ՀայերենРусскийEnglish
Գլխավոր Մամուլի հաղորդագրություններ ՍՊԱՌՈՂԱԿԱՆ ԳՆԵՐԻ ԻՆԴԵՔՍԸ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 2019Թ. ՀՈՒՆՎԱՐ-ՀՈՒԼԻՍԻՆ
ՍՊԱՌՈՂԱԿԱՆ ԳՆԵՐԻ ԻՆԴԵՔՍԸ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 2019Թ. ՀՈՒՆՎԱՐ-ՀՈՒԼԻՍԻՆ
08.08.2019

Անհատական սպառում՝

ըստ նպատակների դասակարգիչ

(ԱՍԸՆԴ) երկու նիշ մակարդակ

2019թ. հուլիսը

2019թ.

նախորդ ամսվա նկատմամբ

2018թ. հուլիսի նկատմամբ

հունվար-հուլիսը 2018թ. հունվար-հուլիսի նկատմամբ

հուլիսը նախորդ տարվա դեկտեմբերի նկատմամբ

00

Սպառողական  գների  ինդեքս - ընդամենը

-1.4

0.7

0.6

98.7

 

     այդ թվում՝

 

 

 

 

01

Սննդամթերք և ոչ ալկոհոլային խմիչք

-3.4

1.8

2.2

96.6

02

Ալկոհոլային խմիչք, ծխախոտային արտադրատեսակներ

0.2

3.8

5.2

102.9

03

Հագուստ և կոշիկ

-1.3

-2.4

-0.7

95.1

04

Բնակարանային ծառայություններ, ջուր, էլեկտրաէներգիա, գազ և վառելիքի այլ տեսակներ

0.0

-0.3

0.0

99.6

05

Տնային գործածության առարկաներ, կենցաղային տեխնիկա և բնակարանների խնամքի ամենօրյա գործունեություն

-0.1

0.6

2.2

100.4

06

Առողջապահություն

0.0

1.1

2.2

100.1

07

Տրանսպորտ

0.6

0.8

-3.0

102.1

08

Կապ

0.0

-10.0

-12.2

100.0

09

Հանգիստ և մշակույթ

0.0

3.1

3.1

101.4

10

Կրթություն

0.0

0.0

0.0

100.0

11

Ռեստորաններ և հյուրանոցներ

0.4

1.7

2.3

102.4

12

Տարբեր ապրանքներ և ծառայություններ

0.0

2.1

1.9

101.1

 

 

Սպառողական գների փոփոխությունները ըստ սպառման հիմնական խմբերի

 

 

2019թ. հուլիսը

2019թ.

նախորդ ամսվա նկատմամբ

2018թ. հուլիսի նկատմամբ

հունվար-հուլիսը 2018թ. հունվար-հուլիսի նկատմամբ

հուլիսը նախորդ տարվա դեկտեմբերի նկատմամբ

Սպառման ապրանքներ

-2,1

1,5

1,7

97,9

այդ թվում՝

 

 

 

 

Սննդամթերք և ոչ ալկոհոլային խմիչք

(ներառյալ ալկոհոլային խմիչք և ծխախոտ)

-3,0

2,0

2,5

97,2

Ոչ պարենային ապրանքներ

-0,2

0,2

0,1

99,2

Ծառայություններ

0,1

-1,4

-1,9

100,7

 

Սպառողական գներ:  2019թ. հուլիսին նախորդ ամսվա համեմատ ԱՀ սպառողական շուկայում արձանագրվել է 1,4 տոկոս գնանկում, ինչը մեծապես պայմանավորվել է սննդամթերք և ոչ ալկոհոլային խմիչք ապրանքախմբի 3,4 տոկոս գնանկումով : Նշված ժամանակահատվածում  սննդամթերք և ոչ ալկոհոլային խմիչք (ներառյալ ալկոհոլային խմիչք և ծխախոտ) ապրանքների գները նվազել են 3,0 տոկոսով, ոչ պարենային ապրանքների գները`0,2 տոկոսով, իսկ ծառայությունների սակագները աճել են  0.1 տոկոսով: 

 

Սպառողական գների հավելաճը 2009-2019թթ. հուլիսին

                                                           

(նախորդ տարվա դեկտեմբերի նկատմամբ, %)

 

Ըստ դիտարկվող քաղաքների սպառողական գների ինդեքսը 2019թ. հուլիսին 2018թ. դեկտեմբերի համեմատ կազմել է ք. Ստեփանակերտում` 98,5 տոկոս,  Ասկերանում` 99,7 տոկոս, Հադրութում` 99,0 տոկոս, Մարտակերտում՝ 99,1 տոկոս, Մարտունիում՝ 99,3 տոկոս,  Շուշիում՝ 98,9  տոկոս,   իսկ Բերձորում՝ 97,9 տոկոս:
2019թ. հուլիսին 2018թ. հուլիսի համեմատ սպառողական գների ինդեքսը կազմել է 100,7 տոկոս, այդ թվում սննդամթերք և ոչ ալկոհոլային խմիչք (ներառյալ ալկոհոլային խմիչք և ծխախոտ)՝ 102,0 տոկոս, ոչ պարենային ապրանքներինը՝ 100,2 տոկոս, ծառայությունների սակագներինը՝ 98,6 տոկոս:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 • 2023 (7)
 • 2022 (40)
 • 2021 (76)
 • 2020 (75)
 • 2019 (51)
 • 2018 (49)
 • 2017 (50)
 • 2016 (41)
 • 2015 (69)
 • 2014 (25)
 • 2013 (35)
 • 2012 (24)
 • 2011 (50)
 • 2010 (1)