ՀայերենРусскийEnglish
Գլխավոր Մամուլի հաղորդագրություններ ՍՊԱՌՈՂԱԿԱՆ ԳՆԵՐԻ ԻՆԴԵՔՍԸ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 2019Թ. ՀՈՒՆՎԱՐ-ՆՈՅԵՄԲԵՐԻՆ
ՍՊԱՌՈՂԱԿԱՆ ԳՆԵՐԻ ԻՆԴԵՔՍԸ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 2019Թ. ՀՈՒՆՎԱՐ-ՆՈՅԵՄԲԵՐԻՆ
05.12.2019

 

Արցախի Հանրապետության սպառողական շուկայում 12-ամսյա գնաճը (2019թ. նոյեմբերը 2018թ. նոյեմբերի նկատմամբ)  կազմել է 0.8 տոկոս, իսկ նախորդ ամսվա նկատմամբ`  0.7 տոկոս:

Անհատական սպառում՝

ըստ նպատակների դասակարգիչ

(ԱՍԸՆԴ) երկու նիշ մակարդակ

2019թ. նոյեմբերը

2019թ.

2018թ. նոյեմբերի նկատմամբ

2019թ. հոկտեմբերի նկատմամբ

հունվար-նոյեմբերը 2018թ. հունվար-նոյեմբերի նկատմամբ

նոյեմբերը նախորդ տարվա դեկտեմբերի նկատմամբ

տոկոսային փոփոխություն

ինդեքս

00

Սպառողական  գների  ինդեքս - ընդամենը

0.8

0.7

0.7

99.6

 

     այդ թվում՝

 

 

 

 

01

սննդամթերք և ոչ ալկոհոլային խմիչք

1.3

1.8

1.9

98.4

02

ալկոհոլային խմիչք, ծխախոտային արտադրատեսակներ

5.7

0.0

5.5

105.8

03

հագուստ և կոշիկ

-0.9

0.4

-0.8

98.8

04

բնակարանային ծառայություններ, ջուր, էլեկտրաէներգիա, գազ և վառելիքի այլ տեսակներ

0.0

0.0

0.0

99.9

05

տնային գործածության առարկաներ, կենցաղային տեխնիկա և բնակարանների խնամքի ամենօրյա գործունեություն

1.0

0.4

1.7

101.0

06

առողջապահություն

0.7

0.1

1.8

100.7

07

տրանսպորտ

-2.9

-1.4

-2.8

98.4

08

կապ

0.0

0.0

-9.0

100.0

09

հանգիստ և մշակույթ

2.6

0.2

3.0

101.0

10

կրթություն

0.0

0.0

0.0

100.0

11

ռեստորաններ և հյուրանոցներ

2.4

0.3

2.0

102.3

12

տարբեր ապրանքներ և ծառայություններ

1.1

-0.1

1.8

100.9

 

Սպառողական գների փոփոխությունները ըստ սպառման հիմնական խմբերի

 

 

2019թ. նոյեմբերը

2019թ.

2018թ. նոյեմբերի նկատմամբ

2019թ. հոկտեմբերի նկատմամբ

հունվար-նոյեմբերը 2018թ. հունվար-նոյեմբերի նկատմամբ

նոյեմբերը նախորդ տարվա դեկտեմբերի նկատմամբ

տոկոսային փոփոխություն

ինդեքս

Սպառման ապրանքներ

1.1

1.1

1.6

99.3

այդ թվում՝

 

 

 

 

Սննդամթերք և ոչ ալկոհոլային խմիչք

(ներառյալ ալկոհոլային խմիչք և ծխախոտ)

1.7

1.6

2.2

99.1

Ոչ պարենային ապրանքներ

-0.2

0.1

0.2

99.8

Ծառայություններ

0.0

-0.3

-1.4

100.2

 

Սպառողական գներ:  2019թ. նոյեմբերին նախորդ ամսվա համեմատ ԱՀ սպառողական շուկայում արձանագրվել է 0.7 տոկոս գնաճ: Նշված ժամանակահատվածում  սննդամթերք և ոչ ալկոհոլային խմիչք (ներառյալ ալկոհոլային խմիչք և ծխախոտ) ապրանքների գներն աճել են 1.6 տոկոսով, ոչ պարենային ապրանքների գները` 0.1 տոկոսով, իսկ ծառայությունների սակագները նվազել են  0.3 տոկոսով: 

Սպառողական գների հավելաճը 2009-2019թթ. նոյեմբերին

                                                        (նախորդ տարվա դեկտեմբերի նկատմամբ, %)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ըստ դիտարկվող քաղաքների սպառողական գների ինդեքսը 2019թ. նոյեմբերին 2018թ. դեկտեմբերի համեմատ կազմել է ք. Ստեփանակերտում` 99.4 տոկոս, Ասկերանում` 100.6 տոկոս, Հադրութում` 99.8 տոկոս,  Մարտակերտում` 99.3 տոկոս,  Մարտունիում ` 100.3 տոկոս,  Շուշիում ՝ 99.6 տոկոս, իսկ Բերձորում՝ 98.5 տոկոս:
2019թ. նոյեմբերին 2018թ. նոյեմբերի համեմատ սպառողական գների ինդեքսը կազմել է 100.8 տոկոս, այդ թվում սննդամթերք և ոչ ալկոհոլային խմիչք (ներառյալ ալկոհոլային խմիչք և ծխախոտ)՝ 101.7 տոկոս, ոչ պարենային ապրանքներինը՝ 99.8 տոկոս, ծառայությունների սակագներինը՝ 100.0 տոկոս:

 

 

 

 


 • 2023 (7)
 • 2022 (40)
 • 2021 (76)
 • 2020 (75)
 • 2019 (51)
 • 2018 (49)
 • 2017 (50)
 • 2016 (41)
 • 2015 (69)
 • 2014 (25)
 • 2013 (35)
 • 2012 (24)
 • 2011 (50)
 • 2010 (1)