ՀայերենРусскийEnglish
Գլխավոր ԱՀ Վիճակագրության պետական խորհուրդ ԱՀ ՎՊԽ մասին թիվ 15, 26 դեկտեմբերի 2011թ.
թիվ 15, 26 դեկտեմբերի 2011թ.

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 15
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
վիճակագրության պետական խորհրդի նիստի


26 դեկտեմբերի 2011թ.                                                    ժ. 09:30

 Մասնակցում էին`
ԼՂՀ ՎՊԽ նախագահ Մ.Մինասյանը, ԼՂՀ ՎՊԽ անդամներ` Ի. Ավանեսյանը, Է. Բաբուրյանը:

Հրավիրված էին` 
ԼՂՀ ԱՎԾ աշխատակազմի ղեկավար Լ. Հարությունյանը, կառուցվածքային բաժինների պետերը և Ստեփանակերտ քաղաքի բաժնի պետ Վ. Դանիելյանը:

Օրակարգի նախագիծը բաղկացած է  մեկ հարցից.


1. Տնային տնտեսությունների եկամուտների և ծախսերի ընտրանքային հետազոտության հարցաթերթը և լրացման հրահանգը հաստատելու մասին:
Զեկուցող` Ի. Ավանեսյան
/Քվեարկության արդյունքները-կողմ` 3, դեմ` 0, ձեռնպահ` 0/

Լսեցին`
1.Տնային տնտեսությունների եկամուտների և ծախսերի ընտրանքային հետազոտության հարցաթերթը և լրացման հրահանգը հաստատելու մասին:
Զեկուցող` Ի. Ավանեսյան

Որոշեցին`
Հաստատել
Տնային տնտեսությունների եկամուտների և ծախսերի ընտրանքային հետազոտության հարցաթերթը և լրացման հրահանգը հաստատելու մասին որոշումը:
 /անհատական/
/Քվեարկության արդյունքները-կողմ` 3, դեմ` 0, ձեռնպահ` 0/

Նախագահ`                                                      Մ.ՄԻՆԱՍՅԱՆ
Կազմեց`                                                          Ա. Գասպարյան