ՀայերենРусскийEnglish
Գլխավոր ԱՀ Վիճակագրության պետական խորհուրդ ԱՀ ՎՊԽ մասին թիվ 4, 18 մարտի 2010թ.
թիվ 4, 18 մարտի 2010թ.

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 4

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
վիճակագրության պետական խորհրդի նիստի
 
  18 մարտի 2010թ.                                                                      ժ. 11:00
 
Մասնակցում էին`
ԼՂՀ ՎՊԽ նախագահ Մ.Մինասյանը, ԼՂՀ ՎՊԽ անդամներ` Ի.Ավանեսյանը, Է. Բաբուրյանը:
 
Հրավիրված էին` 
ԼՂՀ ԱՎԾ աշխատակազմի ղեկավար` Լ. Հարությունյանը,
ԼՂՀ ԱՎԾ նախագահի տեղակալ` Կ.Առուշանյանը,
ԼՂՀ ԱՎԾ աշխատակազմի ՎՀԱԱԳՎ պետ` Գ.Գաբրիելյանը,
ԼՂՀ ԱՎԾ աշխատակազմի ՀՍ բաժնի պետ` Ի.Մելքումյանը,
ԼՂՀ ԱՎԾ աշխատակազմի ՄՑԱՀՖՎ բաժնի պետի պաշտ.` Ա.Սահակյանը,
ԼՂՀ ԱՎԾ աշխատակազմի ՎԱՄԻ բաժնի պետի պաշտ.` Ն.Իսրայելյանը,
ԼՂՀ ԱՎԾ աշխատակազմի Ստեփանակերտ քաղաքի բաժնի պետ` Վ.Դանիելյանը:
 
Օրակարգի նախագիծը բաղկացած է հինգ հարցից.
1.ՙՓոստային, սուրհանդակային և կապի կազմակերպությունների մասին՚ Ձև N 18-կապ (տարեկան) պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը և լրացման հրահանգը հաստատելու և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2005 թվականի սեպտեմբերի 5-ի N 40 ու Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2006 թվականի հունիսի 22-ի   N 13 որոշումները ուժը կորցրած ճանաչելու մասին:
               Զեկուցող` Ն.Իսրայելյան
2.ՙՀեռագրական կապի տեխնիկական միջոցների մասին՚ Ձև N 31-կապ (տարեկան) պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը և լրացման հրահանգը հաստատելու և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2006 թվականի հունիսի 22-ի   N 14 որոշումը ուժը կորցրած ճանաչելու մասին:
            Զեկուցող` Ն.Իսրայելյան
3.ՙՄիջքաղաքային և միջազգային հեռախոսային կապի տեխնիկական միջոցների մասին՚ Ձև N 41-կապ (տարեկան) պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը և լրացման հրահանգը հաստատելու և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2006 թվականի հունիսի 22-ի   N 15 որոշումը ուժը կորցրած ճանաչելու մասին:
            Զեկուցող` Ն.Իսրայելյան
4. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2008 թվականի հունվարի 29-ի N 6 որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին:
            Զեկուցող` Գ.Գաբրիելյան
5.Գյուղատնտեսական արտադրանքի արտադրության ընթացիկ ծախսերի և գյուղատնտեսական մթերքների իրացման ընտրանքային հետազոտության արդյունքները ամփոփելու մասին:
            Զեկուցող` Է.Բաբուրյան
 
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի նախագահի կողմից ներկայացվեց խորհրդի նիստի օրակարգի նախագիծը, որը հաստատվեց ամբողջությամբ և միաձայն:
/Քվեարկության արդյունքները-կողմ` 3, դեմ` 0, ձեռնպահ` 0/
 
Լսեցին`
1.ՙՓոստային, սուրհանդակային և կապի կազմակերպությունների մասին՚ Ձև N 18-կապ (տարեկան) պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը և լրացման հրահանգը հաստատելու և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2005 թվականի սեպտեմբերի 5-ի N 40 ու Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2006 թվականի հունիսի 22-ի   N 13 որոշումները ուժը կորցրած ճանաչելու մասին հարցը:
            Զեկուցող` Ն.Իսրայելյան
 
