ՀայերենРусскийEnglish
Գլխավոր ԱՀ Վիճակագրության պետական խորհուրդ ԱՀ ՎՊԽ մասին թիվ 4, 08 ապրիլի 2009թ.
թիվ 4, 08 ապրիլի 2009թ.

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
վիճակագրության պետական խորհրդի նիստի

 

08 ապրիլի 2009թ.                                                                                        թիվ 4

 

Մասնակցում էին`
ԼՂՀ ՎՊԽ նախագահ Մ.Մինասյանը, ԼՂՀ ՎՊԽ անդամներ` Ի.Ավանեսյանը, Է. Բաբուրյանը, Ս.Հարությունյանը:

Հրավիրված էին`
ԼՂՀ ԱՎԾ նախագահի տեղակալ Կ.Առուշանյանը, ԱՎԾ ՆԱԾՎ բաժնի պետ Լ.Սողոմոնյանը, ԼՂՀ ԱՎԾ ՎԱՄԻ բաժնի գլխ.տնտեսագետի  պաշտ.Ա.Սահակյանը:

 

Նիստում լսվեցին հետևյալ հարցերը`

1. 2006-2008 թվականների Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական վիճակագրական աշխատանքների եռամյա ծրագրի կատարման հաշվետվությունը հաստատելու մասին:
      / Զեկուցող` ՎՊԽ նախագահ Մ.Մինասյան/

Որոշեցին`
Հաստատել
2006-2008 թվականների Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական վիճակագրական աշխատանքների եռամյա ծրագրի կատարման հաշվետվությունը:
  /Նորմատիվ/

 

2.  ՙՄանրածախ առևտրի սուբյեկտների ընտանքային հետազոտության հարցաթերթը և լրացման հրահանգը հաստատելու մասին:
      / Զեկուցող` ՎՊԽ անդամ Ի.Ավանեսյան /

Որոշեցին`
Հաստատել
ՙՄանրածախ առևտրի սուբյեկտների ընտանքային հետազոտության հարցաթերթը և լրացման հրահանգը:
 /Նորմատիվ/
 

 

        Նախագահ`                                                                    Մ.ՄԻՆԱՍՅԱՆ

 

        Կազմեց`                                                                        Ա.Սահակյան