ՀայերենРусскийEnglish
Գլխավոր ԼՂՀ Վիճակագրության պետական խորհուրդ ԼՂՀ ՎՊԽ մասին թիվ 5, 25 մարտի 2013թ.
թիվ 5, 25 մարտի 2013թ.

 

Մասնակցում էին`
ԼՂՀ ՎՊԽ նախագահ Մ.Մինասյանը, ԼՂՀ ՎՊԽ անդամներ` Ի.Ավանեսյանը, Է. Բաբուրյանը, Ս.Հարությունյանը:
Հրավիրված էին`  
ԼՂՀ ԱՎԾ նախագահի տեղակալ Կ. Առուշանյանը, աշխատակազմի ղեկավար Լ. Հարությունյանը, ԼՂՀ ԱՎԾ աշխատակազմի կառուցվածքային բաժինների պետերը:

 

 Օրակարգի նախագիծը բաղկացած է մեկ հարցից.
Լեռնային  Ղարաբաղի   Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի նախագահին, անդամներին և  Լեռնային  Ղարաբաղի   Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայության նախագահի տեղակալին խրախուսելու մասին :
                Զեկուցող` Մ.Մինասյան

ԼՂՀ ՎՊԽ նախագահի կողմից ներկայացվեց խորհրդի նիստի օրակարգի նախագիծը, որը հաստատվեց ամբողջությամբ և միաձայն:
/Քվեարկության արդյունքները-կողմ` 4, դեմ` 0, ձեռնպահ` 0/
Լսեցին`   
Լեռնային  Ղարաբաղի   Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի նախագահին, անդամներին և  Լեռնային  Ղարաբաղի   Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայության նախագահի տեղակալին խրախուսելու մասին հարցը:
                Զեկուցող` Մ.Մինասյան
Որոշեցին`   
Հաստատել
Լեռնային  Ղարաբաղի   Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի նախագահին, անդամներին և  Լեռնային  Ղարաբաղի   Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայության նախագահի տեղակալին խրախուսելու մասին որոշումը :

  /անհատական/
  /Քվեարկության արդյունքները-կողմ` 4, դեմ` 0, ձեռնպահ` 0/

                 Նախագահ`                                                                         Մ.ՄԻՆԱՍՅԱՆ
                  Կազմեց`                                                                           Ն.Իսրայելյան