ՀայերենРусскийEnglish
Գլխավոր ԼՂՀ Վիճակագրության պետական խորհուրդ ԼՂՀ ՎՊԽ մասին թիվ 8, 22 մայիսի 2013թ.
թիվ 8, 22 մայիսի 2013թ.

Մասնակցում էին`
ԼՂՀ ՎՊԽ նախագահ Մ.Մինասյանը, ԼՂՀ ՎՊԽ անդամներ` Ի.Ավանեսյանը, Է. Բաբուրյանը, Ս.Հարությունյանը:
Հրավիրված էին` 
ԼՂՀ ԱՎԾ նախագահի տեղակալ Կ. Առուշանյանը, աշխատակազմի ղեկավար Լ. Հարությունյանը, ԼՂՀ ԱՎԾ աշխատակազմի կառուցվածքային բաժինների պետերը:

Օրակարգի նախագիծը բաղկացած է երկու հարցից.
1.ՙԻրավաբանական անձանց վիճակագրական բիզնես (ձեռնարկատիրական) ռեգիստրի հարցաթերթը՚, ՙԻրավաբանական անձանց կողմից բիզնես (ձեռնարկատիրական)  ռեգիստրի տվյալների մասով ներկայացվող հարցաթերթի լրացման կարգի մասին հրահանգը՚ և ՙԱնհատ ձեռնարկատերերի  վիճակագրական բիզնես (ձեռնարկատիրական) ռեգիստրի հարցաթերթը՚,ՙԱնհատ ձեռնարկատերերի  կողմից  բիզնես (ձեռնարկատիրական)  ռեգիստրի տվյալների մասով ներկայացվող հարցաթերթի լրացման կարգի մասին հրահանգը՚ հաստատելու և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վիճակագրության պետական  խորհրդի 2010թվականի դեկտեմբերի 13-ի  N 23-Ն  և N 22-Ն  որոշումներն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին:
Զեկուցող` Է.Բաբուրյան
2. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վիճակագրության պետական  խորհրդի 2012թվականի հոկտեմբերի 31-ի  N 24-Ն  որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին:
Զեկուցող` Է.Բաբուրյան
ԼՂՀ ՎՊԽ նախագահի կողմից ներկայացվեց խորհրդի նիստի օրակարգի նախագիծը, որը հաստատվեց ամբողջությամբ և միաձայն:
/Քվեարկության արդյունքները-կողմ` 4, դեմ` 0, ձեռնպահ` 0/
Լսեցին`
1.ՙԻրավաբանական անձանց վիճակագրական բիզնես (ձեռնարկատիրական) ռեգիստրի հարցաթերթը՚, ՙԻրավաբանական անձանց կողմից բիզնես (ձեռնարկատիրական)  ռեգիստրի տվյալների մասով ներկայացվող հարցաթերթի լրացման կարգի մասին հրահանգը՚ և ՙԱնհատ ձեռնարկատերերի  վիճակագրական բիզնես (ձեռնարկատիրական) ռեգիստրի հարցաթերթը՚,ՙԱնհատ ձեռնարկատերերի  կողմից  բիզնես (ձեռնարկատիրական)  ռեգիստրի տվյալների մասով ներկայացվող հարցաթերթի լրացման կարգի մասին հրահանգը՚ հաստատելու և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վիճակագրության պետական  խորհրդի 2010թվականի դեկտեմբերի 13-ի  N 23-Ն  և N 22-Ն  որոշումներն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին հարցը:
Զեկուցող` Է.Բաբուրյան
Որոշեցին`
Հաստատել
ՙԻրավաբանական անձանց վիճակագրական բիզնես (ձեռնարկատիրական) ռեգիստրի հարցաթերթը՚, ՙԻրավաբանական անձանց կողմից բիզնես (ձեռնարկատիրական)  ռեգիստրի տվյալների մասով ներկայացվող հարցաթերթի լրացման կարգի մասին հրահանգը՚ և ՙԱնհատ ձեռնարկատերերի  վիճակագրական բիզնես (ձեռնարկատիրական) ռեգիստրի հարցաթերթը՚,ՙԱնհատ ձեռնարկատերերի  կողմից  բիզնես (ձեռնարկատիրական)  ռեգիստրի տվյալների մասով ներկայացվող հարցաթերթի լրացման կարգի մասին հրահանգը՚ հաստատելու և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վիճակագրության պետական  խորհրդի 2010թվականի դեկտեմբերի 13-ի  N 23-Ն  և N 22-Ն  որոշումներն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին որոշումը:
/նորմատիվ/
/Քվեարկության արդյունքները-կողմ` 4, դեմ` 0, ձեռնպահ` 0/
Լսեցին`
2. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վիճակագրության պետական  խորհրդի 2012թվականի հոկտեմբերի 31-ի  N 24-Ն  որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին հարցը:
Զեկուցող` Է.Բաբուրյան
Որոշեցին`
Հաստատել
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վիճակագրության պետական  խորհրդի 2012թվականի հոկտեմբերի 31-ի  N 24-Ն  որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին որոշումը:
/նորմատիվ/
/Քվեարկության արդյունքները-կողմ` 4, դեմ` 0, ձեռնպահ` 0/
                                                   Նախագահ`                                               Մ.ՄԻՆԱՍՅԱՆ
                                                   Կազմեց`                                                   Ն.Իսրայելյան