ՀայերենРусскийEnglish
Գլխավոր ԱՀ Վիճակագրության պետական խորհուրդ ԱՀ ՎՊԽ մասին թիվ 4, 28 ապրիլի 2012թ.
թիվ 4, 28 ապրիլի 2012թ.

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 4
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
վիճակագրության պետական խորհրդի նիստի

                                                                                                                                                                  
28 ապրիլի 2012թ. 

                                                                                             
Մասնակցում էին`
ԼՂՀ ՎՊԽ նախագահ Մ.Մինասյանը, ԼՂՀ ՎՊԽ անդամներ` Ի.Ավանեսյանը, Է. Բաբուրյանը:
Հրավիրված էին` 
ԼՂՀ ԱՎԾ նախագահի տեղակալ Կ. Առուշանյանը, կառուցվածքային բաժինների պետերը և ՎԱՄԻ  բաժնի առաջին կարգի տնտեսագետ Գ.Խաչատրյանը:

 

Օրակարգի նախագիծը բաղկացած է  երեք հարցից.
 1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2008 թվականի փետրվարի18-ի N 13  որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին:
 /Զեկուցող` Լ.Սողոմոնյան/
2.ՙԾառայությունների   ծավալի  մասին՚ Ձև N1-ծառայություններ  (եռամսյակային)  պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը և լրացման հրահանգը հաստատելու մասին:
 /Զեկուցող` Լ.Սողոմոնյան/
3 Լեռնային  Ղարաբաղի   Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի նախագահին և  Լեռնային  Ղարաբաղի   Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի անդամին խրախուսելու մասին
 /Զեկուցող` Մ.Մինասյան/
 ԼՂՀ ՎՊԽ նախագահի կողմից ներկայացվեց խորհրդի նիստի օրակարգի նախագիծը, որը հաստատվեց ամբողջությամբ և միաձայն:
 /Քվեարկության արդյունքները-կողմ` 3, դեմ` 0, ձեռնպահ` 0/

Լսեցին`
1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2008 թվականի փետրվարի18-ի N 13  որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին հարցը:
 /Զեկուցող` Լ.Սողոմոնյան/
 Որոշեցին`
Հաստատել
 Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2008 թվականի փետրվարի18-ի N 13  որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին որոշումը:
/նորմատիվ/
/Քվեարկության արդյունքները-կողմ` 3, դեմ` 0, ձեռնպահ` 0/
Լսեցին`
 2.ՙԾառայությունների ծավալի մասին՚ Ձև N1-ծառայություններ  (եռամսյակային) պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը և լրացման հրահանգը հաստատելու մասին հարցը:
/Զեկուցող` Լ.Սողոմոնյան/
 Որոշեցին`
Հաստատել «Ծառայությունների ծավալի մասին»   Ձև N1-ծառայություններ  (եռամսյակային) պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը և լրացման հրահանգը հաստատելու մասին  որոշումը:
 /նորմատիվ/
 /Քվեարկության արդյունքները-կողմ` 3, դեմ` 0, ձեռնպահ` 0/
Լսեցին`
3. Լեռնային  Ղարաբաղի   Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի նախագահին և  Լեռնային  Ղարաբաղի   Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի անդամին խրախուսելու մասին հարցը:
/Զեկուցող` Մ.Մինասյան/
 Որոշեցին`
Հաստատել     Լեռնային  Ղարաբաղի   Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի նախագահին և  Լեռնային  Ղարաբաղի   Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի անդամին խրախուսելու մասին որոշումը:
 /անհատական/
 /Քվեարկության արդյունքները-կողմ` 3, դեմ` 0, ձեռնպահ` 0/

                   Նախագահ`                                                Մ.ՄԻՆԱՍՅԱՆ
                   Կազմեց`                                                  Գ.Խաչատրյան