ՀայերենРусскийEnglish
Գլխավոր ԱՀ Վիճակագրության պետական խորհուրդ ԱՀ ՎՊԽ մասին թիվ 7, 01 հունիսի 2010թ.
թիվ 7, 01 հունիսի 2010թ.

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 7

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության

վիճակագրության պետական խորհրդի նիստի

 
   01 հունիսի 2010թ.                                                                            ժ. 16:00    
         
Մասնակցում էին`
ԼՂՀ ՎՊԽ նախագահ Մ.Մինասյանը, ԼՂՀ ՎՊԽ անդամներ` Ի.Ավանեսյանը, Է. Բաբուրյանը:
 
Հրավիրված էին` 
ԼՂՀ ԱՎԾ նախագահի տեղակալ` Կ.Առուշանյանը,
ԼՂՀ ԱՎԾ աշխատակազմի ՆԱԾՎ բաժնի պետ` Լ.Սողոմոնյանը,
ԼՂՀ ԱՎԾ աշխատակազմի ՄՑԱՀՖՎ բաժնի պետի պաշտոնակատար` Ա.Սահակյանը,
ԼՂՀ ԱՎԾ աշխատակազմի ՎՀԱԱԳՎ բաժնի առաջատար մասնագետ` Գ.Խաչատրյանը,
ԼՂՀ ԱՎԾ աշխատակազմի ՎԱՄԻ բաժնի պետի պաշտոնակատար` Ն.Իսրայելյանը:
 
Օրակարգի նախագիծը բաղկացած է երկու հարցից.
1. Հաշվետվություն Երևան քաղաքում գործուղման ընթացքում կատարված աշխատանքների մասին:
Զեկուցողներ` Ա.Սահակյան, Գ.Խաչատրյան
            2. Բիզնես-ռեգիստրի հետազոտության արդյունքները ամփոփելու մասին:
            Զեկուցող` Է.Բաբուրյան
 
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի նախագահի կողմից ներկայացվեց խորհրդի նիստի օրակարգի նախագիծը, որը հաստատվեց ամբողջությամբ և միաձայն:
/Քվեարկության արդյունքները-կողմ` 3, դեմ` 0, ձեռնպահ` 0/
 
Լսեցին`
1.Հաշվետվություն Երևան քաղաքում գործուղման ընթացքում կատարված աշխատանքների մասին հարցը :
Զեկուցողներ` Ա.Սահակյան, Գ.Խաչատրյան
 
Որոշեցին`
ընդունել ի գիտություն
Երևան քաղաքում գործուղման ընթացքում կատարված   աշխատանքների մասին հաշվետվությունը :
/անհատական/
/Քվեարկության արդյունքները-կողմ`3, դեմ` 0, ձեռնպահ` 0/
 
Լսեցին`
2.Բիզնես-ռեգիստրի հետազոտության արդյունքները ամփոփելու մասին հարցը:
Զեկուցող` Է.Բաբուրյան
 
Որոշեցին`
ընդունել ի գիտություն
Բիզնես-ռեգիստրի հետազոտության արդյունքները ամփոփելու մասին որոշումը :
/արձանագրային/
/Քվեարկության արդյունքները-կողմ`3, դեմ` 0, ձեռնպահ` 0/
 
           
Նախագահ`                                                                          Մ.ՄԻՆԱՍՅԱՆ
 

 Կազմեց`                                                                      Ն.Իսրայելյա