ՀայերենРусскийEnglish
Գլխավոր ԼՂՀ Վիճակագրության պետական խորհուրդ ԼՂՀ ՎՊԽ մասին թիվ1,16 հունվարի 2012թ
թիվ1,16 հունվարի 2012թ

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 1

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության

վիճակագրության պետական խորհրդի նիստի

   16 հունվարի 2012թ.                                                                                       

 Մասնակցում էին`

ԼՂՀ ՎՊԽ նախագահ Մ.Մինասյանը, ԼՂՀ ՎՊԽ անդամներ` Ի.Ավանեսյանը, Է. Բաբուրյանը:

Հրավիրված էին` 

ԼՂՀ ԱՎԾ աշխատակազմի ղեկավար Լ. Հարությունյանը, կառուցվածքային բաժինների պետերը, Ստեփանակերտ քաղաքի բաժնի պետ Վ. Դանիելյանը և ՎԱՄԻ բաժնի գլխավոր մասնագետ Ա. Գասպարյանը:

  Օրակարգի նախագիծը բաղկացած է  մեկ հարցից.

2012 թվականի Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական վիճակագրական աշխատանքների ծրագիրը հաստատելու մասին:

                    /Զեկուցող`   Մ.Մինասյան /

   Որոշեցին`

Հաստատել

2012 թվականի Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական վիճակագրական աշխատանքների ծրագիրը հաստատելու մասին որոշումը:

    /Նորմատիվ/

        Նախագահ`                                                                         Մ.ՄԻՆԱՍՅԱՆ

        Կազմեց`                                                                           Ա.Գասպարյան