ՀայերենРусскийEnglish
Գլխավոր ԼՂՀ Վիճակագրության պետական խորհուրդ ԼՂՀ ՎՊԽ մասին թիվ 6, 30 ապրիլի 2013թ.
թիվ 6, 30 ապրիլի 2013թ.

Մասնակցում էին`
ԼՂՀ ՎՊԽ նախագահ Մ.Մինասյանը, ԼՂՀ ՎՊԽ անդամներ` Ի.Ավանեսյանը, Է. Բաբուրյանը, Ս.Հարությունյանը:
Հրավիրված էին` 
ԼՂՀ ԱՎԾ նախագահի տեղակալ Կ. Առուշանյանը, աշխատակազմի ղեկավար Լ. Հարությունյանը, ԼՂՀ ԱՎԾ աշխատակազմի կառուցվածքային բաժինների պետերը:

Օրակարգի նախագիծը բաղկացած է հինգ հարցից.
1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2006թվականի հունվարի 20-ի N 2  որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին:
Զեկուցող` Լ.Պետրոսյան
2. ՙԲնակչության հաշմանդամության մասին՚ ձև N 1-հաշմանդամություն (կիսամյակային) պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը և լրացման հրահանգը հաստատելու մասին:
Զեկուցող` Լ.Պետրոսյան
3. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2004 թվականի մարտի 1-ի N 14 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին:
Զեկուցող` Լ.Պետրոսյան
4.ՙՀանցագործությունների մասին՚ ձև N 1-հանցագործություն (եռամսյակային) պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը և լրացման հրահանգը հաստատելու մասին:
Զեկուցող` Լ.Պետրոսյան
5. Բիզնես-ռեգիստրի հետազոտության արդյունքները ամփոփելու մասին:
Զեկուցող`Է.Բաբուրյան

ԼՂՀ ՎՊԽ նախագահի կողմից ներկայացվեց խորհրդի նիստի օրակարգի նախագիծը, որը հաստատվեց ամբողջությամբ և միաձայն:
/Քվեարկության արդյունքները-կողմ` 4, դեմ` 0, ձեռնպահ` 0/
Լսեցին`
1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2006թվականի հունվարի 20-ի N 2  որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին հարցը:
Զեկուցող` Լ.Պետրոսյան
Որոշեցին`
Հաստատել
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2006թվականի հունվարի 20-ի N 2  որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին որոշումը:
/նորմատիվ/
/Քվեարկության արդյունքները-կողմ` 4, դեմ` 0, ձեռնպահ` 0/
Լսեցին`
2. ՙԲնակչության հաշմանդամության մասին՚ ձև N 1-հաշմանդամություն (կիսամյակային) պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը և լրացման հրահանգը հաստատելու մասին հարցը:
Զեկուցող` Լ.Պետրոսյան
Որոշեցին`
Հաստատել
ՙԲնակչության հաշմանդամության մասին՚ ձև N 1-հաշմանդամություն (կիսամյակային) պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը և լրացման հրահանգը հաստատելու մասին որոշումը:
/նորմատիվ/
/Քվեարկության արդյունքները-կողմ` 4, դեմ` 0, ձեռնպահ` 0/
 3. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2004 թվականի մարտի 1-ի N 14 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին հարցը:
Զեկուցող` Լ.Պետրոսյան
Որոշեցին`
Հաստատել
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2004 թվականի մարտի 1-ի N 14 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին որոշումը:
/նորմատիվ/
/Քվեարկության արդյունքները-կողմ` 4, դեմ` 0, ձեռնպահ` 0/
 Լսեցին`
4.ՙՀանցագործությունների մասին՚ ձև N 1-հանցագործություն (եռամսյակային) պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը և լրացման հրահանգը հաստատելու մասին հարցը:
Զեկուցող` Լ.Պետրոսյան
Որոշեցին`
Հաստատել
ՙՀանցագործությունների մասին՚ ձև N 1-հանցագործություն (եռամսյակային) պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը և լրացման հրահանգը հաստատելու մասին որոշումը:
/նորմատիվ/
/Քվեարկության արդյունքները-կողմ` 4, դեմ` 0, ձեռնպահ` 0/
 Լսեցին`
5. Բիզնես-ռեգիստրի հետազոտության արդյունքները ամփոփելու մասին հարցը:
Զեկուցող`Է.Բաբուրյան
Որոշեցին`
ընդունել ի գիտություն
Բիզնես-ռեգիստրի հետազոտության արդյունքները ամփոփելու մասին որոշումը:
/արձանագրային/
/Քվեարկության արդյունքները-կողմ` 4, դեմ` 0, ձեռնպահ` 0/

      Նախագահ`                                                      Մ.ՄԻՆԱՍՅԱՆ
      Կազմեց`                                                          Ն.Իսրայելյան