ՀայերենРусскийEnglish
Գլխավոր ԼՂՀ Վիճակագրության պետական խորհուրդ ԼՂՀ ՎՊԽ մասին թիվ 7, 15 մայիսի 2013թ.
թիվ 7, 15 մայիսի 2013թ.

Մասնակցում էին`
ԼՂՀ ՎՊԽ նախագահ Մ.Մինասյանը, ԼՂՀ ՎՊԽ անդամներ` Ի.Ավանեսյանը, Է. Բաբուրյանը, Ս.Հարությունյանը:
Հրավիրված էին` 
ԼՂՀ ԱՎԾ նախագահի տեղակալ Կ. Առուշանյանը, աշխատակազմի ղեկավար Լ. Հարությունյանը, ԼՂՀ ԱՎԾ աշխատակազմի կառուցվածքային բաժինների պետերը:

 

Օրակարգի նախագիծը բաղկացած է մեկ հարցից.
Հանրակրթական դպրոցների շրջանավարտների հետազոտության հարցաթերթը և դրա լրացման հրահանգը հաստատելու մասին:
Զեկուցող` Ի.Ավանեսյան
ԼՂՀ ՎՊԽ նախագահի կողմից ներկայացվեց խորհրդի նիստի օրակարգի նախագիծը, որը հաստատվեց ամբողջությամբ և միաձայն:
/Քվեարկության արդյունքները-կողմ` 4, դեմ` 0, ձեռնպահ` 0/
Լսեցին`
Հանրակրթական դպրոցների շրջանավարտների հետազոտության հարցաթերթը և դրա լրացման հրահանգը հաստատելու մասին հարցը:
Զեկուցող` Ի.Ավանեսյան
Որոշեցին`
Հաստատել
Հանրակրթական դպրոցների շրջանավարտների հետազոտության հարցաթերթը և դրա լրացման հրահանգը հաստատելու մասին որոշումը:
/անհատական/
/Քվեարկության արդյունքները-կողմ` 4, դեմ` 0, ձեռնպահ` 0/
 

Նախագահ`                                               Մ.ՄԻՆԱՍՅԱՆ
Կազմեց`                                                   Ն.Իսրայելյան