ՀայերենРусскийEnglish
Գլխավոր ԱՀ Վիճակագրության պետական խորհուրդ ԱՀ ՎՊԽ մասին թիվ 15, 29 նոյեմբերի 2013թ.
թիվ 15, 29 նոյեմբերի 2013թ.

ՕՐԱԿԱՐԳ ԼՂՀ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԻՍՏԻ

1.ԼՂՀ ԱՎԾ աշխատակազմում կառուցվածքային փոփոխությունների մասին:
    Զեկուցող` Լ.Հարությունյան
2.Իրական ակտիվներում իրականացված ներդրումների ընտրանքային հետազոտության հարցաթերթը

և լրացման հրահանգը հաստատելու մասին 2011թվականի դեկտեմբերի 14-ի N28-Ա որոշումն ուժը

կորցրած ճանաչելու մասին:
    Զեկուցող` Է.Բաբուրյան
3.Իրական ակտիվներում իրականացված ներդրումների մասին ձև 1-ՆԵՐԴՐՈւՄ (տարեկան)

պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը և լրացման հրահանգը հաստատելու մասին:
     Զեկուցող` Է.Բաբուրյան
4.Այլ հարցերի մասին:

      Նախագահ`                                               Կ.ՆԵՐՍԻՍՅԱՆ
      Կազմեց`                                                   Ա.Գասպարյան