ՀայերենРусскийEnglish
Գլխավոր ԱՀ Վիճակագրության պետական խորհուրդ ԱՀ ՎՊԽ մասին թիվ 10, 22 հոկտեմբերի 2009թ.
թիվ 10, 22 հոկտեմբերի 2009թ.

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
վիճակագրության պետական խորհրդի նիստի


22 հոկտեմբերի 2009թ.                                                                          թիվ 10


Մասնակցում էին`

ԼՂՀ ՎՊԽ նախագահ Մ.Մինասյանը, ԼՂՀ ՎՊԽ անդամներ` Ի.Ավանեսյանը, Է. Բաբուրյանը:

Հրավիրված էին`

ԼՂՀ ԱՎԾ նախագահի տեղակալ Կ.Առուշանյանը, ԼՂՀ ԱՎԾ ՆԱԾՎ բաժնի պետ Լ.Սողոմոնյանը, ԼՂՀ ԱՎԾ աշխատակազմի  ՍԺԱՇՎ բաժնի պետ Լ.Պետրոսյանը, ԼՂՀ ԱՎԾ աշխատակազմի ՄՑԱՀՖՎ բաժնի գլխավոր տնտեսագետ Ա.Սահակյանը:
                                         
Նիստում լսվեցին հետևյալ հարցերը`

1. Տնային տնտեսությունների ընթացիկ ծախսերի, սպառման և եկամուտների  ընտրանքային հետազոտության արդյունքները ամփոփելու մասին որոշումը:
                          /Զեկուցող` Ի.Ավանեսյան /

Որոշեցին`
 Ի գիտություն ընդունել
Տնային տնտեսությունների ընթացիկ ծախսերի, սպառման և եկամուտների  ընտրանքային հետազոտության արդյունքները ամփոփելու մասին որոշումը:
/Արձանագրային/

 

2. Բնակչությանը անհատական ծառայություններ մատուցող տնտեսավարող սուբյեկտների ընտրանքային հետազոտության արդյունքները ամփոփելու մասին որոշումը: 
                     /Զեկուցող` Է.Բաբուրյան /

   Որոշեցին`
 Ի գիտություն ընդունել
Բնակչությանը անհատական ծառայություններ մատուցող տնտեսավարող սուբյեկտների ընտրանքային հետազոտության արդյունքները ամփոփելու մասին որոշումը:
/Արձանագրային/

 

 


Նախագահ`                                                    Մ.ՄԻՆԱՍՅԱՆ


Կազմեց`                                                        Ա.Սահակյան