ՀայերենРусскийEnglish
Գլխավոր ԱՀ Վիճակագրության պետական խորհուրդ ԱՀ ՎՊԽ մասին թիվ 9, 15 սեպտեմբերի 2009թ.
թիվ 9, 15 սեպտեմբերի 2009թ.

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
վիճակագրության պետական խորհրդի նիստի

 

15 սեպտեմբերի 2009թ.                                                                             թիվ 9


Մասնակցում էին`
ԼՂՀ ՎՊԽ նախագահ Մ.Մինասյանը, ԼՂՀ ՎՊԽ անդամներ` Ի.Ավանեսյանը, Է. Բաբուրյանը:

Հրավիրված էին`
ԼՂՀ ԱՎԾ նախագահի տեղակալ Կ.Առուշանյանը, ԼՂՀ ԱՎԾ նախագահի օգնական Արտակ Ղահրամանյանը, ԼՂՀ ԱՎԾ ՄՑԱՀՖՎ բաժնի գլխավոր տնտեսագետ Ա.Սահակյանը:

 

Նիստում լսվեցին հետևյալ հարցերը`

1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2005 թվականի նոյեմբերի 21-ի N 46 որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին:
   /Զեկուցող`   Ա. Սահակյան /

Որոշեցին`
Հաստատել


2. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2005 թվականի նոյեմբերի 21-ի N 46 որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին որոշումը:
 /Նորմատիվ/

 

3. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2005 թվականի նոյեմբերի 21-ի N 47 որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին:
     /Զեկուցող`   Ա.Սահակյան /

Որոշեցին`
Հաստատել
   Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2005 թվականի նոյեմբերի 21-ի N 47 որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին որոշումը:
  /Նորմատիվ/
 

 


Նախագահ`                                                                 Մ.ՄԻՆԱՍՅԱՆ


Կազմեց`                                                                     Ա.Սահակյան