ՀայերենРусскийEnglish
Գլխավոր ԱՀ Վիճակագրության պետական խորհուրդ ԱՀ ՎՊԽ մասին թիվ 1, 18 հունվարի 2010թ.
թիվ 1, 18 հունվարի 2010թ.

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
վիճակագրության պետական խորհրդի նիստի
 
 
18 հունվարի 2010թ.                                                                                        թիվ 1
 
 
Մասնակցում էին`
 
ԼՂՀ ՎՊԽ նախագահ` Մ.Մինասյանը,
ԼՂՀ ՎՊԽ անդամներ` Ի.Ավանեսյանը, Է. Բաբուրյանը:
 
Հրավիրված էին`
 
ԼՂՀ ԱՎԾ աշխատակազմի ղեկավար` Լ. Հարությունյանը
ԼՂՀ ԱՎԾ նախագահի տեղակալ` Կ.Առուշանյանը
ԼՂՀ ԱՎԾ աշխատակազմի ՆԱԾՎ բաժնի պետ` Լ.Սողոմոնյանը
ԼՂՀ ԱՎԾ աշխատակազմի ՍԺԱՇՎ բաժնի պետ` Լ.Պետրոսյանը
ԼՂՀ ԱՎԾ աշխատակազմի ՄՑԱՀՖՎ բաժնի պետի պաշտ.` Ա.Սահակյանը
ԼՂՀ ԱՎԾ աշխատակազմի ՎՀԱԱԳՎ պետ` Գ.Գաբրիելյանը
ԼՂՀ ԱՎԾ աշխատակազմի ՀՍ բաժնի պետ` Ի.Մելքումյանը
ԼՂՀ ԱՎԾ նախագահի օգնական` Ա. Ղահրամանյանը
 
 
Նիստում լսվեցին հետևյալ հարցը`
 
1. 2010 թվականի Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական վիճակագրական աշխատանքների ծրագիրը հաստատելու մասին:
                    /Զեկուցող`   Մ.Մինասյան /
 
 Որոշեցին`
Հաստատել
2010 թվականի Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական վիճակագրական աշխատանքների ծրագիրը հաստատելու մասին որոշումը:
    /Նորմատիվ/
 
 
 
        Նախագահ`                                                        Մ.ՄԻՆԱՍՅԱՆ
 
 
          Կազմեց`                                                          Ա.Սահակյան