ՀայերենРусскийEnglish
Գլխավոր ԼՂՀ Վիճակագրության պետական խորհուրդ ԼՂՀ ՎՊԽ մասին թիվ 11, 06 սեպտեմբերի 2010թ.
թիվ 11, 06 սեպտեմբերի 2010թ.

 ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 11

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության

վիճակագրության պետական խորհրդի նիստի

 
 06 սեպտեմբերի 2010թ.                                                           ժ. 14:30
 
Մասնակցում էին`
ԼՂՀ ՎՊԽ նախագահ Մ.Մինասյանը, ԼՂՀ ՎՊԽ անդամներ` Ի.Ավանեսյանը, Է. Բաբուրյանը, Ս.Հարությունյանը:
 
Հրավիրված էին` 
ԼՂՀ ԱՎԾ նախագահի տեղակալ` Կ.Առուշանյանը,
ԼՂՀ ԱՎԾ աշխատակազմի ՆԱԾՎ բաժնի պետ` Լ.Սողոմոնյանը,
ԼՂՀ ԱՎԾ աշխատակազմի ԱԱՎՀԳՎ բաժնի պետ` Գ.Գաբրիելյանը,
ԼՂՀ ԱՎԾ աշխատակազմի ՍԺԱՇՎ բաժնի պետ` Լ. Պետրոսյանը,
ԼՂՀ ԱՎԾ աշխատակազմի ՀՍ բաժնի պետ` Ի.Մելքումյանը,
ԼՂՀ ԱՎԾ աշխատակազմի ՄՑԱՀՖՎ բաժնի պետի պաշտոնակատար` Ա.Սահակյանը,
ԼՂՀ ԱՎԾ աշխատակազմի ՎԱՄԻ բաժնի պետի պաշտոնակատար` Ն.Իսրայելյանը:
 
Օրակարգի նախագիծը բաղկացած է երեք հարցից.
1. ՙԸնդհանուր օգտագործման օդային տրանսպորտի աշխատանքի մասին՚ Ձև N 1-ավիա (եռամսյակային) պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը և լրացման հրահանգը հաստատելու մասին:
Զեկուցող` Լ.Սողոմոնյան
2. ՙԸնդհանուր օգտագործման օդային տրանսպորտի ղարաբաղյան շարժակազմի արտադրանքի մասին՚ Ձև N 65-ավիա (տարեկան) պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը և լրացման հրահանգը հաստատելու մասին:
Զեկուցող` Լ.Սողոմոնյան
3. Հաշվետվություն Երևան քաղաքում գործուղման ընթացքում կատարված   աշխատանքների մասին:
Զեկուցողներ` Ի. Մելքումյան, Ն.Իսրայելյան
 
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի նախագահի կողմից ներկայացվեց խորհրդի նիստի օրակարգի նախագիծը, որը հաստատվեց ամբողջությամբ և միաձայն:
/Քվեարկության արդյունքները-կողմ` 4, դեմ` 0, ձեռնպահ` 0/
 
Լսեցին`
1. ՙԸնդհանուր օգտագործման օդային տրանսպորտի աշխատանքի մասին՚ Ձև N 1-ավիա (եռամսյակային) պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը և լրացման հրահանգը հաստատելու մասին հարցը:
Զեկուցող` Լ.Սողոմոնյան
 
 Որոշեցին`
Հաստատել
ՙԸնդհանուր օգտագործման օդային տրանսպորտի աշխատանքի մասին՚ Ձև N 1-ավիա (եռամսյակային) պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը և լրացման հրահանգը հաստատելու մասին որոշումը:
/նորմատիվ/
/Քվեարկության արդյունքները-կողմ` 4, դեմ` 0, ձեռնպահ` 0/
 
Լսեցին`
2. ՙԸնդհանուր օգտագործման օդային տրանսպորտի ղարաբաղյան շարժակազմի արտադրանքի մասին՚ Ձև N 65-ավիա (տարեկան) պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը և լրացման հրահանգը հաստատելու մասին հարցը:
Զեկուցող` Լ.Սողոմոնյան
 
 Որոշեցին`
Հաստատել
 ՙԸնդհանուր օգտագործման օդային տրանսպորտի ղարաբաղյան շարժակազմի արտադրանքի մասին՚ Ձև N 65-ավիա (տարեկան) պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը և լրացման հրահանգը հաստատելու մասին որոշումը:
/նորմատիվ/
/Քվեարկության արդյունքները-կողմ` 4, դեմ` 0, ձեռնպահ` 0/
 
Լսեցին`
3. Հաշվետվություն Երևան քաղաքում գործուղման ընթացքում կատարված   աշխատանքների մասին:
Զեկուցողներ` Ի. Մելքումյան, Ն.Իսրայելյան
 
Որոշեցին`
ընդունել ի գիտություն
Երևան քաղաքում գործուղման ընթացքում կատարված   աշխատանքների մասին հաշվետվությունը:
/անհատական/
/Քվեարկության արդյունքները-կողմ`4, դեմ` 0, ձեռնպահ` 0/
 
  
     Նախագահ`                                                                Մ.ՄԻՆԱՍՅԱՆ
     Կազմեց`                                                                    Ն.Իսրայելյան