ՀայերենРусскийEnglish
Գլխավոր ԱՀ Վիճակագրության պետական խորհուրդ ԱՀ ՎՊԽ մասին թիվ 8, 10 օգոստոսի 2012թ
թիվ 8, 10 օգոստոսի 2012թ

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 8
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
վիճակագրության պետական խորհրդի նիստի

10 օգոստոսի 2012թ                                     .                                                                                                                                                                                            
Մասնակցում էին`
ԼՂՀ ՎՊԽ նախագահ Մ.Մինասյանը, ԼՂՀ ՎՊԽ անդամներ` Ի.Ավանեսյանը, Է.Բաբուրյանը:
Հրավիրված էին` 
ԼՂՀ ԱՎԾ նախագահի տեղակալ Կ. Առուշանյանը, կառուցվածքային բաժինների պետերը :

Օրակարգի նախագիծը  բաղկացած է  տաս հարցից.
1.Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2010 թվականի սեպտեմբերի 6-ի N 15-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին
Զեկուցող` Լ.Սողոմոնյան
2. ՙԸնդհանուր օգտագործման օդային տրանսպորտի Ղարաբաղյան շարժակազմի արտադրանքի մասին՚ Ձև N 65-ավիա (տարեկան) պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը և լրացման հրահանգը հաստատելու մասին
Զեկուցող` Լ.Սողոմոնյան
3. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2011 թվականի սեպտեմբերի 30-ի N 21-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին
Զեկուցող` Լ.Սողոմոնյան
4. ՙՀեռագրական կապի և հեռախոսային ցանցի ծառայությունների մասին՚ Ձև N 11-ԿԱՊ (եռամսյակային) պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը և լրացման հրահանգը հաստատելու մասին
Զեկուցող` Լ.Սողոմոնյան
5. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2011 թվականի սեպտեմբերի 30-ի N 19-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին
Զեկուցող` Լ.Սողոմոնյան
6. ՙՀեռուստառադիոծրագրերի կազմման և հեռարձակման, հեռահաղորդակցության գործունեությունից ստացված եկամուտների մասին՚ Ձև N 13-ԿԱՊ (եռամսյակային) պետական վի¬ճա¬կագրական հաշվետվության ձևը և լրացման հրահանգը հաստատելու մասին
Զեկուցող` Լ.Սողոմոնյան
7. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2009 թվականի դեկտեմբերի 22-ի N 21-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին
Զեկուցող` Լ.Սողոմոնյան
8. ՙՀեռախոսային կապի միջոցների և աշխատանքի որակի մասին՚ Ձև N 42-ԿԱՊ  (տարեկան) պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը և լրացման հրահանգը հաստատելու մասին
Զեկուցող` Լ.Սողոմոնյան
9. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2008 թվականի մարտի 25-ի N 28 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին
Զեկուցող` Լ.Սողոմոնյան
10. ՙԿազմակերպության հաշվեկշում հաշվի առնված հիմնական շինարարական մեքենաների առկայության և օգտագործման մասին՚ Ձև N 12-շինարարություն (տարեկան) պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը և լրացման հրահանգը հաստատելու մասին
Զեկուցող` Լ.Սողոմոնյան
        
 ԼՂՀ ՎՊԽ նախագահի կողմից ներկայացվեց խորհրդի նիստի օրակարգի նախագիծը, որը հաստատվեց ամբողջությամբ և միաձայն:
 /Քվեարկության արդյունքները-կողմ` 3, դեմ` 0, ձեռնպահ` 0/

 Լսեցին`
1.Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2010 թվականի սեպտեմբերի 6-ի N 15-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին հարցը:
Զեկուցող` Լ.Սողոմոնյան
 Որոշեցին`
 հաստատել
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2010 թվականի սեպտեմբերի 6-ի N 15-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին որոշումը:
 /նորմատիվ/
/Քվեարկության արդյունքները-կողմ` 3, դեմ` 0, ձեռնպահ` 0/
 Լսեցին`
2. ՙԸնդհանուր օգտագործման օդային տրանսպորտի Ղարաբաղյան շարժակազմի արտադրանքի մասին՚ Ձև N 65-ավիա (տարեկան) պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը և լրացման հրահանգը հաստատելու մասին հարցը:
Զեկուցող` Լ.Սողոմոնյան
Որոշեցին`
հաստատել
ՙԸնդհանուր օգտագործման օդային տրանսպորտի Ղարաբաղյան շարժակազմի արտադրանքի մասին՚ Ձև N 65-ավիա (տարեկան) պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը և լրացման հրահանգը հաստատելու մասին որոշումը:
 /նորմատիվ/
 /Քվեարկության արդյունքները-կողմ` 3, դեմ` 0, ձեռնպահ` 0/     
Լսեցին`
3. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2011 թվականի սեպտեմբերի 30-ի N 21-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին հարցը:
Զեկուցող` Լ.Սողոմոնյան
Որոշեցին`
հաստատել
 Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2011 թվականի սեպտեմբերի 30-ի N 21-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին որոշումը:
/նորմատիվ/
/Քվեարկության արդյունքները-կողմ` 3, դեմ` 0, ձեռնպահ` 0/    
Լսեցին`
4. ՙՀեռագրական կապի և հեռախոսային ցանցի ծառայությունների մասին՚ Ձև N 11-ԿԱՊ (եռամսյակային) պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը և լրացման հրահանգը հաստատելու մասին հարց:
Զեկուցող` Լ.Սողոմոնյան
Որոշեցին`
հաստատել
ՙՀեռագրական կապի և հեռախոսային ցանցի ծառայությունների մասին՚ Ձև N 11-ԿԱՊ (եռամսյակային) պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը և լրացման հրահանգը հաստատելու մասին որոշումը:
/նորմատիվ/
/Քվեարկության արդյունքները-կողմ` 3, դեմ` 0, ձեռնպահ` 0/

