ՀայերենРусскийEnglish
Գլխավոր Մամուլի հաղորդագրություններ ՍՊԱՌՈՂԱԿԱՆ ԳՆԵՐԻ ԻՆԴԵՔՍԸ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 2019Թ. ՀՈՒՆՎԱՐ-ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻՆ
ՍՊԱՌՈՂԱԿԱՆ ԳՆԵՐԻ ԻՆԴԵՔՍԸ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 2019Թ. ՀՈՒՆՎԱՐ-ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻՆ
07.10.2019

       Արցախի Հանրապետության սպառողական շուկայում 12-ամսյա գնաճը (2019թ. սեպտեմբերը 2018թ.սեպտեմբերի նկատմամբ)  կազմել է 0.8 տոկոս, իսկ նախորդ ամսվա նկատմամբ արձանագրվել է 0.1 տոկոս գնաճ:

 

Անհատական սպառում՝

ըստ նպատակների դասակարգիչ

(ԱՍԸՆԴ) երկու նիշ մակարդակ

2019թ. սեպտեմբերը

2019թ.

2018թ. սեպտեմբերի նկատմամբ

2019թ. օգոստոսի նկատմամբ

հունվար-սեպտեմբերը 2018թ. հունվար-սեպտեմբերի նկատմամբ

սեպտեմբերը նախորդ տարվա դեկտեմբերի նկատմամբ

տոկոսային փոփոխություն

ինդեքս

00

Սպառողական  գների  ինդեքս - ընդամենը

0.8

0.1

0.6

98.7

 

     այդ թվում՝

 

 

 

 

01

Սննդամթերք և ոչ ալկոհոլային խմիչք

0.9

0.3

1.9

95.9

02

Ալկոհոլային խմիչք, ծխախոտային արտադրատեսակներ

5.9

0.0

5.4

105.5

03

Հագուստ և կոշիկ

-0.7

2.0

-0.8

97.4

04

Բնակարանային ծառայություններ, ջուր, էլեկտրաէներգիա, գազ և վառելիքի այլ տեսակներ

0.0

0.0

0.0

100.0

05

Տնային գործածության առարկաներ, կենցաղային տեխնիկա և բնակարանների խնամքի ամենօրյա գործունեություն

0.9

0.1

1.9

100.8

06

Առողջապահություն

1.7

0.0

2.1

100.6

07

Տրանսպորտ

-2.9

-0.8

-2.7

101.3

08

Կապ

0.0

0.0

-10.8

100.0

09

Հանգիստ և մշակույթ

3.0

0.0

3.1

100.8

10

Կրթություն

0.0

0.0

0.0

100.0

11

Ռեստորաններ և հյուրանոցներ

1.3

0.1

2.1

101.7

12

Տարբեր ապրանքներ և ծառայություններ

1.6

-0.3

1.9

100.9

 

    Սպառողական գների փոփոխությունները ըստ սպառման հիմնական խմբերի

 

 

2019թ. սեպտեմբերը

2019թ.

2018թ. սեպտեմբերի նկատմամբ

2019թ. օգոստոսի նկատմամբ

հունվար-սեպտեմբերը 2018թ. հունվար-սեպտեմբերի նկատմամբ

սեպտեմբերը նախորդ տարվա դեկտեմբերի նկատմամբ

տոկոսային փոփոխություն

ինդեքս

Սպառման ապրանքներ

1.2

0.2

1.6

97.8

այդ թվում՝

 

 

 

 

Սննդամթերք և ոչ ալկոհոլային խմիչք

(ներառյալ ալկոհոլային խմիչք և ծխախոտ)

1.3

0.2

2.3

96.8

Ոչ պարենային ապրանքներ

0.7

0.1

0.3

99.8

Ծառայություններ

-0.4

-0.1

-1.7

100.6

 

Սպառողական գներ:  2019թ. սեպտեմբերին նախորդ ամսվա համեմատ ԱՀ սպառողական շուկայում արձանագրվել է 0.1 տոկոս գնաճ: Նշված ժամանակահատվածում  սննդամթերք և ոչ ալկոհոլային խմիչք (ներառյալ ալկոհոլային խմիչք և ծխախոտ) ապրանքների գներն աճել են 0.2 տոկոսով, ոչ պարենային ապրանքների գները` 0.1 տոկոսով, իսկ ծառայությունների սակագները նվազել են  0.1 տոկոսով:

 

Սպառողական գների հավելաճը 2009-2019թթ. սեպտեմբերին
(նախորդ տարվա դեկտեմբերի նկատմամբ, %)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ըստ դիտարկվող քաղաքների սպառողական գների ինդեքսը 2019թ. սեպտեմբերին 2018թ. դեկտեմբերի համեմատ կազմել է ք. Ստեփանակերտում` 98.6 տոկոս,  Ասկերանում` 99.5 տոկոս, Հադրութում` 98.7 տոկոս, Մարտակերտում  և Շուշիում ՝ 98.3 տոկոս, Մարտունիում ` 99.1 տոկոս, իսկ Բերձորում՝ 98.0 տոկոս:
2019թ. սեպտեմբերին 2018թ. սեպտեմբերի համեմատ սպառողական գների ինդեքսը կազմել է 100.8 տոկոս, այդ թվում սննդամթերք և ոչ ալկոհոլային խմիչք (ներառյալ ալկոհոլային խմիչք և ծխախոտ)՝ 101.3 տոկոս, ոչ պարենային ապրանքներինը՝ 100.7 տոկոս, ծառայությունների սակագներինը՝ 99.6 տոկոս:

 

 


 • 2023 (7)
 • 2022 (40)
 • 2021 (76)
 • 2020 (75)
 • 2019 (51)
 • 2018 (49)
 • 2017 (50)
 • 2016 (41)
 • 2015 (69)
 • 2014 (25)
 • 2013 (35)
 • 2012 (24)
 • 2011 (50)
 • 2010 (1)