ՀայերենРусскийEnglish
Գլխավոր ԼՂՀ Վիճակագրության պետական խորհուրդ ԼՂՀ ՎՊԽ մասին թիվ 6, 19 հունիսի 2009թ.
թիվ 6, 19 հունիսի 2009թ.

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
վիճակագրության պետական խորհրդի նիստի

 

19 հունիսի 2009թ.                                                                                        թիվ 6


Մասնակցում էին`
ԼՂՀ ՎՊԽ նախագահ Մ.Մինասյանը, ԼՂՀ ՎՊԽ անդամներ` Ի.Ավանեսյանը, Է. Բաբուրյանը, Ս.Հարությունյանը:

Հրավիրված էին`

ԼՂՀ ԱՎԾ աշխատակազմի ղեկավար` Լ. Հարությունյանը
ԼՂՀ ԱՎԾ աշխատակազմի  ՆԱԾՎ բաժնի պետ` Լ.Սողոմոնյանը
ԼՂՀ ԱՎԾ աշխատակազմի  ՍԺԱՇՎ բաժնի պետ` Լ.Պետրոսյանը
ԼՂՀ ԱՎԾ աշխատակազմի  ՄՑԱՀՖՎ բաժնի պետ` Ա.Սարգսյանը
ԼՂՀ ԱՎԾ աշխատակազմի ՀՍ բաժնի պետ` Ի.Մելքումյանը
ԼՂՀ ԱՎԾ աշխատակազմի գլխ.հաշվապահ` Ա.Առստամյանը
ԼՂՀ ԱՎԾ աշխատակազմի ՎԱՄԻ գլխ.տնտ.պաշտ.` Ա.Սահակյանը
ԼՂՀ ԱՎԾ աշխատակազմի  ՎՀԱԱԳՎ բաժնի առաջ.մասնագետ` Գ.Խաչատրյանը
                                         

Նիստում լսվեցին հետևյալ հարցերը`

1. Տնային տնտեսությունների ընթացիկ ծախսերի, սպառման և եկամուտների  ընտրանքային հետազոտության հարցաթերթը և լրացման հրահանգը հաստատելու մասին :
                    /Զեկուցող`   Ի.Ավանեսյան /

  Որոշեցին`
Հաստատել
Տնային տնտեսությունների ընթացիկ ծախսերի, սպառման և եկամուտների  ընտրանքային հետազոտության հարցաթերթը և լրացման հրահանգը:
    /Նորմատիվ/

 

2. Բնակչության կողմից հացի (հացաբուլկեղենի) սպառման ընտրանքային հետազոտության հարցաթերթը հաստատելու մասին:

  Որոշեցին`
Հաստատել
Բնակչության կողմից հացի (հացաբուլկեղենի) սպառման ընտրանքային հետազոտության հարցաթերթը:
  /Նորմատիվ/

 

3. Բիզնես-ռեգիստրի արդյունքները ամփոփելու մասին:
  /Զեկուցող` Ա.Սահակյան /

  Որոշեցին`
Հաստատել
Բիզնես-ռեգիստրի արդյունքները ամփոփելու մասին որոշումը:
  /Արձանագրային/

 

 

Նախագահ`                                                   Մ.ՄԻՆԱՍՅԱՆ

Կազմեց`                                                       Ա.Սահակյան