ՀայերենРусскийEnglish
Գլխավոր ԼՂՀ Վիճակագրության պետական խորհուրդ ԼՂՀ ՎՊԽ մասին թիվ 5, 26 մայիսի 2009թ.
թիվ 5, 26 մայիսի 2009թ.

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
վիճակագրության պետական խորհրդի նիստի

 

26 մայիսի 2009թ.                                                                                        թիվ 5


Մասնակցում էին`
ԼՂՀ ՎՊԽ նախագահ Մ.Մինասյանը, ԼՂՀ ՎՊԽ անդամներ` Ի.Ավանեսյանը, Է. Բաբուրյանը, Ս.Հարությունյանը:

Հրավիրված էին`
ԼՂՀ ԱՎԾ ՆԱԾՎ բաժնի պետ Լ.Սողոմոնյանը, ԼՂՀ ԱՎԾ ՎԱՄԻ բաժնի գլխ.տնտեսագետի  պաշտ.Ա.Սահակյանը:

 

Նիստում լսվեցին հետևյալ հարցերը`

1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2008 թվականի փետրվարի 18-ի N 13 որոշման մեջ փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին:
   /Զեկուցող`   Ա. Սահակյան /

Որոշեցին`
Հաստատել
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2008 թվականի փետրվարի 18-ի N 13 որոշման մեջ փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին որոշումը:
 /Նորմատիվ/

 

2. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2008 թվականի փետրվարի 18-ի N 14 որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին:
        /Զեկուցող`   Ա.Սահակյան /

Որոշեցին`
Հաստատել
   Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2008 թվականի փետրվարի 18-ի N 14 որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին որոշումը:
  /Նորմատիվ/
 
3. ՙՄանրածախ առևտրի ապրանքաշրջանառության կառուցվածքի մասին՚ Ձև N 3-առևտուր (տարեկան) պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը և լրացման հրահանգը  հաստատելու և ԼՂՀ ՎՊԽ 2008 թվականի փետրվարի 18-ի N12 որոշումը ուժը կորցրած ճանաչելու մասին:
    /Զեկուցող`   Լ.Սողոմոնյան /

Որոշեցին`
Հաստատել
ՙՄանրածախ առևտրի ապրանքաշրջանառության կառուցվածքի մասին՚ Ձև N 3-առևտուր (տարեկան) պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը և լրացման հրահանգը  հաստատելու և ԼՂՀ ՎՊԽ 2008 թվականի փետրվարի 18-ի N12 որոշումը ուժը կորցրած ճանաչելու մասին որոշումը:
  /Նորմատիվ/

 


Նախագահ`                                                    Մ.ՄԻՆԱՍՅԱՆ


Կազմեց`                                                        Ա.Սահակյան