ՀայերենРусскийEnglish
Գլխավոր ԱՀ Վիճակագրության պետական խորհուրդ ԱՀ ՎՊԽ մասին թիվ 5, 01 ապրիլի 2010թ.
թիվ 5, 01 ապրիլի 2010թ.

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 5

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
վիճակագրության պետական խորհրդի նիստի
 
   01 ապրիլի 2010թ.                                                                     ժ. 11:00
             
Մասնակցում էին`
ԼՂՀ ՎՊԽ նախագահ Մ.Մինասյանը, ԼՂՀ ՎՊԽ անդամներ` Ի.Ավանեսյանը, Է. Բաբուրյանը:
 
Հրավիրված էին` 
ԼՂՀ ԱՎԾ աշխատակազմի ղեկավար` Լ. Հարությունյանը,
ԼՂՀ ԱՎԾ նախագահի տեղակալ` Կ.Առուշանյանը,
ԼՂՀ ԱՎԾ աշխատակազմի ՆԱԾՎ բաժնի պետ` Լ.Սողոմոնյանը,
ԼՂՀ ԱՎԾ աշխատակազմի ՎՀԱԱԳՎ բաժնի պետ` Գ.Գաբրիելյանը,
ԼՂՀ ԱՎԾ աշխատակազմի ՍԺԱՇՎ բաժնի պետ` Լ.Պետրոսյանը,
ԼՂՀ ԱՎԾ աշխատակազմի ՀՍ բաժնի պետ` Ի.Մելքումյանը,
ԼՂՀ ԱՎԾ աշխատակազմի ՄՑԱՀՖՎ բաժնի պետի պաշտ.` Ա.Սահակյանը,
ԼՂՀ ԱՎԾ աշխատակազմի ՎԱՄԻ բաժնի պետի պաշտ.` Ն.Իսրայելյանը,
ԼՂՀ ԱՎԾ նախագահի օգնական` Ա.Ղահրամանյանը:
 
Օրակարգի նախագիծը բաղկացած է երեք հարցից.
1. ՙԱրդյունաբերության ոլորտի կազմակերպությունների արտադրանքի գների հաշվառման մասին՚ Ձև N 1 -գին (արտադրանք) (ամսական) պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը և լրացման հրահանգը հաստատելու և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2007թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 20 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին:
Զեկուցող` Գ.Գաբրիելյան
2. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի նախագահին, անդամներին և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայության նախագահի տեղակալին խրախուսելու մասին:
Զեկուցող` Մ.Մինասյան
3. 2010 թվականին պետական վիճակագրական աշխատանքների ծրագրով նախատեսված ժողովածուների մշակման մասին:
Զեկուցող` Մ.Մինասյան
 
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի նախագահի կողմից ներկայացվեց խորհրդի նիստի օրակարգի նախագիծը, որը հաստատվեց ամբողջությամբ և միաձայն:
/Քվեարկության արդյունքները-կողմ` 3, դեմ` 0, ձեռնպահ` 0/
 
Լսեցին`
1. ՙԱրդյունաբերության ոլորտի կազմակերպությունների արտադրանքի գների հաշվառման մասին՚ Ձև N 1 -գին (արտադրանք) (ամսական) պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը և լրացման հրահանգը հաստատելու և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2007թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 20 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին հարցը:
Զեկուցող` Գ.Գաբրիելյան
 
Որոշեցին`
Հաստատել
 ՙԱրդյունաբերության ոլորտի կազմակերպությունների արտադրանքի գների հաշվառման մասին՚ Ձև N 1 -գին (արտադրանք) (ամսական) պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը և լրացման հրահանգը հաստատելու և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2007թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 20 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին որոշումը:
               /նորմատիվ/
/Քվեարկության արդյունքները-կողմ`3, դեմ` 0, ձեռնպահ` 0/
 
Լսեցին`
2. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի նախագահին, անդամներին և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայության նախագահի տեղակալին խրախուսելու մասին հարցը:
Զեկուցող` Մ.Մինասյան
 
 Որոշեցին`
Հաստատել
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի նախագահին, անդամներին և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայության նախագահի տեղակալին խրախուսելու մասին որոշումը:
            /անհատական/
/Քվեարկության արդյունքները-կողմ`3, դեմ` 0, ձեռնպահ` 0/
 
Լսեցին`
3. 2010 թվականին պետական վիճակագրական աշխատանքների ծրագրով նախատեսված ժողովածուների մշակման մասին հարցը:
Զեկուցող` Մ.Մինասյան
 
 Որոշեցին`
Հաստատել
2010 թվականին պետական վիճակագրական աշխատանքների ծրագրով նախատեսված ժողովածուների մշակման մասին որոշումը:
/արձանագրային/
/Քվեարկության արդյունքները-կողմ`3, դեմ` 0, ձեռնպահ` 0/
 
 
Նախագահ`                                                                          Մ.ՄԻՆԱՍՅԱՆ
 
Կազմեց`                                                                         Ն.Իսրայելյան