ՀայերենРусскийEnglish
Գլխավոր ԼՂՀ Վիճակագրության պետական խորհուրդ ԼՂՀ ՎՊԽ մասին թիվ 7, 23 հուլիսի 2009թ.
թիվ 7, 23 հուլիսի 2009թ.

 ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
վիճակագրության պետական խորհրդի նիստի


23 հուլիսի 2009թ.                                                                                        թիվ 7


Մասնակցում էին`

ԼՂՀ ՎՊԽ նախագահ Մ.Մինասյանը, ԼՂՀ ՎՊԽ անդամներ` Ի.Ավանեսյանը, Է. Բաբուրյանը, Ս.Հարությունյանը:

Հրավիրված էին`

ԼՂՀ ԱՎԾ նախագահի տեղակալ Կ.Առուշանյանը, ԼՂՀ ԱՎԾ նախագահի օգնական Արտակ Ղահրամանյանը, ԼՂՀ ԱՎԾ աշխատակազմի ՄՑԱՀՖՎ բաժնի գլխավոր տնտեսագետ Ա.Սահակյանը:
                                         
Նիստում լսվեցին հետևյալ հարցերը`

1. Բնակչությանը անհատական ծառայություններ մատուցող տնտեսավարող սուբյեկտների ընտրանքային հետազոտության հարցաթերթը և լրացման հրահանգը հաստատելու մասին:
                    /Զեկուցող` Է.Բաբուրյան /

   Որոշեցին`
  Հաստատել
Բնակչությանը անհատական ծառայություններ մատուցող տնտեսավարող սուբյեկտների ընտրանքային հետազոտության հարցաթերթը և լրացման հրահանգը:
     /Նորմատիվ/

 

2. Մանրածախ առևտրի սուբյեկտների ընտրանքային հետազոտության արդյունքները ամփոփելու մասին: 
 /Զեկուցող` Ի.Ավանեսյան /

 Որոշեցին`
 Ի գիտություն ընդունել
Մանրածախ առևտրի սուբյեկտների ընտրանքային հետազոտության արդյունքները ամփոփելու մասին որոշումը: 
    /Արձանագրային/

 

 

Նախագահ`                                                    Մ.ՄԻՆԱՍՅԱՆ


Կազմեց`                                                        Ա.Սահակյան