ՀայերենРусскийEnglish
Գլխավոր ԱՀ Վիճակագրության պետական խորհուրդ ԱՀ ՎՊԽ մասին թիվ 14, 13 դեկտեմբերի 2010թ.
թիվ 14, 13 դեկտեմբերի 2010թ.

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 14

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության

վիճակագրության պետական խորհրդի նիստի

 
 13 դեկտեմբերի 2010թ.                                                           ժ. 15:00             
 
Մասնակցում էին`
ԼՂՀ ՎՊԽ նախագահ Մ.Մինասյանը, ԼՂՀ ՎՊԽ անդամներ` Ի.Ավանեսյանը, Է. Բաբուրյանը, Ս.Հարությունյանը:
 
Հրավիրված էին` 
ԼՂՀ ԱՎԾ նախագահի տեղակալ` Կ.Առուշանյանը,
ԼՂՀ ԱՎԾ աշխատակազմի ղեկավար` Լ.Հարությունյանը,
ԼՂՀ ԱՎԾ աշխատակազմի ՆԱԾՎ բաժնի պետ` Լ.Սողոմոնյանը,
ԼՂՀ ԱՎԾ աշխատակազմի ԱԱՎՀԳՎ բաժնի պետ` Գ.Գաբրիելյանը,
ԼՂՀ ԱՎԾ աշխատակազմի ՍԺԱՇՎ բաժնի պետ` Լ. Պետրոսյանը,
ԼՂՀ ԱՎԾ աշխատակազմի ՀՍ բաժնի պետ` Ի.Մելքումյանը,
ԼՂՀ ԱՎԾ աշխատակազմի ՄՑԱՀՖՎ բաժնի պետ` Ա.Սահակյանը,
ԼՂՀ ԱՎԾ աշխատակազմի ՎԱՄԻ բաժնի պետի պաշտոնակատար` Ն.Իսրայելյանը:
 
Օրակարգի նախագիծը բաղկացած է հինգ հարցից.
1. ՙԱնհատ ձեռնարկատերերի վիճակագրական բիզնես (ձեռնարկատիրական) ռեգիստրի հարցաթերթը՚ և լրացման հրահանգը հաստատելու և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2007թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 48 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին:
Զեկուցող` Է.Բաբուրյան
2. ՙԻրավաբանական անձանց վիճակագրական բիզնես (ձեռնարկատիրական) ռեգիստրի հարցաթերթը՚ և լրացման հրահանգը հաստատելու և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2007թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 49 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին:
Զեկուցող` Է.Բաբուրյան
3. ՙԿազմակերպության դեբիտորական և կրեդիտորական պարտքերի, բանկային վարկերի և փոխառությունների վերաբերյալ՚ Ձև N 6-ֆ (տարեկան) պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը և լրացման հրահանգը հաստատելու ու Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2007 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 41 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին:
Զեկուցող` Ս.Հարությունյան
4. Իրական ակտիվներում իրականացված ներդրումների ընտրանքային հետազոտության հարցաթերթը և լրացման հրահանգը հաստատելու մասին:
Զեկուցող` Ի.Ավանեսյան
5. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայության նախագահի տեղակալին խրախուսելու մասին:
Զեկուցող` Մ.Մինասյան
 
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի նախագահի կողմից ներկայացվեց խորհրդի նիստի օրակարգի նախագիծը, որը հաստատվեց ամբողջությամբ և միաձայն:
/Քվեարկության արդյունքները-կողմ` 4, դեմ` 0, ձեռնպահ` 0/
 
Լսեցին`
1. ՙԱնհատ ձեռնարկատերերի վիճակագրական բիզնես (ձեռնարկատիրական) ռեգիստրի հարցաթերթը՚ և լրացման հրահանգը հաստատելու և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2007թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 48 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին հարցը:
Զեկուցող` Է.Բաբուրյան
 
Որոշեցին`
Հաստատել
ՙԱնհատ ձեռնարկատերերի վիճակագրական բիզնես (ձեռնարկատիրական) ռեգիստրի հարցաթերթը՚ և լրացման հրահանգը հաստատելու և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2007թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 48 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին որոշումը :
/նորմատիվ/
/Քվեարկության արդյունքները-կողմ` 4, դեմ` 0, ձեռնպահ` 0/
 
Լսեցին`
2. ՙԻրավաբանական անձանց վիճակագրական բիզնես (ձեռնարկատիրական) ռեգիստրի հարցաթերթը՚ և լրացման հրահանգը հաստատելու և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2007թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 49 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին հարցը:
Զեկուցող` Է.Բաբուրյան
 
Որոշեցին`
Հաստատել
ՙԻրավաբանական անձանց վիճակագրական բիզնես (ձեռնարկատիրական) ռեգիստրի հարցաթերթը՚ և լրացման հրահանգը հաստատելու և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2007թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 49 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին որոշումը:
/նորմատիվ/
/Քվեարկության արդյունքները-կողմ` 4, դեմ` 0, ձեռնպահ` 0/
 
Լսեցին`
3. ՙԿազմակերպության դեբիտորական և կրեդիտորական պարտքերի, բանկային վարկերի և փոխառությունների վերաբերյալ՚ Ձև N 6-ֆ (տարեկան) պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը և լրացման հրահանգը հաստատելու ու Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2007 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 41 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին հարցը:
Զեկուցող` Ս.Հարությունյան
 
Որոշեցին`
Հաստատել
ՙԿազմակերպության դեբիտորական և կրեդիտորական պարտքերի, բանկային վարկերի և փոխառությունների վերաբերյալ՚ Ձև N 6-ֆ (տարեկան) պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը և լրացման հրահանգը հաստատելու ու Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2007 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 41 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին որոշումը:
/նորմատիվ/
/Քվեարկության արդյունքները-կողմ` 4, դեմ` 0, ձեռնպահ` 0/
 
Լսեցին`
4. Իրական ակտիվներում իրականացված ներդրումների ընտրանքային հետազոտության հարցաթերթը և լրացման հրահանգը հաստատելու մասին որոշումը:
Զեկուցող` Ի.Ավանեսյան
 
Որոշեցին`
Հաստատել
Իրական ակտիվներում իրականացված ներդրումների ընտրանքային հետազոտության հարցաթերթը և լրացման հրահանգը հաստատելու մասին որոշումը:
/անհատական/
/Քվեարկության արդյունքները-կողմ` 4, դեմ` 0, ձեռնպահ` 0/
 
Լսեցին`
5.Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայության նախագահի տեղակալին խրախուսելու մասին հարցը:
Զեկուցող` Մ.Մինասյան
 
 Որոշեցին`
Հաստատել
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայության նախագահի տեղակալին խրախուսելու մասին որոշումը:
/անհատական/
/Քվեարկության արդյունքները-կողմ`4, դեմ` 0, ձեռնպահ` 0/
 
 
 
 Նախագահ`                                                        Մ.ՄԻՆԱՍՅԱՆ        
         
 Կազմեց`                                                            Ն.Իսրայելյան