ՀայերենРусскийEnglish
Գլխավոր ԼՂՀ Վիճակագրության պետական խորհուրդ ԼՂՀ ՎՊԽ մասին թիվ 10, 31 հոկտեմբերի 2012թ
թիվ 10, 31 հոկտեմբերի 2012թ

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 10
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
վիճակագրության պետական խորհրդի նիստի

31 հոկտեմբերի 2012թ.                                                                                                                                                                                                                                          
Մասնակցում էին`
ԼՂՀ ՎՊԽ նախագահ Մ.Մինասյանը, ԼՂՀ ՎՊԽ անդամներ` Ի.Ավանեսյանը, Է.Բաբուրյանը:
Հրավիրված էին` 
ԼՂՀ ԱՎԾ նախագահի տեղակալ Կ. Առուշանյանը, կառուցվածքային բաժինների պետերը :

2. ՙՕբյեկտների գործարկման և շինարարական աշխատանքների կատարման մասին՚ Ձև   N 1-ԿՇ (ամuական) պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը և լրացման հրահանգը հաստատելու մասին հարցը
Զեկուցող` Լ.Սողոմոնյան

Որոշեցին`
        հաստատել
ՙՕբյեկտների գործարկման և շինարարական աշխատանքների կատարման մասին՚ Ձև   N 1-ԿՇ (ամuական) պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը և լրացման հրահանգը հաստատելու մասին որոշումը
/նորմատիվ/
   /Քվեարկության արդյունքները-կողմ` 3, դեմ` 0, ձեռնպահ` 0/

Լսեցին`
3.Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2006 թվականի սեպտեմբերի 29-ի N 20 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին հարցը
Զեկուցող` Լ.Սողոմոնյան

Որոշեցին`
        հաստատել
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2006 թվականի սեպտեմբերի 29-ի N 20 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին որոշումը
/նորմատիվ/
   /Քվեարկության արդյունքները-կողմ` 3, դեմ` 0, ձեռնպահ` 0/

Լսեցին`
4.ՙՕբյեկտների, հիմնական միջոցների գործարկման և կապիտալ ներդրումների իրականացման մաuին՚ Ձեւ  N 2-ԿՇ (ամuական) պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը և լրացման հրահանգը հաստատելու մասին
Զեկուցող` Լ.Սողոմոնյան

Որոշեցին`
        հաստատել
.ՙՕբյեկտների, հիմնական միջոցների գործարկման և կապիտալ ներդրումների իրականացման մաuին՚ Ձեւ  N 2-ԿՇ (ամuական) պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը և լրացման հրահանգը հաստատելու մասին
/նորմատիվ/
   /Քվեարկության արդյունքները-կողմ` 3, դեմ` 0, ձեռնպահ` 0/

                     Նախագահ`                                                                              Մ.ՄԻՆԱՍՅԱՆ               
                     Կազմեց`                                                                                  Ն.Իսրայելյան