ՀայերենРусскийEnglish
Գլխավոր ԼՂՀ Վիճակագրության պետական խորհուրդ ԼՂՀ ՎՊԽ մասին թիվ 2, 18 փետրվարի 2010թ
թիվ 2, 18 փետրվարի 2010թ

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 2

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
վիճակագրության պետական խորհրդի նիստի
 
              08.02.2010թ.                                                                     ժ. 11:00
 
 Մասնակցում էին`
 
ԼՂՀ ՎՊԽ նախագահ  Մ.Մինասյանը, ԼՂՀ ՎՊԽ անդամներ` Ի.Ավանեսյանը, Է. Բաբուրյանը:
 
Հրավիրված էին` 
 
ԱՎԾ աշխատակազմի ղեկավար Լ.Հարությունյանը, ՍԺԱՇՎ բաժնի պետ Լ.Պետրոսյանը, ՎՀԱԱԳՎ բաժնի պետ Գ.Գաբրիելյանը, ՀՀԱՍ բաժնի պետ Ա.Առստամյանը, ՀՍ բաժնի պետ Ի.Մելքումյանը, ՄՑԱՀՖՎ բաժնի պետի պաշտոնակատար Ա.Սահակյանը, ՎԱՄԻ բաժնի պետի պաշտոնակատար Ն.Իսրայելյանը, տարածքային բաժինների պետերը և ԼՂՀ ԱՎԾ նախագահի օգնական Ա.Ղահրամանյանը:
 
Օրակարգի նախագիծը բաղկացած է չորս հարցից.
             1. 2009թ ԼՂՀ պետական վիճակագրական աշխատանքների ծրագրի կատարման հաշվետվությունը հաստատելու մասին:
Զեկուցող` Մ.Մինասյան
               2.ԼՂՀ ազգային վիճակագրական ծառայության աշխատակազմի հետագա օգտագործման համար ոչ պիտանի հիմնական միջոցների և արագամաշ առարկաների դուրս գրման մասին:
Զեկուցող` Լ.Հարությունյան
            3.ԼՂՀ ազգային վիճակագրական ծառայության աշխատակազմի 2009 թվականի հաշվեկշիռը հաստատելու մասին:
Զեկուցող` Լ.Հարությունյան
4. Շրջանային բաժինների կողմից 2009թ. կատարած աշխատանքների հաշվետվությունները հաստատելու մասին:
Զեկուցողներ` շրջանային բաժինների պետեր
 
ԼՂՀ ՎՊԽ նախագահի կողմից ներկայացվեց խորհրդի նիստի օրակարգի նախագիծը, որը հաստատվեց ամբողջությամբ և միաձայն:
/Քվեարկության արդյունքները-կողմ` 3, դեմ` 0, ձեռնպահ` 0/
 
Լսեցին`
1.2009թ ԼՂՀ պետական վիճակագրական աշխատանքների ծրագրի կատարման հաշվետվությունը հաստատելու մասին հարցը:
Զեկուցող`       Մ.Մինասյան
 
   Որոշեցին`
Հաստատել
2009թ ԼՂՀ պետական վիճակագրական աշխատանքների ծրագրի կատարման հաշվետվությունը հաստատելու մասին որոշումը :
/անհատական/
/Քվեարկության արդյունքները-կողմ`3, դեմ` 0, ձեռնպահ` 0/
 
Լսեցին`
            2.ԼՂՀ ազգային վիճակագրական ծառայության աշխատակազմի հետագա օգտագործման համար ոչ պիտանի հիմնական միջոցների և արագամաշ առարկաների դուրս գրման մասին հարցը:
Զեկուցող`       Լ.Հարությունյան
 
Որոշեցին`
Հաստատել
        ԼՂՀ ազգային վիճակագրական ծառայության աշխատակազմի հետագա օգտագործման համար ոչ պիտանի հիմնական միջոցների և արագամաշ առարկաների դուրս գրման մասին որոշումը :
/արձանագրային/
/Քվեարկության արդյունքները-կողմ`3, դեմ` 0, ձեռնպահ` 0/
 
Լսեցին`
              3.ԼՂՀ ազգային վիճակագրական ծառայության աշխատակազմի 2009 թվականի հաշվեկշիռը հաստատելու մասին հարցը:
Զեկուցող`       Լ.Հարությունյան
 
Որոշեցին`
Հաստատել
ԼՂՀ ազգային վիճակագրական ծառայության աշխատակազմի 2009 թվականի հաշվեկշիռը հաստատելու մասին որոշումը :
/արձանագրային/
/Քվեարկության արդյունքները-կողմ`3, դեմ` 0, ձեռնպահ` 0/
 
Լսեցին`
4. Շրջանային բաժինների կողմից 2009թ. կատարած աշխատանքների հաշվետվությունները հաստատելու մասին հարցը :
Զեկուցողներ` շրջանային բաժինների պետեր
 
Որոշեցին`
ընդունել ի գիտություն
 Շրջանային բաժինների կողմից 2009թ. կատարած աշխատանքների հաշվետվությունները:
/արձանագրային/
/Քվեարկության արդյունքները-կողմ`3, դեմ` 0, ձեռնպահ` 0/
 
 
            Նախագահ`                                                                      Մ.ՄԻՆԱՍՅԱՆ
 
            Կազմեց`                                                                          Ն.Իսրայելյան