ՀայերենРусскийEnglish
Գլխավոր ԱՀ Վիճակագրության պետական խորհուրդ ԱՀ ՎՊԽ մասին թիվ 9, 23 հուլիսի 2010թ.
թիվ 9, 23 հուլիսի 2010թ.

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 9

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության

վիճակագրության պետական խորհրդի նիստի

 23 հուլիսի 2010թ.                                                                  ժ. 15:00
 
Մասնակցում էին`
ԼՂՀ ՎՊԽ նախագահ Մ.Մինասյանը, ԼՂՀ ՎՊԽ անդամներ` Ի.Ավանեսյանը, Է. Բաբուրյանը, Ս.Հարությունյանը:
Հրավիրված էին` 
ԼՂՀ ԱՎԾ նախագահի տեղակալ` Կ.Առուշանյանը,
ԼՂՀ ԱՎԾ աշխատակազմի ՆԱԾՎ բաժնի պետ`  Լ.Սողոմոնյանը,
ԼՂՀ ԱՎԾ աշխատակազմի ԱԱՎՀԳՎ բաժնի պետ` Գ.Գաբրիելյանը,
ԼՂՀ ԱՎԾ աշխատակազմի ՀՍ բաժնի պետ` Ի.Մելքումյանը,
ԼՂՀ ԱՎԾ աշխատակազմի ՄՑԱՀՖՎ բաժնի պետի պաշտոնակատար` Ա.Սահակյանը,
ԼՂՀ ԱՎԾ աշխատակազմի ՎԱՄԻ բաժնի պետի պաշտոնակատար` Ն.Իսրայելյանը,
ԼՂՀ ԱՎԾ աշխատակազմի ՍԺԱՇՎ բաժնի պետ` Լ. Պետրոսյանը,
ԼՂՀ ԱՎԾ աշխատակազմի ՍԺԱՇՎ բաժնի առաջատար տնտեսագետ` Վ.Սարգսյանը,
ԼՂՀ ԱՎԾ աշխատակազմի ՍԺԱՇՎ բաժնի I կարգի տնտեսագետ` Լ.Ջհանգիրյանը:
 
Օրակարգի նախագիծը բաղկացած է մեկ հարցից.
 ՙԼեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության արտաքին և ներքին միգրացիայի ընտրանքային հետազոտության՚ հարցաթերթը և լրացման հրահանգը հաստատելու մասին:
        Զեկուցող` Ի.Ավանեսյան 
 
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի նախագահի կողմից ներկայացվեց խորհրդի նիստի օրակարգի նախագիծը, որը հաստատվեց ամբողջությամբ և միաձայն:
/Քվեարկության արդյունքները-կողմ` 4, դեմ` 0, ձեռնպահ` 0/
 
Լսեցին`
 ՙԼեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության արտաքին և ներքին միգրացիայի ընտրանքային հետազոտության՚ հարցաթերթը և լրացման հրահանգը հաստատելու մասին հարցը:
 
Որոշեցին`
Հաստատել
 ՙԼեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության արտաքին և ներքին միգրացիայի ընտրանքային հետազոտության՚ հարցաթերթը և լրացման հրահանգը հաստատելու մասին որոշումը :
/անհատական/
/Քվեարկության արդյունքները-կողմ` 4, դեմ` 0, ձեռնպահ` 0/
 
 
            Նախագահ`                                                                  Մ.ՄԻՆԱՍՅԱՆ
                        Կազմեց`                                                                      Ն.Իսրայելյան