ՀայերենРусскийEnglish
Գլխավոր ԼՂՀ Վիճակագրության պետական խորհուրդ ԼՂՀ ՎՊԽ մասին թիվ 2, 7 փետրվարի 2012թ.
թիվ 2, 7 փետրվարի 2012թ.

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 2
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
վիճակագրության պետական խորհրդի նիստի

7 փետրվարի 2012թ. 

                                                                                                      
Մասնակցում էին`
ԼՂՀ ՎՊԽ նախագահ Մ.Մինասյանը, ԼՂՀ ՎՊԽ անդամներ` Ի.Ավանեսյանը, Է. Բաբուրյանը:

Հրավիրված էին` 
ԼՂՀ ԱՎԾ նախագահի տեղակալ Կ. Առուշանյանը, աշխատակազմի ղեկավար Լ. Հարությունյանը, ԼՂՀ ԱՎԾ նախագահի օգնական Է. Սաղյանը, ԼՂՀ ԱՎԾ աշխատակազմի կառուցվածքային և տարածքային բաժինների պետերը և ԼՂՀ ԱՎԾ աշխատակազմի ՎԱՄԻ բաժնի գլխավոր մասնագետ Ա. Գասպարյանը:

 

Օրակարգի նախագիծը բաղկացած է  չորս հարցից.
 1. 2011թ ԼՂՀ պետական վիճակագրական աշխատանքների ծրագրի կատարման հաշվետվությունը հաստատելու մասին:
    Զեկուցող` Մ.Մինասյան
 2. ԼՂՀ ազգային վիճակագրական ծառայության տարածքային ստորաբաժանումների կողմից 2011թ. կատարած աշխատանքների  մասին հաշվետվությունները ամփոփելու  մասին:
    Զեկուցողներ` շրջանային բաժինների պետեր
 3.ԼՂՀ ազգային վիճակագրական ծառայության աշխատակազմի հետագա օգտագործման համար ոչ պիտանի հիմնական միջոցների և արագամաշ առարկաների դուրս գրման մասին:
    Զեկուցող` Լ.Հարությունյան
 4.ԼՂՀ ազգային վիճակագրական ծառայության աշխատակազմի 2011 թվականի հաշվեկշիռը հաստատելու մասին:
    Զեկուցող` Լ.Հարությունյան
    ԼՂՀ ՎՊԽ նախագահի կողմից ներկայացվեց խորհրդի նիստի օրակարգի նախագիծը, որը հաստատվեց ամբողջությամբ և միաձայն:
/Քվեարկության արդյունքները-կողմ` 3, դեմ` 0, ձեռնպահ` 0/
Լսեցին`
1.2011թ ԼՂՀ պետական վիճակագրական աշխատանքների ծրագրի կատարման հաշվետվությունը հաստատելու մասին հարցը:
    Զեկուցող` Մ.Մինասյան
 Որոշեցին`
Հաստատել
2011թ ԼՂՀ պետական վիճակագրական աշխատանքների ծրագրի կատարման հաշվետվությունը հաստատելու մասին որոշումը :
/անհատական/
/Քվեարկության արդյունքները-կողմ` 3, դեմ` 0, ձեռնպահ` 0/
Լսեցին`
2. ԼՂՀ ազգային վիճակագրական ծառայության տարածքային ստորաբաժանումների կողմից 2011թ. կատարած աշխատանքների  մասին հաշվետվությունները ամփոփելու  մասին հարցը :
    Զեկուցողներ` շրջանային բաժինների պետեր
Որոշեցին`
հավանություն տալ
ԼՂՀ ազգային վիճակագրական ծառայության տարածքային ստորաբաժանումների կողմից 2011թ. կատարած աշխատանքների  մասին  հաշվետվություններին:
/արձանագրային/
/Քվեարկության արդյունքները-կողմ` 3, դեմ` 0, ձեռնպահ` 0/
Լսեցին`
    3.ԼՂՀ ազգային վիճակագրական ծառայության աշխատակազմի հետագա օգտագործման համար ոչ պիտանի հիմնական միջոցների և արագամաշ առարկաների դուրս գրման մասին հարցը:
Զեկուցող` Լ.Հարությունյան
Որոշեցին`
Հաստատել
 ԼՂՀ ազգային վիճակագրական ծառայության աշխատակազմի հետագա օգտագործման համար ոչ պիտանի հիմնական միջոցների և արագամաշ առարկաների դուրս գրման մասին որոշումը :
/արձանագրային/
/Քվեարկության արդյունքները-կողմ` 3, դեմ` 0, ձեռնպահ` 0/
Լսեցին`
 4.ԼՂՀ ազգային վիճակագրական ծառայության աշխատակազմի 2011 թվականի հաշվեկշիռը հաստատելու մասին հարցը:
    Զեկուցող` Լ.Հարությունյան
Որոշեցին`
Հաստատել
ԼՂՀ ազգային վիճակագրական ծառայության աշխատակազմի 2011 թվականի հաշվեկշիռը հաստատելու մասին որոշումը :
/արձանագրային/
/Քվեարկության արդյունքները-կողմ` 3, դեմ` 0, ձեռնպահ` 0/

    Նախագահ`                                                             Մ.ՄԻՆԱՍՅԱՆ
    Կազմեց`                                                                 Ա. Գասպարյան