ՀայերենРусскийEnglish
Գլխավոր ԱՀ Վիճակագրության պետական խորհուրդ ԱՀ ՎՊԽ մասին թիվ 6, 21 մայիսի 2010թ.
թիվ 6, 21 մայիսի 2010թ.

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 6

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության

վիճակագրության պետական խորհրդի նիստի

    
 21 մայիսի 2010թ.                                                               ժ. 11:00
             
Մասնակցում էին`
ԼՂՀ ՎՊԽ նախագահ Մ.Մինասյանը, ԼՂՀ ՎՊԽ անդամներ` Ի.Ավանեսյանը, Է. Բաբուրյանը:
 
Հրավիրված էին` 
ԼՂՀ ԱՎԾ աշխատակազմի ղեկավար` Լ. Հարությունյանը,
ԼՂՀ ԱՎԾ նախագահի տեղակալ` Կ.Առուշանյանը,
ԼՂՀ ԱՎԾ աշխատակազմի ՆԱԾՎ բաժնի պետ` Լ.Սողոմոնյանը,
ԼՂՀ ԱՎԾ աշխատակազմի ՍԺԱՇՎ բաժնի պետ` Լ.Պետրոսյանը,
ԼՂՀ ԱՎԾ աշխատակազմի ՀՍ բաժնի պետ` Ի.Մելքումյանը,
ԼՂՀ ԱՎԾ աշխատակազմի ՎԱՄԻ բաժնի պետի պաշտ.` Ն.Իսրայելյանը,
ԼՂՀ ԱՎԾ նախագահի օգնական` Ա.Ղահրամանյանը:
 
Օրակարգի նախագիծը բաղկացած է մեկ հարցից.
1. Նոր ստեղծված ընտանիքների կենսապայմանների ընտրանքային հետազոտության հարցաթերթը և լրացման հրահանգը հաստատելու մասին:
Զեկուցող` Ի.Ավանեսյան
 
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի նախագահի կողմից ներկայացվեց խորհրդի նիստի օրակարգի նախագիծը, որը հաստատվեց ամբողջությամբ և միաձայն:
/Քվեարկության արդյունքները-կողմ` 3, դեմ` 0, ձեռնպահ` 0/
 
Լսեցին`
1. Նոր ստեղծված ընտանիքների կենսապայմանների ընտրանքային հետազոտության հարցաթերթը և լրացման հրահանգը հաստատելու մասին հարցը:
Զեկուցող` Ի.Ավանեսյան
 
 Որոշեցին`
Հաստատել
Նոր ստեղծված ընտանիքների կենսապայմանների ընտրանքային հետազոտության հարցաթերթը և լրացման հրահանգը հաստատելու մասին որոշումը :
/անհատական/
/Քվեարկության արդյունքները-կողմ`3, դեմ` 0, ձեռնպահ` 0/
 
            Նախագահ`                                                       Մ.ՄԻՆԱՍՅԱՆ
 
            Կազմեց`                                                           Ն.Իսրայելյան