ՀայերենРусскийEnglish
Գլխավոր ԼՂՀ Վիճակագրության պետական խորհուրդ ԼՂՀ ՎՊԽ մասին թիվ 8, 13 հուլիսի 2010թ.
թիվ 8, 13 հուլիսի 2010թ.

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 8

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության

վիճակագրության պետական խորհրդի նիստի

 
13 հուլիսի 2010թ.                                                                        ժ. 11:00        
Մասնակցում էին`
ԼՂՀ ՎՊԽ նախագահ Մ.Մինասյանը, ԼՂՀ ՎՊԽ անդամներ` Ի.Ավանեսյանը, Է. Բաբուրյանը, Ս.Հարությունյանը:
 
Հրավիրված էին` 
ԼՂՀ ԱՎԾ նախագահի տեղակալ` Կ.Առուշանյանը,
ԼՂՀ ԱՎԾ աշխատակազմի ՆԱԾՎ բաժնի պետ` Լ.Սողոմոնյանը,
ԼՂՀ ԱՎԾ աշխատակազմի ՍԺԱՇՎ բաժնի պետ` Լ.Պետրոսյանը,
ԼՂՀ ԱՎԾ աշխատակազմի ԱԱՎՀԳՎ բաժնի պետ` Գ.Գաբրիելյանը,
ԼՂՀ ԱՎԾ աշխատակազմի ՄՑԱՀՖՎ բաժնի պետի պաշտոնակատար` Ա.Սահակյանը,
ԼՂՀ ԱՎԾ աշխատակազմի ՎԱՄԻ բաժնի պետի պաշտոնակատար` Ն.Իսրայելյանը:
 
Օրակարգի նախագիծը բաղկացած է մեկ հարցից.
 ՙՁկնորսության և ձկնաբուծության մասին՚ Ձև N 1-ձուկ (ամսական) պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը և լրացման հրահանգը հաստատելու մասին:
        Զեկուցող` Լ.Սողոմոնյան 
 
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի նախագահի կողմից ներկայացվեց խորհրդի նիստի օրակարգի նախագիծը, որը հաստատվեց ամբողջությամբ և միաձայն:
/Քվեարկության արդյունքները-կողմ` 4, դեմ` 0, ձեռնպահ` 0/
 
Լսեցին`
        ՙՁկնորսության և ձկնաբուծության մասին՚ Ձև N 1-ձուկ (ամսական) պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը և լրացման հրահանգը հաստատելու մասին հարցը:
              Զեկուցող` Լ.Սողոմոնյան 
 
Որոշեցին`
Հաստատել
ՙՁկնորսության և ձկնաբուծության մասին՚ Ձև N 1-ձուկ (ամսական) պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը և լրացման հրահանգը հաստատելու մասին որոշումը:
/նորմատիվ/
/Քվեարկության արդյունքները-կողմ` 4, դեմ` 0, ձեռնպահ` 0/
 
            Նախագահ`                                                                    Մ.ՄԻՆԱՍՅԱՆ
            Կազմեց`                                                                        Ն.Իսրայելյան