ՀայերենРусскийEnglish
Գլխավոր ԱՀ Վիճակագրության պետական խորհուրդ ԱՀ ՎՊԽ մասին թիվ 9, 17 սեպտեմբերի 2012թ
թիվ 9, 17 սեպտեմբերի 2012թ

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 9
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
վիճակագրության պետական խորհրդի նիստի


 17 սեպտեմբերի 2012թ.                                                                                                                                                                                                  
Մասնակցում էին`
ԼՂՀ ՎՊԽ նախագահ Մ.Մինասյանը, ԼՂՀ ՎՊԽ անդամներ` Ի.Ավանեսյանը, Է.Բաբուրյանը:
Հրավիրված էին` 
ԼՂՀ ԱՎԾ նախագահի տեղակալ Կ. Առուշանյանը, կառուցվածքային բաժինների պետերը :

 Օրակարգի նախագիծը  բաղկացած է  մեկ հարցից.
Երիտասարդ ընտանիքների կենսապայմանների ընտրանքային հետազոտության արդյունքները ամփոփելու մասին:
Զեկուցող` Ի.Ավանեսյան

ԼՂՀ ՎՊԽ նախագահի կողմից ներկայացվեց խորհրդի նիստի օրակարգի նախագիծը, որը հաստատվեց ամբողջությամբ և միաձայն:
 /Քվեարկության արդյունքները-կողմ` 3, դեմ` 0, ձեռնպահ` 0/
Լսեցին`
Երիտասարդ ընտանիքների կենսապայմանների ընտրանքային հետազոտության արդյունքները ամփոփելու մասին հարցը:
Զեկուցող` Ի.Ավանեսյան
Որոշեցին`
ի գիտություն ընդունել
Երիտասարդ ընտանիքների կենսապայմանների ընտրանքային հետազոտության արդյունքները ամփոփելու մասին որոշումը:
/արձանագրային/
/Քվեարկության արդյունքները-կողմ` 3, դեմ` 0, ձեռնպահ` 0/
                    

 

                     Նախագահ`                                                 Մ.ՄԻՆԱՍՅԱՆ                   
                     Կազմեց`                                                     Ն.Իսրայելյան