրականացված ներդրումների ընտրանքային հետազոտության հարցաթերթը և լրացման հրահանգը հաստատելու մասին:
Զեկուցող` Ա. Սահակյան
2. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2008 թվականի հոկտեմբերի 27-ի N 64-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին:
Զեկուցող`Ա. Սահակյան
3. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի անդամներին և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայության նախագահի տեղակալին խրախուսելու մասին :
Զեկուցող` Մ. Մինասյան
ԼՂՀ ՎՊԽ նախագահի կողմից ներկայացվեց խորհրդի նիստի օրակարգի նախագիծը, որը հաստատվեց ամբողջությամբ և միաձայն:
/Քվեարկության արդյունքները-կողմ` 3, դեմ` 0, ձեռնպահ` 0/

Լսեցին`
1. Իրական ակտիվներում իրականացված ներդրումների ընտրանքային հետազոտության հարցաթերթը և լրացման հրահանգը հաստատելու մասին հարցը:
Զեկուցող` Ա. Սահակյան

Որոշեցին`
Հաստատել
Իրական ակտիվներում իրականացված ներդրումների ընտրանքային հետազոտության հարցաթերթը և լրացման հրահանգը հաստատելու մասին որոշումը:
/անհատական/
/Քվեարկության արդյունքները-կողմ` 3, դեմ` 0, ձեռնպահ` 0/

Լսեցին`
2. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2008 թվականի հոկտեմբերի 27-ի N 64-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին:
Զեկուցող`Լ.Պետրոսյան

Որոշեցին`

Հաստատել
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2008 թվականի հոկտեմբերի 27-ի N 64-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին որոշումը:
/անհատական/
/Քվեարկության արդյունքները-կողմ` 3, դեմ` 0, ձեռնպահ` 0/

Լսեցին`
3. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի անդամներին և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայության նախագահի տեղակալին խրախուսելու մասին հարցը :
Զեկուցող` Մ. Մինասյան

Որոշեցին`

Հաստատել
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի անդամներին և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայության նախագահի տեղակալին խրախուսելու մասին որոշումը :
/անհատական/
/Քվեարկության արդյունքները-կողմ` 3, դեմ` 0, ձեռնպահ` 0/

Նախագահ`                                          Մ.ՄԻՆԱՍՅԱՆ
Կազմեց`                                              Ա. Գասպարյան