 Որոշեցին`
Հաստատել
            ՙՓոստային, սուրհանդակային և կապի կազմակերպությունների մասին՚ Ձև N 18-կապ (տարեկան) պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը և լրացման հրահանգը հաստատելու և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2005 թվականի սեպտեմբերի 5-ի N 40 ու Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2006 թվականի հունիսի 22-ի N 13 որոշումները ուժը կորցրած ճանաչելու մասին որոշումը:
                /նորմատիվ/
/Քվեարկության արդյունքները-կողմ`3, դեմ` 0, ձեռնպահ` 0/
 
Լսեցին`
2.ՙՀեռագրական կապի տեխնիկական միջոցների մասին՚ Ձև N 31-կապ (տարեկան) պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը և լրացման հրահանգը հաստատելու և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2006 թվականի հունիսի 22-ի   N 14 որոշումը ուժը կորցրած ճանաչելու մասին հարցը:
            Զեկուցող` Ն.Իսրայելյան
 
Որոշեցին`
Հաստատել
ՙ            Հեռագրական կապի տեխնիկական միջոցների մասին՚ Ձև N 31-կապ (տարեկան) պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը և լրացման հրահանգը հաստատելու և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2006 թվականի հունիսի 22-ի   N 14 որոշումը ուժը կորցրած ճանաչելու մասին որոշումը:
      /նորմատիվ/
/Քվեարկության արդյունքները-կողմ`3, դեմ` 0, ձեռնպահ` 0/
 
Լսեցին`
3.ՙՄիջքաղաքային և միջազգային հեռախոսային կապի տեխնիկական միջոցների մասին՚ Ձև N 41-կապ (տարեկան) պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը և լրացման հրահանգը հաստատելու և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2006 թվականի հունիսի 22-ի N 15 որոշումը ուժը կորցրած ճանաչելու մասին հարցը:
            Զեկուցող` Ն.Իսրայելյան
 
Որոշեցին`
Հաստատել
ՙՄիջքաղաքային և միջազգային հեռախոսային կապի տեխնիկական միջոցների մասին՚ Ձև N 41-կապ (տարեկան) պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը և լրացման հրահանգը հաստատելու և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2006 թվականի հունիսի 22-ի N 15 որոշումը ուժը կորցրած ճանաչելու մասին որոշումը:
      /նորմատիվ/
/Քվեարկության արդյունքները-կողմ`3, դեմ` 0, ձեռնպահ` 0/
 
Լսեցին`
4. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2008 թվականի հունվարի 29-ի N 6 որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին հարցը:
Զեկուցող` Գ.Գաբրիելյան
 
Որոշեցին`
Հաստատել
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2008 թվականի հունվարի 29-ի N 6 որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին որոշումը:
               /նորմատիվ/
/Քվեարկության արդյունքները-կողմ`3, դեմ` 0, ձեռնպահ` 0/
 
Լսեցին`
5.Գյուղատնտեսական արտադրանքի արտադրության ընթացիկ ծախսերի և գյուղատնտեսական մթերքների իրացման ընտրանքային հետազոտության արդյունքները ամփոփելու մասին հարցը:
            Զեկուցող` Է.Բաբուրյան
 
Որոշեցին`
ընդունել ի գիտություն
Գյուղատնտեսական արտադրանքի արտադրության ընթացիկ ծախսերի և գյուղատնտեսական մթերքների իրացման ընտրանքային հետազոտության արդյունքները ամփոփելու մասին որոշումը:
       /արձանագրային/
/Քվեարկության արդյունքները-կողմ`3, դեմ` 0, ձեռնպահ` 0/
           
            Նախագահ`                                                                  Մ.ՄԻՆԱՍՅԱՆ                    
Կազմեց`                                                                      Ն.Իսրայելյան