ՀայերենРусскийEnglish
Գլխավոր ԼՂՀ Վիճակագրության պետական խորհուրդ ԼՂՀ ՎՊԽ մասին թիվ 2, 12 փետրվարի 2013թ.
թիվ 2, 12 փետրվարի 2013թ.

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 2

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության

վիճակագրության պետական խորհրդի նիստի

 12 փետրվարի 2013թ.                                                                                                                        

 Մասնակցում էին`

ԼՂՀ ՎՊԽ նախագահ Մ.Մինասյանը, ԼՂՀ ՎՊԽ անդամներ` Ի.Ավանեսյանը, Է. Բաբուրյանը, Ս.Հարությունյանը:

 Հրավիրված էին` 

ԼՂՀ ԱՎԾ նախագահի տեղակալ Կ. Առուշանյանը, աշխատակազմի ղեկավար Լ. Հարությունյանը, ԼՂՀ ԱՎԾ նախագահի օգնական Է. Սաղյանը, ԼՂՀ ԱՎԾ աշխատակազմի կառուցվածքային և տարածքային բաժինների պետերը:

Օրակարգի նախագիծը բաղկացած է  չորս հարցից.

 1. 2012թ ԼՂՀ պետական վիճակագրական աշխատանքների ծրագրի կատարման հաշվետվությունը հաստատելու մասին:

                Զեկուցող` Մ.Մինասյան

 2. ԼՂՀ ազգային վիճակագրական ծառայության տարածքային ստորաբաժանումների կողմից 2012թ. կատարած աշխատանքների  մասին հաշվետվությունները ամփոփելու  մասին:

                Զեկուցողներ` շրջանային բաժինների պետեր

3.ԼՂՀ ազգային վիճակագրական ծառայության աշխատակազմի հետագա օգտագործման համար ոչ պիտանի հիմնական միջոցների և արագամաշ առարկաների դուրս գրման մասին:

                Զեկուցող` Լ.Հարությունյան

4.ԼՂՀ ազգային վիճակագրական ծառայության աշխատակազմի 2012 թվականի հաշվեկշիռը հաստատելու մասին:

                Զեկուցող` Լ.Հարությունյան

 ԼՂՀ ՎՊԽ նախագահի կողմից ներկայացվեց խորհրդի նիստի օրակարգի նախագիծը, որը հաստատվեց ամբողջությամբ և միաձայն:

/Քվեարկության արդյունքները-կողմ` 4, դեմ` 0, ձեռնպահ` 0/

 Լսեցին`

1.2012թ ԼՂՀ պետական վիճակագրական աշխատանքների ծրագրի կատարման հաշվետվությունը հաստատելու մասին հարցը:

                Զեկուցող` Մ.Մինասյան

 Որոշեցին`

Հաստատել

2012թ ԼՂՀ պետական վիճակագրական աշխատանքների ծրագրի կատարման հաշվետվությունը հաստատելու մասին որոշումը :

/անհատական/

/Քվեարկության արդյունքները-կողմ` 4, դեմ` 0, ձեռնպահ` 0/

 Լսեցին`

2. ԼՂՀ ազգային վիճակագրական ծառայության տարածքային ստորաբաժանումների կողմից 2012թ. կատարած աշխատանքների  մասին հաշվետվությունները ամփոփելու  մասին հարցը :

                Զեկուցողներ` շրջանային բաժինների պետեր

 Որոշեցին`

հավանություն տալ

ԼՂՀ ազգային վիճակագրական ծառայության տարածքային ստորաբաժանումների կողմից 2012թ. կատարած աշխատանքների  մասին  հաշվետվություններին:

/արձանագրային/

/Քվեարկության արդյունքները-կողմ` 4, դեմ` 0, ձեռնպահ` 0/
 Լսեցին`

3.ԼՂՀ ազգային վիճակագրական ծառայության աշխատակազմի հետագա օգտագործման համար ոչ պիտանի հիմնական միջոցների և արագամաշ առարկաների դուրս գրման մասին հարցը:

Զեկուցող` Լ.Հարությունյան

 Որոշեցին`

Հաստատել

ԼՂՀ ազգային վիճակագրական ծառայության աշխատակազմի հետագա օգտագործման համար ոչ պիտանի հիմնական միջոցների և արագամաշ առարկաների դուրս գրման մասին որոշումը :

/արձանագրային/

/Քվեարկության արդյունքները-կողմ` 4, դեմ` 0, ձեռնպահ` 0/

 Լսեցին`

4.ԼՂՀ ազգային վիճակագրական ծառայության աշխատակազմի 2012 թվականի հաշվեկշիռը հաստատելու մասին հարցը:

                Զեկուցող` Լ.Հարությունյան

 Որոշեցին`

Հաստատել

ԼՂՀ ազգային վիճակագրական ծառայության աշխատակազմի 2012 թվականի հաշվեկշիռը հաստատելու մասին որոշումը :

/արձանագրային/

/Քվեարկության արդյունքները-կողմ` 4, դեմ` 0, ձեռնպահ` 0/

  

Նախագահ`                                                                       Մ.ՄԻՆԱՍՅԱՆ

                Կազմեց`                                                                            Ն.Իսրայելյան