ՀայերենРусскийEnglish
Գլխավոր ԱՀ Վիճակագրության պետական խորհուրդ ԱՀ ՎՊԽ մասին թիվ 4, 15 մարտի 2013թ.
թիվ 4, 15 մարտի 2013թ.

Մասնակցում էին`
ԼՂՀ ՎՊԽ նախագահ Մ.Մինասյանը, ԼՂՀ ՎՊԽ անդամներ` Ի.Ավանեսյանը, Է. Բաբուրյանը, Ս.Հարությունյանը:
Հրավիրված էին`  
ԼՂՀ ԱՎԾ նախագահի տեղակալ Կ. Առուշանյանը, աշխատակազմի ղեկավար Լ. Հարությունյանը, ԼՂՀ ԱՎԾ աշխատակազմի կառուցվածքային բաժինների պետերը:

Օրակարգի նախագիծը բաղկացած է  հինգ  հարցից.
1.2013 թվականին պետական վիճակագրական աշխատանքների ծրագրով նախատեսված ժողովածուների և տեղեկագրերի մշակման մասին:
Զեկուցող` Մ. Մինասյան
2.Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2008թ. սեպտեմբերի 15-ի N 63  որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին:
 Զեկուցող` Լ.Պետրոսյան
3. §Բնակարանային ֆոնդի մասին¦ և N 3-բնակֆոնդ (տարեկան)  պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը և լրացման հրահանգը հաստատելու մասին:
Զեկուցող` Լ.Պետրոսյան
4. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2008թ. մարտի 6-ի N 24  որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին:
Զեկուցող` Լ.Պետրոսյան
5. §Անշարժ գույքի օտարման մասին¦ ձև N 1-օտարում (եռամսյակային) պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը և լրացման հրահանգը հաստատելու մասին:
   Զեկուցող` Լ.Պետրոսյան
ԼՂՀ ՎՊԽ նախագահի կողմից ներկայացվեց խորհրդի նիստի օրակարգի նախագիծը, որը հաստատվեց ամբողջությամբ և միաձայն:
/Քվեարկության արդյունքները-կողմ` 4, դեմ` 0, ձեռնպահ` 0/
Լսեցին`
1.2013 թվականին պետական վիճակագրական աշխատանքների ծրագրով նախատեսված ժողովածուների և տեղեկագրերի մշակման մասին հարցը:
Զեկուցող` Մ. Մինասյան
Որոշեցին՝
հաստատել
2013 թվականին պետական վիճակագրական աշխատանքների ծրագրով նախատեսված ժողովածուների և տեղեկագրերի մշակման մասին որոշումը:
/արձանագրային/
/Քվեարկության արդյունքները-կողմ` 4, դեմ` 0, ձեռնպահ` 0/
Լսեցին`
2.Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2008թ. սեպտեմբերի 15-ի N 63  որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին հարցը:
 Զեկուցող` Լ.Պետրոսյան
Որոշեցին՝
հաստատել
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2008թ. սեպտեմբերի 15-ի N 63  որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին որոշումը:
/նորմատիվ/
/Քվեարկության արդյունքները-կողմ` 4, դեմ` 0, ձեռնպահ` 0/
Լսեցին`
3. §Բնակարանային ֆոնդի մասին¦ և N 3-բնակֆոնդ (տարեկան)  պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը և լրացման հրահանգը հաստատելու մասին հարցը:
Զեկուցող` Լ.Պետրոսյան
Որոշեցին՝
հաստատել
§Բնակարանային ֆոնդի մասին¦ և N 3-բնակֆոնդ (տարեկան)  պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը և լրացման հրահանգը հաստատելու մասին որոշումը:
/նորմատիվ/
/Քվեարկության արդյունքները-կողմ` 4, դեմ` 0, ձեռնպահ` 0/
Լսեցին`
4. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2008թ. մարտի 6-ի N 24  որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին հարցը:
Զեկուցող` Լ.Պետրոսյան
Որոշեցին՝
հաստատել
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2008թ. մարտի 6-ի N 24  որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին որոշումը:
/նորմատիվ/
/Քվեարկության արդյունքները-կողմ` 4, դեմ` 0, ձեռնպահ` 0/
Լսեցին`
5. §Անշարժ գույքի օտարման մասին¦ ձև N 1-օտարում (եռամսյակային) պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը և լրացման հրահանգը հաստատելու մասին հարցը:
   Զեկուցող` Լ.Պետրոսյան
Որոշեցին՝
հաստատել
§Անշարժ գույքի օտարման մասին¦ ձև N 1-օտարում (եռամսյակային) պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը և լրացման հրահանգը հաստատելու մասին որոշումը:
/նորմատիվ/
/Քվեարկության արդյունքները-կողմ` 4, դեմ` 0, ձեռնպահ` 0/

                                      Նախագահ`                                                             Մ.ՄԻՆԱՍՅԱՆ
                                      Կազմեց`                                                                  Ն.Իսրայելյան