ՀայերենРусскийEnglish
Գլխավոր ԼՂՀ Վիճակագրության պետական խորհուրդ ԼՂՀ ՎՊԽ մասին թիվ 11, 30 նոյեմբերի 2012թ
թիվ 11, 30 նոյեմբերի 2012թ

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 11
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
վիճակագրության պետական խորհրդի նիստի

30 նոյեմբերի  2012թ.                                                                                                                                                        
                                                                                                      
Մասնակցում էին`
ԼՂՀ ՎՊԽ նախագահ Մ.Մինասյանը, ԼՂՀ ՎՊԽ անդամներ` Ի.Ավանեսյանը, Է.Բաբուրյանը, Ս.Հարությունյանը:
Հրավիրված էին` 
ԼՂՀ ԱՎԾ նախագահի տեղակալ Կ. Առուշանյանը, կառուցվածքային բաժինների պետերը :

 

 Օրակարգի նախագիծը  բաղկացած է  մեկ հարցից.
 Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2004 թվականի օգոստոսի  31-ի N 22 որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին
Զեկուցող` Ն.Իսրայելյան
ԼՂՀ ՎՊԽ նախագահի կողմից ներկայացվեց խորհրդի նիստի օրակարգի նախագիծը, որը հաստատվեց ամբողջությամբ և միաձայն:
 /Քվեարկության արդյունքները-կողմ` 4, դեմ` 0, ձեռնպահ` 0/
Լսեցին`
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2004 թվականի օգոստոսի  31-ի N 22 որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին հարցը:
Զեկուցող` Ն.Իսրայելյան
Որոշեցին`
        հաստատել
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2004 թվականի օգոստոսի  31-ի N 22 որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին որոշումը:
/նորմատիվ/
/Քվեարկության արդյունքները-կողմ` 4, դեմ` 0, ձեռնպահ` 0/

                     Նախագահ`                                                                           Մ.ՄԻՆԱՍՅԱՆ                     
                      Կազմեց`                                                                              Ն.Իսրայելյան