ՀայերենРусскийEnglish
Գլխավոր ԼՂՀ Վիճակագրության պետական խորհուրդ ԼՂՀ ՎՊԽ մասին թիվ 7, 25 հուլիսի 2012թ.
թիվ 7, 25 հուլիսի 2012թ.

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 7
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
վիճակագրության պետական խորհրդի նիստի

 

25 հուլիսի 2012թ.                                                                                                                                                               

Մասնակցում էին`
ԼՂՀ ՎՊԽ նախագահ Մ.Մինասյանը, ԼՂՀ ՎՊԽ անդամներ` Ի.Ավանեսյանը, Է.Բաբուրյանը:
Հրավիրված էին` 
ԼՂՀ ԱՎԾ նախագահի տեղակալ Կ. Առուշանյանը, կառուցվածքային բաժինների պետերը :
Օրակարգի նախագիծը  բաղկացած է  մեկ  հարցից.
Երիտասարդ ընտանիքների կենսապայմանների ընտրան¬քային հետազոտության  հարցաթերթը  և լրացման հրահանգը հաստատելու մասին:
Զեկուցող` Ի.Ավանեսյան
ԼՂՀ ՎՊԽ նախագահի կողմից ներկայացվեց խորհրդի նիստի օրակարգի նախագիծը, որը հաստատվեց ամբողջությամբ և միաձայն:
    /Քվեարկության արդյունքները-կողմ` 3, դեմ` 0, ձեռնպահ` 0/
Լսեցին`
Երիտասարդ ընտանիքների կենսապայմանների ընտրան¬քային հետազոտության  հարցաթերթը  և լրացման հրահանգը հաստատելու մասին հարցը:
Զեկուցող` Ի.Ավանեսյան
Որոշեցին`
 հաստատել
Երիտասարդ ընտանիքների կենսապայմանների ընտրան¬քային հետազոտության  հարցաթերթը  և լրացման հրահանգը հաստատելու մասին որոշումը :
Զեկուցող` Ի.Ավանեսյան
/անհատական/
            /Քվեարկության արդյունքները-կողմ` 3, դեմ` 0, ձեռնպահ` 0/
                   

                     Նախագահ`                                                                              Մ.ՄԻՆԱՍՅԱՆ
                     Կազմեց`                                                                                  Ն.Իսրայելյան