Լսեցին`
5. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2011 թվականի սեպտեմբերի 30-ի N 19-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին հարցը:
Զեկուցող` Լ.Սողոմոնյան
Որոշեցին`
հաստատել
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2011 թվականի սեպտեմբերի 30-ի N 19-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին որոշումը:
/նորմատիվ/
/Քվեարկության արդյունքները-կողմ` 3, դեմ` 0, ձեռնպահ` 0/
Լսեցին`
6. ՙՀեռուստառադիոծրագրերի կազմման և հեռարձակման, հեռահաղորդակցության գործունեությունից ստացված եկամուտների մասին՚ Ձև N 13-ԿԱՊ (եռամսյակային) պետական վի¬ճա¬կագրական հաշվետվության ձևը և լրացման հրահանգը հաստատելու մասին հարցը:
Զեկուցող` Լ.Սողոմոնյան
Որոշեցին`
հաստատել
ՙՀեռուստառադիոծրագրերի կազմման և հեռարձակման, հեռահաղորդակցության գործունեությունից ստացված եկամուտների մասին՚ Ձև N 13-ԿԱՊ (եռամսյակային) պետական վի¬ճա¬կագրական հաշվետվության ձևը և լրացման հրահանգը հաստատելու մասին որոշումը:
/նորմատիվ/
/Քվեարկության արդյունքները-կողմ` 3, դեմ` 0, ձեռնպահ` 0/
Լսեցին`
7. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2009 թվականի դեկտեմբերի 22-ի N 21-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին հարցը:
Զեկուցող` Լ.Սողոմոնյան
Որոշեցին`
հաստատել
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2009 թվականի դեկտեմբերի 22-ի N 21-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին  որոշումը:
/նորմատիվ/
/Քվեարկության արդյունքները-կողմ` 3, դեմ` 0, ձեռնպահ` 0/  
Լսեցին`
8. ՙՀեռախոսային կապի միջոցների և աշխատանքի որակի մասին՚ Ձև N 42-ԿԱՊ  (տարեկան) պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը և լրացման հրահանգը հաստատելու մասին հարցը:
Զեկուցող` Լ.Սողոմոնյան
Որոշեցին`
հաստատել
ՙՀեռախոսային կապի միջոցների և աշխատանքի որակի մասին՚ Ձև N 42-ԿԱՊ  (տարեկան) պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը և լրացման հրահանգը հաստատելու մասին որոշումը:
/նորմատիվ/
/Քվեարկության արդյունքները-կողմ` 3, դեմ` 0, ձեռնպահ` 0/
Լսեցին`
 9. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2008 թվականի մարտի 25-ի N 28 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին հարցը:
Զեկուցող` Լ.Սողոմոնյան
Որոշեցին`
հաստատել
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2008 թվականի մարտի 25-ի N 28 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին որոշումը:
/նորմատիվ/
 /Քվեարկության արդյունքները-կողմ` 3, դեմ` 0, ձեռնպահ` 0/
Լսեցին`
10. ՙԿազմակերպության հաշվեկշում հաշվի առնված հիմնական շինարարական մեքենաների առկայության և օգտագործման մասին՚ Ձև N 12-շինարարություն (տարեկան) պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը և լրացման հրահանգը հաստատելու մասին հարցը:
Զեկուցող` Լ.Սողոմոնյան
Որոշեցին`
հաստատել
ՙԿազմակերպության հաշվեկշում հաշվի առնված հիմնական շինարարական մեքենաների առկայության և օգտագործման մասին՚ Ձև N 12-շինարարություն (տարեկան) պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը և լրացման հրահանգը հաստատելու մասին որոշումը:
/նորմատիվ/
/Քվեարկության արդյունքները-կողմ` 3, դեմ` 0, ձեռնպահ` 0/

                     Նախագահ`                                                                              Մ.ՄԻՆԱՍՅԱՆ                                     
                     Կազմեց`                                                                                  Ն.Իսրայելյան