ՀայերենРусскийEnglish
Գլխավոր ԱՀ Վիճակագրության պետական խորհուրդ ԱՀ ՎՊԽ մասին թիվ 10, 02 օգոստոսի 2010թ.
թիվ 10, 02 օգոստոսի 2010թ.

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 10

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության

վիճակագրության պետական խորհրդի նիստի

 
02 օգոստոսի 2010թ.                                                                      ժ. 11:00 
 
Մասնակցում էին`
ԼՂՀ ՎՊԽ նախագահ Մ.Մինասյանը, ԼՂՀ ՎՊԽ անդամներ` Ի.Ավանեսյանը, Է. Բաբուրյանը, Ս.Հարությունյանը:
 
Հրավիրված էին` 
ԼՂՀ ԱՎԾ աշխատակազմի ղեկավար` Լ.Հարությունյանը,
ԼՂՀ ԱՎԾ աշխատակազմի ՆԱԾՎ բաժնի պետ` Լ.Սողոմոնյանը,
ԼՂՀ ԱՎԾ աշխատակազմի ԱԱՎՀԳՎ բաժնի պետ` Գ.Գաբրիելյանը,
ԼՂՀ ԱՎԾ աշխատակազմի ՍԺԱՇՎ բաժնի պետ` Լ. Պետրոսյանը,
ԼՂՀ ԱՎԾ աշխատակազմի ՄՑԱՀՖՎ բաժնի պետի պաշտոնակատար` Ա.Սահակյանը,
ԼՂՀ ԱՎԾ աշխատակազմի ՎԱՄԻ բաժնի պետի պաշտոնակատար` Ն.Իսրայելյանը:
 
Օրակարգի նախագիծը բաղկացած է երկու հարցից.
1.Նոր ստեղծված ընտանիքների կենսապայմանների ընտրանքային հետազոտության արդյունքները ամփոփելու մասին:
 Զեկուցող` Ի.Ավանեսյան 
2. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի նախագահին, անդամներին և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայության նախագահի տեղակալին խրախուսելու մասին:
Զեկուցող` Մ.Մինասյան
 
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի նախագահի կողմից ներկայացվեց խորհրդի նիստի օրակարգի նախագիծը, որը հաստատվեց ամբողջությամբ և միաձայն:
/Քվեարկության արդյունքները-կողմ` 4, դեմ` 0, ձեռնպահ` 0/
 
Լսեցին`
1.Նոր ստեղծված ընտանիքների կենսապայմանների ընտրանքային հետազոտության արդյունքները ամփոփելու մասին հարցը:
              Զեկուցող` Ի.Ավանեսյան 
 
Որոշեցին`
ընդունել ի գիտություն
Նոր ստեղծված ընտանիքների կենսապայմանների ընտրանքային հետազոտության արդյունքները ամփոփելու մասին որոշումը:
/արձանագրային/
/Քվեարկության արդյունքները-կողմ` 4, դեմ` 0, ձեռնպահ` 0/
 
Լսեցին`
2. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի նախագահին, անդամներին և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայության նախագահի տեղակալին խրախուսելու մասին հարցը:
Զեկուցող` Մ.Մինասյան
 
 Որոշեցին`
Հաստատել
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի նախագահին, անդամներին և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայության նախագահի տեղակալին խրախուսելու մասին որոշումը:
            /անհատական/
/Քվեարկության արդյունքները-կողմ` 4, դեմ` 0, ձեռնպահ` 0/
 
Նախագահ`                                                                              Մ.ՄԻՆԱՍՅԱՆ     
Կազմեց`                                                                                  Ն.Իսրայելյան