ՀայերենРусскийEnglish
Գլխավոր ԱՀ Վիճակագրության պետական խորհուրդ ԱՀ ՎՊԽ մասին թիվ 13, 08 նոյեմբերի 2010թ.
թիվ 13, 08 նոյեմբերի 2010թ.

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 13

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության

վիճակագրության պետական խորհրդի նիստի

 
08 նոյեմբերի 2010թ.                                                                   ժ. 10:00             
Մասնակցում էին`
ԼՂՀ ՎՊԽ նախագահ Մ.Մինասյանը, ԼՂՀ ՎՊԽ անդամներ` Ի.Ավանեսյանը, Է. Բաբուրյանը, Ս.Հարությունյանը:
 
Հրավիրված էին` 
ԼՂՀ ԱՎԾ նախագահի տեղակալ` Կ.Առուշանյանը,
ԼՂՀ ԱՎԾ աշխատակազմի ԱԱՎՀԳՎ բաժնի պետ` Գ.Գաբրիելյանը,
ԼՂՀ ԱՎԾ աշխատակազմի ՍԺԱՇՎ բաժնի պետ` Լ. Պետրոսյանը,
ԼՂՀ ԱՎԾ աշխատակազմի ՀՍ բաժնի պետ` Ի.Մելքումյանը,
ԼՂՀ ԱՎԾ աշխատակազմի ՄՑԱՀՖՎ բաժնի պետի պաշտոնակատար` Ա.Սահակյանը,
ԼՂՀ ԱՎԾ աշխատակազմի ՎԱՄԻ բաժնի պետի պաշտոնակատար` Ն.Իսրայելյանը:
 
Օրակարգի նախագիծը բաղկացած է չորս հարցից.
1.ՙ Տնտեսությունների հաշվառման Ձև N1 ՙՀամայնքի գիրք՚ ձևաթուղթը՚ հաստատելու մասին:
          Զեկուցող` Ն.Իսրայելյան
2. ՙՀաշվառման Ձև N 2 ՙԳյուղական համայնքի տարածքում ժամանակավոր բնակվող անձանց ցուցակ՚ ձևաթուղթը՚ հաստատելու մասին:
         Զեկուցող` Ն.Իսրայելյան
3. ՙՏնտեսությունների հաշվառման Ձև N 3 ՙԱյբբենական գիրք՚ ձևաթուղթը՚ հաստատելու մասին:
         Զեկուցող` Ն.Իսրայելյան
4. ՙՏնտեսությունների հաշվառման Ձև N1 ՙՀամայնքի գիրքը՚, հաշվառման Ձև N 2 ՙԳյուղական համայնքի տարածքում ժամանակավոր բնակվող անձանց ցուցակը՚, տնտեսությունների հաշվառման Ձև N 3 ՙԱյբբենական գիրքը՚ վարելու ցուցումները՚ հաստատելու մասին:
        Զեկուցող` Ն.Իսրայելյան
 
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի նախագահի կողմից ներկայացվեց խորհրդի նիստի օրակարգի նախագիծը, որը հաստատվեց ամբողջությամբ և միաձայն:
/Քվեարկության արդյունքները-կողմ` 4, դեմ` 0, ձեռնպահ` 0/
 
Լսեցին`
1.         ՙՏնտեսությունների հաշվառման Ձև N1 ՙՀամայնքի գիրք՚ ձևաթուղթը՚ հաստատելու մասին հարցը:
          Զեկուցող` Ն.Իսրայելյան
 
Որոշեցին`
Հաստատել
ՙՏնտեսությունների հաշվառման Ձև N1 ՙՀամայնքի գիրք՚ ձևաթուղթը՚ հաստատելու մասին որոշումը :
/նորմատիվ/
/Քվեարկության արդյունքները-կողմ` 4, դեմ` 0, ձեռնպահ` 0/
 
Լսեցին`
2. ՙՀաշվառման Ձև N 2 ՙԳյուղական համայնքի տարածքում ժամանակավոր բնակվող անձանց ցուցակ՚ ձևաթուղթը՚ հաստատելու մասին հարցը:
         Զեկուցող` Ն.Իսրայելյան
 
Որոշեցին`
Հաստատել
ՙՀաշվառման Ձև N 2 ՙԳյուղական համայնքի տարածքում ժամանակավոր բնակվող անձանց ցուցակ՚ ձևաթուղթը՚ հաստատելու մասին որոշումը :
/նորմատիվ/
/Քվեարկության արդյունքները-կողմ` 4, դեմ` 0, ձեռնպահ` 0/
 
Լսեցին`
3.ՙՏնտեսությունների հաշվառման Ձև N 3 ՙԱյբբենական գիրք՚ ձևաթուղթը՚ հաստատելու մասին հարցը:
         Զեկուցող` Ն.Իսրայելյան
 
Որոշեցին`
Հաստատել
ՙՏնտեսությունների հաշվառման Ձև N 3 ՙԱյբբենական գիրք՚ ձևաթուղթը՚ հաստատելու մասին որոշումը :
/նորմատիվ/
/Քվեարկության արդյունքները-կողմ` 4, դեմ` 0, ձեռնպահ` 0/
 
Լսեցին`
4.ՙՏնտեսությունների հաշվառման Ձև N1 ՙՀամայնքի գիրքը՚, հաշվառման Ձև N 2 ՙԳյուղական համայնքի տարածքում ժամանակավոր բնակվող անձանց ցուցակը՚, տնտեսությունների հաշվառման Ձև N 3 ՙԱյբբենական գիրքը՚ վարելու ցուցումները՚ հաստատելու մասին հարցը:
        Զեկուցող` Ն.Իսրայելյան
 
Որոշեցին`
Հաստատել
ՙՏնտեսությունների հաշվառման Ձև N1 ՙՀամայնքի գիրքը՚, հաշվառման Ձև N 2 ՙԳյուղական համայնքի տարածքում ժամանակավոր բնակվող անձանց ցուցակը՚, տնտեսությունների հաշվառման Ձև N 3 ՙԱյբբենական գիրքը՚ վարելու ցուցումները՚ հաստատելու մասին որոշումը :
/նորմատիվ/
/Քվեարկության արդյունքները-կողմ` 4, դեմ` 0, ձեռնպահ` 0/
      
Նախագահ`                                                           Մ.ՄԻՆԱՍՅԱՆ        
Կազմեց`                                                               Ն.Իսրայելյան