ՀայերենРусскийEnglish
Գլխավոր Մամուլի հաղորդագրություններ ՍՊԱՌՈՂԱԿԱՆ ԳՆԵՐԻ ԻՆԴԵՔՍԸ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 2019Թ. ՀՈՒՆՎԱՐ-ՀՈՒՆԻՍԻՆ
ՍՊԱՌՈՂԱԿԱՆ ԳՆԵՐԻ ԻՆԴԵՔՍԸ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 2019Թ. ՀՈՒՆՎԱՐ-ՀՈՒՆԻՍԻՆ
11.07.2019

 

 

Անհատական սպառում՝ ըստ նպատակների դասակարգիչ(ԱՍԸՆԴ) երկու նիշ մակարդակ

2019թ. հունիսը

2019թ.

նախորդ ամսվա նկատմամբ

2018թ. հունիսի նկատմամբ

հունվար-հունիսը 2018թ. հունվար-հունիսի նկատմամբ

հունիսը նախորդ տարվա դեկտեմբերի նկատմամբ

Սպառողական  գների  ինդեքս - ընդամենը

-1,7

1,2

0,6

100,1

     այդ թվում՝

 

 

 

 

Սննդամթերք և ոչ ալկոհոլային խմիչք

-3,8

3,3

2,3

100,0

Ալկոհոլային խմիչք, ծխախոտային արտադրատեսակներ

0,3

4,4

5,5

102,8

Հագուստ և կոշիկ

-0,8

-1,2

-0,5

96,3

Բնակարանային ծառայություններ, ջուր, էլեկտրաէներգիա, գազ և վառելիքի այլ տեսակներ

-0,1

-0,2

0,1

99,6

Տնային գործածության առարկաներ, կենցաղային տեխնիկա և բնակարանների խնամքի ամենօրյա գործունեություն

-0,1

1,2

2,5

100,5

Առողջապահություն

-0,3

1,1

2,4

100,1

Տրանսպորտ

0,3

0,5

-3,6

101,5

Կապ

0,0

-12,6

-12,6

100,0

Հանգիստ և մշակույթ

-0,1

4,5

3,1

101,4

Կրթություն

0,0

0,0

0,0

100,0

Ռեստորաններ և հյուրանոցներ

-1,9

1,8

2,4

102,0

Տարբեր ապրանքներ և ծառայություններ

0,0

2,0

1,9

101,1

 

 

Սպառողական գների ինդեքսի փոփոխությունները Արցախի Հանրապետությունում

ըստ սպառման հիմնական ապրանքախմբերի

 

2019թ. հունիսը

2019թ.

նախորդ ամսվա նկատմամբ

2018թ. հունիսի նկատմամբ

հունվար-հունիսը 2018թ. հունվար-հունիսի նկատմամբ

հունիսը նախորդ տարվա դեկտեմբերի նկատմամբ

Սպառման ապրանքներ

-2,4

2,5

1,7

100,0

այդ թվում՝

 

 

 

 

Սննդամթերք և ոչ ալկոհոլային խմիչք

(ներառյալ ալկոհոլային խմիչք և ծխախոտ)

-3,4

3,4

2,6

100,3

Ոչ պարենային ապրանքներ

-0,3

0,5

0,1

99,3

Ծառայություններ

-0,1

-1,9

-2,0

100,6

 
Սպառողական գներ:  2019թ. հունիսին նախորդ ամսվա համեմատ ԱՀ սպառողական շուկայում արձանագրվել է 1,7 տոկոս գնանկում, ինչը մեծապես պայմանավորվել է սննդամթերք և ոչ ալկոհոլային խմիչք ապրանքախմբի 3,8 տոկոս գնանկումով : Նշված ժամանակահատվածում  սննդամթերք և ոչ ալկոհոլային խմիչք (ներառյալ ալկոհոլային խմիչք և ծխախոտ) ապրանքների գները նվազել են 3,4 տոկոսով, ոչ պարենային ապրանքների գները`0,3 տոկոսով, իսկ ծառայությունների սակագները` 0.1 տոկոսով: 
 
 
Սպառողական գների հավելաճը 2009-2019թթ. հունիսին
 
(նախորդ տարվա դեկտեմբերի նկատմամբ, %)

 

Ըստ դիտարկվող քաղաքների սպառողական գների ինդեքսը 2019թ. հունիսին 2018թ. դեկտեմբերի համեմատ կազմել է ք. Ստեփանակերտում` 100,0 տոկոս,    Ասկերանում` 101,0 տոկոս, Հադրութում` 99,8 տոկոս, Մարտակերտում՝ 100,7 տոկոս, Մարտունիում՝ 100,5 տոկոս,  Շուշիում՝ 99,9  տոկոս,   իսկ Բերձորում՝ 99,6 տոկոս:
2019թ. հունիսին 2018թ. հունիսի համեմատ սպառողական գների ինդեքսը կազմել է 101,2 տոկոս, այդ թվում սննդամթերք և ոչ ալկոհոլային խմիչք (ներառյալ ալկոհոլային խմիչք և ծխախոտ)՝ 103,4 տոկոս, ոչ պարենային ապրանքներինը՝ 100,5 տոկոս, ծառայությունների սակագներինը՝ 98,1 տոկոս:

 

 


 • 2022 (38)
 • 2021 (76)
 • 2020 (75)
 • 2019 (51)
 • 2018 (49)
 • 2017 (50)
 • 2016 (41)
 • 2015 (69)
 • 2014 (25)
 • 2013 (35)
 • 2012 (24)
 • 2011 (50)
 • 2010 (1)