ՀայերենРусскийEnglish
Գլխավոր ԱՀ Վիճակագրության պետական խորհուրդ ԱՀ ՎՊԽ մասին թիվ 5, 29 մայիսի 2012թ.
թիվ 5, 29 մայիսի 2012թ.

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 5
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
վիճակագրության պետական խորհրդի նիստի

                                                                                                                                                                        
29 մայիսի 2012թ                                          

Մասնակցում էին`
ԼՂՀ ՎՊԽ նախագահ Մ.Մինասյանը, ԼՂՀ ՎՊԽ անդամներ` Ի.Ավանեսյանը, Ս. Հարությունյանը:
Հրավիրված էին` 
ԼՂՀ ԱՎԾ նախագահի տեղակալ Կ. Առուշանյանը, աշխատակազմի ղեկավար Լ. Հարությունյանը, կառուցվածքային բաժինների պետերը և ՎԱՄԻ  բաժնի առաջին կարգի տնտեսագետ Գ.Խաչատրյանը:
Օրակարգի նախագիծը բաղկացած է  երկու  հարցից.
1.Բիզնես-ռեգիստրի հետազոտության արդյունքները ամփոփելու մասին:
Զեկուցող` Լ.Սողոմոնյան 
2. ԼՂՀ ազգային վիճակագրական ծառայության աշխատակազմի հաշվեկշռից ՎԱԶ-21213 մակնիշի ավտոմեքենան դուրս գրելու մասին:
Զեկուցող` Լ.Հարությունյան
ԼՂՀ ՎՊԽ նախագահի կողմից ներկայացվեց խորհրդի նիստի օրակարգի նախագիծը, որը հաստատվեց ամբողջությամբ և միաձայն:
 /Քվեարկության արդյունքները-կողմ` 3, դեմ` 0, ձեռնպահ` 0/
Լսեցին`
1.Բիզնես-ռեգիստրի հետազոտության արդյունքները ամփոփելու մասին հարցը:
Զեկուցող` Լ.Սողոմոնյան
Որոշեցին`
Հաստատել
Բիզնես-ռեգիստրի հետազոտության արդյունքները ամփոփելու մասին որոշումը:
/արձանագրային/
/Քվեարկության արդյունքները-կողմ` 3, դեմ` 0, ձեռնպահ` 0/
Լսեցին`
2. ԼՂՀ ազգային վիճակագրական ծառայության աշխատակազմի հաշվեկշռից ՎԱԶ-21213 մակնիշի ավտոմեքենան դուրս գրելու մասին հարցը:
Զեկուցող` Լ.Հարությունյան
Որոշեցին`
Հաստատել
ԼՂՀ ազգային վիճակագրական ծառայության աշխատակազմի հաշվեկշռից ՎԱԶ-21213 մակնիշի ավտոմեքենան դուրս գրելու մասին որոշումը:
/արձանագրային/
/Քվեարկության արդյունքները-կողմ` 3, դեմ` 0, ձեռնպահ` 0/

                Նախագահ`                                                                              Մ.ՄԻՆԱՍՅԱՆ
                Կազմեց`                                                                                  Գ.Խաչատրյան