ՀայերենРусскийEnglish
Գլխավոր ԼՂՀ Վիճակագրության պետական խորհուրդ ԼՂՀ ՎՊԽ մասին թիվ 3, 18 փետրվարի 2013թ.
թիվ 3, 18 փետրվարի 2013թ.

 Մասնակցում էին`

 ԼՂՀ ՎՊԽ նախագահ Մ.Մինասյանը, ԼՂՀ ՎՊԽ անդամներ` Ի.Ավանեսյանը, Է. Բաբուրյանը, Ս.Հարությունյանը:

   Հրավիրված էին` 

 ԼՂՀ ԱՎԾ նախագահի տեղակալ Կ. Առուշանյանը, աշխատակազմի ղեկավար Լ. Հարությունյանը, ԼՂՀ ԱՎԾ աշխատակազմի կառուցվածքային բաժինների պետերը:

Օրակարգի նախագիծը բաղկացած է  մեկ հարցից.

 Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր  Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ոստիկանության ՙԼեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարածքում արձանագրված ինքնասպանությունների և ինքնասպանության փորձերի դեպքերի մասին՚ Ձև N 1-ԻՍ (կիսամյակային) վարչական հաշվետվության ձևին հավանություն տալու մասին:

Զեկուցող` Ի.Ավանեսյան

 ԼՂՀ ՎՊԽ նախագահի կողմից ներկայացվեց խորհրդի նիստի օրակարգի նախագիծը, որը հաստատվեց ամբողջությամբ և միաձայն:

/Քվեարկության արդյունքները-կողմ` 4, դեմ` 0, ձեռնպահ` 0/

 

 

 Լսեցին`

 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր  Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ոստիկանության “Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարածքում արձանագրված ինքնասպանությունների և ինքնասպանության փորձերի դեպքերի մասին” Ձև N 1-ԻՍ (կիսամյակային) վարչական հաշվետվության ձևին հավանություն տալու մասին հարցը:

Զեկուցող` Ի.Ավանեսյան

   Որոշեցին`

 հավանություն տալ

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր  Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ոստիկանության “Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարածքում արձանագրված ինքնասպանությունների և ինքնասպանության փորձերի դեպքերի մասին” Ձև N 1-ԻՍ (կիսամյակային) վարչական հաշվետվության ձևին:

/անհատական/

/Քվեարկության արդյունքները-կողմ` 4, դեմ` 0, ձեռնպահ` 0/

 

Նախագահ`                                                                     Մ.ՄԻՆԱՍՅԱՆ

  Կազմեց`                                                                        Ն.Իսրայելյան